Innkalling til Årsmøte i ØHIL, 20. mars kl. 1900

Vel møtt til Årsmøte på klubbhuset torsdag 20. mars kl. 1800.

ØHILs årsmøte avholdes på klubbhuset tirsdag 20. mars kl. 19.00.

 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, og vært medlem av idrettslaget i minst én måned.

Saker som ønskes behandlet må være sendt hovedstyret senest 6. mars.

Fullstendig saksliste foreligger 13. mars.

 

Vel møtt!