Innkalling til årsmøtet i ØHIL

Årets årsmøte vil avholdes på klubbhuset på Hosle torsdag 23. mars kl. 19.30.

  • Medlemmer som har fylt 15 år, og som har vært medlem i minimum én måned har stemmerett
  • Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret/daglig leder senest 9. mars
  • Fullstendig saksliste foreligger senest 16. mars