Instruks for tilsyn og bruk – Eikelihallen

Styrende dokumenter/avtaler for bruk av hallen

Tilsynsavtalen mellom Bærum kommune og ØHIL
Branninstruks
Rømningsplan
Instruks for bruk av mål og utstyr

Faste vakter

I helgene håndteres tilsynet etter behov/aktivitet.

Kontaktinformasjon ØHIL

Sverre Nordby (hovedkontakt): sverre@ohil.no , 905 55 934
Kristoffer Gaustad: kristoffer@ohil.no, 917 86 634
Tobias Borthen: tobias@ohil.no, 466 98 320

Hallens åpningstider

Mandag til fredag: 1600-2300
Lørdag: 0900-2200
Søndag: 0900-2200

Bruk av utstyr

-Skillevegger og basketstativer senkes/heises med nøkkel/bryter etter behov
-Alt utstyr som brukes skal legges tilbake på plass, dette er brukerne av hallen sitt ansvar
-Det samme gjelder målmateriell, alle mål skal plasseres i «Ballager 3». De to store målene skal henge på veggen inne til venstre
-Alle mål som benyttes skal sikres i gulvet med bolter, se bilder i instruksen!

Viktige informasjon og arbeidsoppgaver for tilsynsvaktene

-Utdelte nøkkelkort og nøkler må tas godt vare på og ikke deles med andre. Mistes disse, må det meldes fra umiddelbart.
-Nøkkelkortene må oppdateres jevnlig, dette gjøres på det hvite panelet til venstre for resepsjonen (via hovedinngangen)
-Utgangsdører låses automatisk på slutten av dagen
-Lys i alle arealer er automatisk (styrt av sensor)
-ØHIL har tilgang til en bod for lagring av utstyr (under trappa, ikke inne i hallen)
-Det er ikke tilgang til treningsrommet (oppe) for brukerne av hallen
-Det er ikke anledning til å bruke klister i hallen
-Nødutgangene (ut mot kunstgressbanen) skal IKKE benyttes
-Dørene til garderobene skal lukkes etter siste treningsøkt
-Overflate-søppel (feks papir, kaffekopper) må kastes etter siste treningsøkt
-Det må sjekkes at det ikke står noen bolter igjen på gulvene (mål-festene) etter siste treningsøkt

Kalender for oppsatte arrangement i hallen i helgene

Banedagbok oppsatte håndball-kamper (terminsliste fra NHF)

Kalender for oppsatte treninger, med kontaktpersoner