Introduksjon til fotball i ØHIL


Velkommen til Introduksjon til fotball i ØHIL

Introduksjon til fotball i ØHIL skjer i høstsemesteret for førsteklassinger. Oppstart for ordinært tilbud er vårsemester for førsteklassinger.

Hovedmålgruppen er skolebarn tilknyttet Bekkestua, Eikeli, Grav, Hosle og Steinerskolen, men tilbudet er også åpent for andre.

Formål med introduksjonstilbudet er å gi en forsmak på fotballen i ØHIL. De som ikke har anledning er velkomne til våren når det ordinære tilbudet starter opp for 1.klassingene.

Meld interesse for introduksjonstilbudet ved å fylle ut denne linken.

Introduksjonstilbudet

For denne gruppen arrangerer ØHIL 2-3 treninger i påfølgende søndager i løpet av september / oktober. Treningene foregår enten på Jarmyra eller på DNB arena. Kart over Jarnyra finner du her. DNB arena ligger ved Hosle skole i Bispeveien 69. Treningene avsluttes med en interncup for alle deltakere hvor barna før prøve seg i å spille kamper. Nærmere informasjon vil bli gitt etter påmelding.

Treningene ledes og gjennomføres av ØHIL trenere for å sikre gode økter for alle deltakerne. Det tas utgangspunkt i de 4 aktivitetskategoriene sjef over ballen, spill med- og mot, smålagsspill og scoringstrening.

Påmelding til introduksjonstilbudet kan gjøres ved å sende mail til fotball@ohil.no.

Hva skjer videre?

Uavhengig av om man har deltatt på introduksjonstilbudet eller ikke er alle jenter og gutter velkomne som fotballspillere i ØHIL. Det ordinære tilbudet for de minste starter på våren i første klasse, men også eldre barn kan melde seg på når som helst.

Første sesongen vil aktiviteten være 1 trening i uken. Laget kan melde seg på cuper på eget initiativ. Klubben dekker påmeldingsavgift for 2 cuper pr sesong. ØHIL arrangerer også to cuper i løpet av året for barna.

Barnefotballen i ØHIL er foreldredrevet. Informasjon om tilbudet og hvilke roller som må fylles gis i foreldremøte før oppstart. En viktig rolle er årgangsansvarlig eller lagleder, som vil være bindeledd mellom klubben og gruppen. Noen må også melde seg som trenere for barna. Klubben tilbyr opplæring gjennom egne trenerkvelder, og det gis støtte til foreldre som ønsker å ta grasrottrenerkurs i regi av Norges fotballforbund/Oslo fotballkrets. Disse kursene anbefales.

De som ønsker å bli med på fotball i ØHIL må bli medlemmer i klubben. Innmelding skjer gjennom Min Idrett her.

Utførlig informasjon om det sportslige fotballtilbudet i ØHIL finner du i dokumentet «Sportslig organisering» her.