Introduksjon til fotball i ØHIL


Organisering av de første årene med fotball 

Her kommer en oversikt over vårt fotballtilbud for aldersklassene 5-7 år. Har du spørsmål utover informasjonen på denne siden, så kan du ta kontakt med Anders Hille Stadheim på anders@ohil.no.

G/J5 (2017-årgangen) – Allidrett Fotball

Trening tirsdager (og selvorganisert løkkefotball på lørdager) ukentlig fra og med 3. mai til og med 27. september (bortsett fra sommerferien og røde dager).

17.00-18.00 (Eikeli & Hosle skolekrets)
18.00-19.00 (Grav, Bekkestua, Jar, Steinerskolen og øvrige skolekretser)

Det deles inn i sosiale treningsgrupper. Vi har med aktivitetsledere som bidrar til øktgjennomføring, sammen med ivrige foreldre som ønsker å være med.

Påmelding til Allidrett Fotball her! 

G/J6 (2016-årgangen) – Allidrett Fotball

Trening torsdager (og selvorganisert løkkefotball på lørdager) ukentlig fra og med 5. mai til og med 29. september (bortsett fra sommerferien og røde dager).

17.00-18.00 (Eikeli & Hosle skolekrets)
18.00-19.00 (Grav, Bekkestua, Jar, Steinerskolen og øvrige skolekretser)

Treningsgrupper deles opp ut fra hvilken skolekrets/klasse barna tilhører/skal begynne i. Vi har aktivitetsledere som bidrar til øktgjennomføring, sammen med ivrige foreldre som ønsker å være med.

Tilbud om kamper via OBOS-Miniliga-konseptet. Informasjon om dette blir lagt ut i Spond til alle påmeldte.

Mulighet for å melde seg på fotballskoler i uke 25, 26, 32 & 33. Les mer om disse her! 

Påmelding til Allidrett fotball her!

G/J7 (2015-årgangen) – Ukentlig fotballtrening

Trening onsdager (og selvorganisert løkkefotball på lørdager) ukentlig fra og med 20. april til og med 28. september (bortsett fra sommerferien).

17.00-18.00 Gutter Hosle skole + Jenter fra alle skolene
18.00-19.00 Gutter fra Grav, Eikeli, Bekkestua, Jar, Steinerskolen og øvrige skoler

Treningsgrupper deles opp ut fra hvilken klasse barna tilhører. Vi har aktivitetsledere som bidrar til øktgjennomføring, sammen med ivrige foreldre som ønsker å være med.

Tilbud om kamper via OBOS-Miniliga-konseptet. Informasjon om dette blir lagt ut i Spond til alle påmeldte.

Mulighet for å melde seg på fotballskoler i uke 25, 26, 32 & 33. Les mer om disse her! 

Påmelding til ukentlig fotballtrening her!

Kampsamlinger med konseptet OBOS Miniliga

OBOS Miniliga er kampsamlinger for 6- og 7-åringer (2015 & 2016). Her samles en rekke klubber i Oslo Fotballkrets til 3v3-kamper på baner med vegger rundt. Det blir lagt opp til 5-6 kamper à 10-12 minutter innenfor et fornuftig tidsvindu. Veldig gøy å være med på for både barn og voksne!

Det benyttes Spond til påmelding, og alle som har meldt seg på fotballtilbudet i ØHIL får mulighet for å melde seg på disse kampsamlingene (koster 100,- per gang).

Foreldrene blir satt opp som trenere/lagledere på disse turneringene, og det må påberegnes dugnadsansvar i forbindelse med vår OBOS Miniliga-turnering 21. mai.

På arrangementene bruker vi våre mørkeblå ØHIL t-skjorter. Disse kan bestilles på https://sjappa.ohil.no/.

Mer informasjon om disse samlingene, samt lenker for påmelding blir lagt ut i Spond nærmere sesongstart, så følg med der!

NB! Minimedlemskap tilkommer i tillegg til treningsavgiften (årlig avgift). Denne faktureres i etterkant av påmelding. 

Rammebetingelser på våre treninger

 • – Det skal være maks 9-12 spillere per trener/bane.
 • – Alle treninger for barn i alderen 4-7 år skal være med vegger rundt.
 • – Treningene skal bestå av ca. 50% øvelser/leker der alle spillere har hver sin ball, og 50% kamper med spillformene 1v1/2v2/3v3.
 • – Vi har stort fokus på fair play, det å gjøre sitt beste, og at det skal være gøy.
 • – Vi kommuniserer aldri resultat, men gir heller ekstra skryt for utvising av god sportsånd, det å gjøre sitt beste, god innsats og/eller gode involveringer med ballen (for eksempel en god pasning eller et godt skudd).
 • – Vi ønsker å legge til rette for deltidstrenere som kan ha flere økter på rad, og helst flere dager i uken. Kontinuitet hva gjelder hvem som trener barna, er ekstremt viktig i den alderen. Det skaper relasjoner og en trygghet for barna og treneren.
 • – Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til å bidra på øktene, men de er nødt å følge klubbens sportslige rammer og regelverk, eksempelvis at vi ikke spiller med mer enn 3 spillere på banen på de yngste årskullene, eller at vi ikke skal kommunisere resultater til barna.

Hovedmål for oppstartskullene:

 • – Skape et livslangt forhold til fotball for så mange som mulig gjennom gode opplevelser.
 • – Være en bidragsyter til barnas oppvekst gjennom gode forbilder, sunne holdninger, riktige verdier og trygge rammer.
 • – Utvikle unge ledere som trives med å jobbe innenfor fotballen og med barn.
 • – Skape en arena hvor foreldrene får en tilhørighet til hva vi driver med og hvordan vi gjør det. Dette legger grunnlaget for gode foreldretrenere og høyt foreldreengasjement på sikt.