Introduksjon til fotball i ØHIL


Organisering av de første årene med fotball 

NB! Les mer detaljert informasjon om OBOS Miniliga, Akademiet, fotballskoler og SFO-fotballen litt lenger ned. 

G/J5 (2016-årgangen)

Trening torsdager (og ekstra på lørdag – se lenger ned) ukentlig fra og med 6. mai til og med 30. september (bortsett fra sommerferien).

17.00-18.00 (Eikeli & Hosle Skolekrets)
18.00-19.00 (Grav, Bekkestua, Jar og Steinerskolen Skolekrets)

Treningsgrupper deles opp ut fra hvilken skolekrets barna tilhører. Vi har med aktivitetsledere som bidrar til øktgjennomføring, gjerne sammen med ivrige foreldre som ønsker å være med.

Mulighet for å melde seg på fotballskoler i uke 25, 26, 31 & 32.

Påmelding til ukentlig fotballtrening her! 

I tillegg har vi lagt til en ekstra økt på lørdager kl 11.00-12.00 (husk at alle må hjelpe til å rydde ned ballbingene etterpå). Her vil vi kun bistå med å organisere de første gangene, og deretter organiserer foreldre dette selv.

G/J6 (2015-årgangen)

Trening onsdag (og ekstra på lørdag – se lenger ned) ukentlig fra og med 5. mai til og med 29. september (bortsett fra sommerferien).

17.00-18.00 (Eikeli & Hosle Skolekrets)
18.00-19.00 (Grav, Bekkestua, Jar og Steinerskolen Skolekrets)

Treningsgrupper deles opp ut fra hvilken klasse barna skal begynne i. Vi har aktivitetsledere som bidrar til øktgjennomføring, gjerne sammen med ivrige foreldre som ønsker å være med.

Tilbud om kamper via OBOS-Miniliga-konseptet.

Mulighet for å melde seg på fotballskoler i uke 25, 26, 31 & 32.

Mulighet for å melde seg på gratis SFO-fotball i regi ØHIL ukentlig fra de starter på skolen.

Mulighet for å melde seg på Idrettsskolen fra høsten av. Her vil det også være noen uker med fotballtrening, samt andre aktiviteter.

Påmelding til ukentlig fotballtrening og OBOS Miniliga her!

I tillegg har vi lagt til en ekstra økt på lørdager kl 11.00-12.00 (husk at alle må hjelpe til å rydde ned ballbingene etterpå). Her vil vi kun bistå med å organisere de første gangene, og deretter organiserer foreldre dette selv.

G/J7 (2014-årgangen)

Trening tirsdag (og ekstra på lørdag – se lenger ned) ukentlig fra og med 13. april til og med 28. september (bortsett fra sommerferien).

17.00-18.00: Hosle
18.00-19.00: Eikeli, Grav, Bekkestua, Jar & Steinerskolen.

Tilbud om kamper via OBOS-Miniliga-konseptet.

Mulighet for å melde seg på fotballskoler i uke 25, 26, 31 & 32.

Mulighet for å melde seg på gratis SFO-fotball i regi ØHIL ukentlig fra de starter på skolen.

Mulighet for å melde seg på én eller flere akademi-økter.

Påmelding til ukentlig fotballtrening og OBOS Miniliga her!

I tillegg har vi lagt til en ekstra økt på lørdager kl 9.30-10.45 (husk at alle må bidra med å sette opp ballbingene etterpå i forkant. Her vil vi kun bistå med å organisere de første gangene, og deretter organiserer foreldre dette selv.

Tilleggsaktiviteter

OBOS Miniliga
OBOS Miniliga er kamp-samlinger for 6- og 7-åringer. Her samles en rekke klubber i Oslo Fotballkrets til 3v3-kamper på baner med vegger rundt.

Tilbudet koster 500 kroner ekstra, og da kan man delta på alle turneringene. Det benyttes Spond til påmelding, og alle som har meldt seg på får tilgang der. Viktig! Huk av for tilleggsproduktet «OBOS Miniliga deltakelse» i påmeldingen for å få tilgang til Spond-gruppen.

Foreldrene blir satt opp som trenere/lagledere på disse turneringene, og det må påberegnes dugnadsansvar i forbindelse med vår turnering 29. mai. På arrangementene bruker vi våre mørkeblå t-skjorter. Disse kan bestilles ved påmelding av fotballtilbudet.

Oversikt over årets OBOS Miniliga-arrangement og arrangørklubber:
2. mai: Holmlia
9. mai: Ready
29. mai: ØHIL
6. juni: Vålerenga
22. august: Jardar
28. august: Ullern
5. september: Frigg
11. september: Furuset
19. september: Røa
25. september: Ski

SFO-Fotball
I samarbeid med skolene i nærområdet har vi fått på plass et gratis fotballtilbud for alle som går på SFO. Her sender ØHIL trenere til skolene, og har fotballøkter i SFO-tiden.

Påmelding skjer via skolene, som sender ut informasjon om treningstider/påmelding et par ganger i året.

Les sak fra hjemmesiden om vårt SFO-tilbud. 

ØHIL Akademiet
Vårt fotballakademi er et populært tilbud for de barna som er ivrige etter å spille mer fotball. Les mer om akademiet her.

Fotballskoler
Hver sommer arrangerer ØHIL fotballskoler for barn. Dette er de to første og de to siste ukene i sommerferien, og er et perfekt sted for de barna som liker å spille fotball. Gruppene er inndelt etter sosiale hensyn, og vi har sterkt fokus på at det skal være en uke fylt med fotballglede og gode minner.

Les mer om fotballskolene her. 


Rammebetingelser

 • – Det skal være maks 9-12 spillere per trener/bane. Fra første års femmer-spill bør det være to trenere dersom antall gutter/jenter i klassen som er med på fotball overskrider 10 spillere. Dette er fra G/J8.
 • Alle treninger for barn i alderen 4-7 år skal være med vegger rundt.
 • – Treningene skal bestå av ca. 50% øvelser/leker der alle spillere har hver sin ball, og 50% kamper med spillformene 1v1/2v2/3v3.
 • – Vi har stort fokus på fair play, det å gjøre sitt beste, og at det skal være gøy.
 • – Vi kommuniserer aldri resultat, men gir heller ekstra skryt for utvising av god sportsånd, det å gjøre sitt beste, god innsats og/eller gode involveringer med ballen (for eksempel en god pasning eller et godt skudd).
 • – Vi ønsker å legge til rette for deltidstrenere som kan ha flere økter på rad, og helst flere dager i uken. Kontinuitet hva gjelder hvem som trener barna, er ekstremt viktig i den alderen. Det skaper relasjoner og en trygghet for barna og treneren.
 • – Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til å bidra på øktene, men de er nødt å følge klubbens sportslige rammer og regelverk, eksempelvis at vi ikke spiller med mer enn 3 spillere på banen på de yngste årskullene, eller at vi ikke skal kommunisere resultater til barna.

Foreldre rundt lagene

ØHIL Fotball ønsker at foreldrene skal ha sterkt eierskap til fotballaktiviteten for de yngste. Vi har en rekke roller rundt lagene som skal besettes av foresatte, og klubben er ansvarlig for å få inn riktig type folk i disse rollene.

Alle som skal være trener for barnelag skal gjennomgå trenerkurs i klubbregi. Dette arrangeres årlig, og sikrer at alle våre årganger følger det sportslige rammeverket til klubben. Dette vil også gi en økt klubbfølelse og en trygghet inn mot den viktige rollen. Vi håper mange foreldre ønsker å være med på dette, slik at de kan bidra på feltet! 

For å få referansepunkter på aktiviteten som gjennomføres, så har vi de første årene klubbtrenere som er hovedansvarlig for aktiviteten – men vi ønsker svært gjerne at foreldrene også bidrar i den grad de selv ønsker. Dette gir en trygghet for foreldrene, og de blir kjent med ØHIL, barna og trenerne uten at de selv må ta hovedansvaret fra første økt.

De som ønsker å bli med på fotball i ØHIL må bli medlemmer i klubben. Innmelding skjer gjennom Min Idrett her.

Hovedmål for oppstartskullene:

 • – Skape et livslangt forhold til fotball for så mange som mulig gjennom gode opplevelser.
 • – Være en bidragsyter til barnas oppvekst gjennom gode forbilder, sunne holdninger, riktige verdier og trygge rammer.
 • – Utvikle unge ledere som trives med å jobbe innenfor fotballen og med barn.
 • – Skape en arena hvor foreldrene får en tilhørighet til hva vi driver med og hvordan vi gjør det. Dette legger grunnlaget for gode foreldretrenere og høyt foreldreengasjement på sikt.

Rekruttering

– Introduksjonsøkter i helgene (høsten det året de fyller 4 år)

– SFO-fotball fra høsten i 1. klasse

– Sosiale media og informasjon hjemmeside

– Foreldre som også har barn i eldre årskull

– Klubben har som mål om å rekruttere 100 gutter og 80 jenter innen utgangen av det året de fyller 7 år.