Jarmyra gress

Her ligger oversikt over Jarmyra gress. Her er det fire femmerbaner, to syverbaner og en nierbane. Se bildet for hvor hver bane ligger.
Husk at kamper alltid går foran treningstider. Hvis du vil legge inn treningstid, så send mail til anders@ohil.no.

Oversikt over alle anlegg ser du her:

Adressen til Jarmyra gress er Bærumsveien 126, 1358 JAR