Jens Petter Berg med for fullt i 2019

Jens Petter Berg har gjort en solid jobb i ØHIL fotball i 2018, og nå er engasjementet hans vesentlig utvidet for 2019.

Jens Petter Berg har jobbet med fotball på fulltid i lang tid, i ulke roller. Det siste året har han hatt ansvaret for J19 og G14 i ØHIL, ved siden av jobb på Stabæk-akademiet. Vi er svært glade for at han nå ønsker å utvide sitt engasjement i ØHIL fotball, og skal nå jobbe her i en full stilling. Jens Petter vil bli en viktig brikke i den videre utviklingen av ØHIL fotball.

Han vil ha det sportslige ansvaret for G15 og være hovedtrener for lag 1, og han vil også fortsette som hovedtrener for J19. I tillegg skal han jobbe på ØHIL-akademiet, med hovedfokus på G9 og G10. For disse årgangene skal han også ha et faglig ansvar for utvikling av foreldre-trenerne.

Jens Petter skal ha hovedansvaret for hospitering på guttesiden, spillerutviklings-prosjektet 110%, og være med på ulike spillerutviklingstiltak gjennom året (talent-samlinger og ferie-camper).

Vi gleder oss til det videre arbeidet med Jens Petter!