Julehilsen fra hovedkvarteret


Året 2020 har vært et spesielt år, med mye usikkerhet på ulike plan. Mange har vært permittert eller mistet jobben, og mange av våre medlemmer har i store deler av året hatt hjemme-skole.

Aldri før har behovet for idrett og aktivitet vært større enn i år, og jeg er stolt av hvordan vi i ØHIL har løst situasjonen. Regelmessige endringer i føringene fra Erna, FHI og Bærum kommune har gjort det uforutsigbart og utfordrende å planlegge og gjennomføre aktiviteter. Vi har hele veien gjort vårt beste for å følge regelverket, og samtidig har vi hatt en innstilling om å gjøre ALT vi kan for å kunne tilby mest mulig aktivitet. Foreløpig ser det ikke ut til at frafallet har vært stort, og vi håper og tror at medlemstallene våre i løpet av 2021 er tilbake på 2019-nivå. Barne- og ungdomsidretten har i store deler av pandemien vært skjermet, og har fått gjennomført treninger, selv om også inne-treningene den siste tiden har blitt flyttet utendørs. Hardest rammet er gruppene over 20 år, og vi håper inderlig at trening for våre senior- og veterangrupper kan starte opp igjen på nyåret.

Økonomisk har det vært et krevende år for idrettslagene i Norge. Som de fleste andre klubber har vi tatt noen nødvendige grep i forhold til permitteringer av trenere og sportslige ansatte. Samtidig har støtteordningene fra det offentlige truffet oss godt, slik at klubben ikke er merkbart preget. Det at ØHIL er en stor klubb, med gode økonomiske rutiner har vært en stor styrke dette året, og våre ansatte har gjort en helt utrolig innsats for å holde hjulene i gang. Ved hver eneste endring i offentlige føringer, den ene eller andre veien, har vi hatt planene klare for hvordan vi skal håndtere den til enhver tid gjeldende situasjonen.  

ØHILs ordning for å gi fritak for aktivitetsavgifter for familier i en vanskelig økonomisk situasjon har vært viktig for mange, og vi har søkt om fritidsstipend for mange via Bærum kommunes ordning. I arbeidet med budsjettet for 2021, har også Hovedstyret besluttet at idrettene ikke skal øke satsene på aktivitetsavgiftene. Vi ser at situasjonen fortsatt vil være usikker for svært mange også i tiden som kommer.

ØHIL har på mange områder kommet styrket ut av situasjonen. Spesielt merkbart var det i vår, da vi var helt avhengige av frivillig innsats for å kunne gjennomføre organiserte treninger, med en ansvarlig trener pr 5. barn. Tusen takk for innsatsen fra svært mange av dere!! Gjennom Hovedstyrets arbeid med en oppdatert strategi, er verdiene «Frivillighet» og «Foreldredrevet» presentert i 2020, og FOR en respons vi fikk fra nærmiljøet!

Også utenfor treningsfeltet har foreldre og foresatte gjort en formidabel jobb for å holde gruppene samlet. Nå vet vi hva dere kan få til, og gleder oss til fortsettelsen!

I ØHIL har vi også mange frivillige i valgte organer (styrer og utvalg). Deres innsats i dette annerledes-året har vært en særdeles viktig støtte for oss i administrasjonen. Sammen har vi truffet de rette beslutningene som har sikret et sterkere ØHIL inn mot 2021.

Utviklingen av ØHIL som klubb har på ingen måte stått stille i 2020. Vi har økt antallet sportslig ansatte i fotballgruppa, og vi har fått på plass en herlig sportssjef i en fulltidsstilling i håndballgruppa. Vi har i tillegg jobbet mye med utvikling av idrettsanlegg. Et stort stykke arbeid er lagt ned for en realisering av ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis, og det ser nå svært lovende ut for at drømme-prosjektet vårt står klart om et år. Dette skjer dersom byggesaken godkjennes, og at budsjettrammene for prosjektet holdes. Vi som er tettest på prosjektet, tror at dette skal gå bra! I tillegg jobbes det for fullt med byggingen av flerbrukshallen på Eikeli, og en ny kunstgressbane på Eikelibanen skal etter planen stå klar etter sommeren. Vi har mye å glede oss til i 2021!

Med dette kan jeg forsikre alle i ØHIL-land om at klubben er i rute for det kommende året. Jeg håper alle våre medlemmer får en herlig julefeiring, innenfor de begrensningene som gjelder. Hold dere friske og kos dere med deres aller nærmeste!

GOD JUL!

Med vennlig hilsen
Sverre Nordby
Daglig leder