KFUM er en foregangsklubb


– KFUM er en av de best drevne klubbene i Norge. De er Kvalitetsklubb, har Telenor Xtra og har både jente- og guttefotball fra seks år og oppover. De er et mønsterbruk i norsk sammenheng, sier fagansvarlig for klubbutvikling i Norges Fotballforbund, Kristoffer Vatshaug, ifølge Fotball.no.

En studiegruppe fra UEFA, med representanter fra Armenia, Estland, Makedonia, Litauen og Romania, tilbragte en ettermiddag hos KFUM Oslo på Ekeberg.

NFF, som var vertskap for UEFA-samlingen, roser Oslo-klubbens innsats gjennom mange år

KFUMs slagord er «En klubb for livet!». Dette påvirker blant annet hvordan de driver fotballfritidsordningen.

– Vi er opptatt av at vi skal utvikle hele mennesket og at vi møter barna mer enn bare på fotballbanen. Barna skal bli sett fra de kommer inn døra og verdsatt for den de er, forteller leder for KFUM Akademiet, Erik Jonvik.

– Her skal de møte gode forbilder som bidrar til at de utvikler seg både som fotballspiller og menneske. Vi skal skape trygge rammer og alle skal føle at kan være seg selv. Det er viktig for oss.

Klubbens akademi var et prøveprosjekt med 40 barn i mai 2013. I dag er det ca. 370 spillere som deltar 1 til 5 dager i uka. Klubben har en transportordning som henter barna på ulike skoler i nærområdet.

Det var UEFA Study Group, Grassroots, som besøkte KFUM, de har fokus på klubbutvikling. I tillegg til de norske presentasjonene hadde hvert land et innlegg om hvordan de jobber med grasrot- og breddefotball.

Ciprian Paraschiv fra fotballforbundet i Romania sier til Fotball.no at han var imponert over det han har sett i Norge.

– Det er viktig for å oss å delta på disse samlingene. Vi får nye impulser og lærer av de beste. Norge er langt fremme når det gjelder klubbutvikling, fotballaktivitet etter skoletid og jentefotball og denne uken har vi fått muligheten til å studere prosjektene på nært hold, sier rumeneren.