Kirsten Vanberg er midlertidig tilsatt som daglig leder

Daglig leder i ØHIL, Sverre Nordby, er langtidssykmeldt etter en ulykke ved klubbhuset tirsdag 14.8.

Hovedstyret har derfor utnevnt Kirsten Vanberg som vikarierende daglig leder i Sverres sykemeldingsperiode. Vi gleder oss stort over at Sverre blir bedre og bedre for hver dag som går og ser frem til dagen han returnerer som daglig leder. Inntil det skjer er vi i hovedstyret trygge på at Kirsten vil sørge for stø kurs.

 

Dette kan medføre endringer av arbeidsoppgaver på alle ansatte på klubbhuset. Vi ber om forståelse for at det kan ta noe lengere tid å få svar. 

 

 

Har du spørsmål til dette så ta gjerne kontakt med leder av hovedstyret Skule Ingeberg, eller vikarierende daglig leder Kirsten Vanberg. All kontaktinformasjon finner du på www.ohil.no.