Kjære ØHIL-medlem, nå trenger vi din hjelp til ØHIL Idrettspark!

Vi er nær ved å nå vårt mål!

Vi er nær ved å nå innsamlingsgruppens mål om å reise en egenkapital på minimum 3 millioner kroner til midten av oktober 2017. Dette har vært et bærende premiss for å søke Bærum Idrettsråd og Bærum kommune om å bygge ØHIL Idrettspark som en kombinert kunstis- og kunstgressbane. Alle organer i klubben har sluttet seg til dette.

Vi mener målet om å ha på plass 3 millioner kroner er svært viktig; ved å nå dette beviser vi oss selv, nærmiljø og ikke minst eksterne beslutningstakere og sponsorer at vi har økonomisk ryggrad til å realisere klubbens del av et slikt prosjekt, og at våre medlemmer og nærmiljø støtter prosjektet. Vi ønsker ikke lure noen, og slett ikke oss selv. Vi må få på plass økonomien før vi søker. Det er såpass mye penger vi snakker om at vi ikke kan «gamble» med klubbens økonomi.

Ettersom vi ikke er i mål per dags dato, og det er kort tid til vi eventuelt skal levere inn vår søknad henstiller vi nå til alle våre medlemmer om hjelp! Hjelp oss å få på plass 750.000 kroner som er det vi mangler.

Du kan bidra på flere måter.

  1. Kjøpe ytterligere «andeler» i ØHIL Idrettspark. Bruk linken https://www.superinvite.no/shares/#/account_1490172097
  2. Gi direkte bidrag. Ønsker du å gjøre dette kontakt klubbens daglige leder Sverre Nordby på telefon 905 55 934.
  3. Gi oss tips og forslag til mulige sponsorer som kan tenkes å bidra med beløp i størrelsesorden 50.000 kroner eller mer. Kontakt Anders Bergland på telefon 934 28 655.

Vår fantastiske, utrolige og innsatsvillige innsamlingsgruppe har blitt forsterket av langrenngruppas leder Eilert Lund og hovedstyremedlem Anders Bergland. Disse har på eget initiativ greid å finne frem til ulike sponsorer, og dette har hjulpet oss stort. Anders og Eilert har lovet at de vil gjøre det de kan for å følge opp alle tips og forslag som kommer inn.

Men, det haster! Fristen for å søke om spillemidler og kommunale midler nærmer seg med stormskritt, og din hjelp i så måte er avgjørende. Vi må ha de manglende midlene på plass til 16.10.2017.

Jeg vet, og det samme gjør klubbens ledelse og de ansvarlige idrettsstyrene, at vi trekker på din velvilje når vi ber om din hjelp og penger. Men, jeg håper at du som oss deler drømmen om å bygge ØHIL Idrettspark med et kunstisanlegg som skal gi oss i Østre Bærum mulighet til vinterlig utfoldelse i fremtiden. Nå gjelder det som leder av bandygruppa Eivind Thorne sier: «å bidra til å sikre skøyteis de neste 30 årene».

La meg til slutt presisere: Om vi ender med å ikke søke, eller i fremtiden kommer til at prosjektet av andre grunner ikke lar seg realisere, så tilbakeføre vi midler til giverne slik det er beskrevet på vår nettside. Se https://ohil.no/wp-content/uploads/2016/12/Vilkår-og-betingelser-innsamlingsaksjonen-ØHIL-Idrettspark-2020-12.06.17.pdf

Takk for at du tok deg tid til å lese mitt brev, og for din hjelp. Om du ønsker å lese mer om selve prosjektet ØHIL Idrettspark så viser jeg til klubbens nettside.

Med vennlig hilsen

Skule Ingeberg

Leder hovedstyret i Øvrevoll Hosle IL