Kjølv fortsetter!

Kjølv Eidhammer forlenger og blir hovedtrener også i 2020.

ØHIL er svært fornøyd med at Kjølv Eidhammer forlenger med ØHIL og leder damelaget videre.

– Måten damelaget drives på er vi veldig fornøyd med. Kjølv leder både trenerteamet og spillergruppa på en strålende måte. Laget trener og spiller bra, er gode rollemodeller for klubbens yngre spillere og spillergruppa bidrar også med synlighet innad i klubben. Vi ønsker derfor å forlenge samarbeidet med Kjølv, så vi får fortsette dette gode arbeidet, sier sportssjef Bjørn Frode Strand.

– Det har kommet inn mange gode spillere nå, og stallen er bedre og bredere enn tidligere. Samtidig skal vi ha åpninger for at mange av de gode yngre spillerne som finnes i ØHILs yngre rekker får mulighet, men de må jobbe hardt for å komme seg inn i a-stallen, fortsetter Bjørn Frode.

– Jeg synes det har vært et veldig bra år til nå, og jeg ønsker å bygge videre på dette, sier Kjølv Eidhammer. Jeg ser mye bra i denne gjengen og klubben er også i en positiv utvikling. At vi nå har fått midler til utviklingssjef og har ansatt Zeid kommer også til å løfte oss som utviklingsklubb enda mer.

Les mer om ansettelsen av utviklingssjef for kvinner Zeid Saleh her.

Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi skal ta nye steg utover høsten og i 2020.