Korona – Felles informasjon for alle idretter

På denne siden vil all gjeldende informasjon om ØHILs håndtering av Korona-viruset ligge. Alle idretter og ledere skal forholde seg til det som ligger her, og kommunikasjon med utøvere og foreldre skal henvise til denne artikkelen.

Oppdatert fredag 11. februar kl 22.00

Det kommer stadig ny informasjon og nye føringer fra mange kanaler. ØHIL ønsker en felles linje, og for å unngå misforståelser og egne tolkninger oppdateres endringer her.

Nye lettelser (11.02.22)

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

FULL GJENÅPNING FOR IDRETTEN (02.02.22)

Statsminister Jonas Gahr Støre kunne tirsdag kveld glede befolkningen om store lettelser i tiltakene, vel vitende om at pandemien ikke er over og at smittetoppen ligger foran oss.

For idretten ble det full gjenåpning for innendørs og utendørs aktiviteter. Noen begrensninger ligger fortsatt på publikum, men det ligger i kortene at disse fjernes i løpet av de neste par ukene.

Dette skriver regjeringen om lettelsene

Store lettelser for idretten (14.01.22)

Regjeringen la fram nye tiltak 13. januar, og her er det store lettelser for idretten fra og med 14. januar. All info om gjeldende regler/føringer finne flere steder, blant annet på Helsedirektoratets informasjonsside.

Foreløpig foreligger det ikke andre lokale tiltak i Bærum kommune, slik at det inntil videre er de nasjonale føringene som gjelder for aktiviteten i ØHIL.

Det jobbes nå i særforbund/krets med informasjon med seriespill og vi antar at det kommer informasjon om dette til klubbene i løpet av kort tid.

Idrettsforbundet har oppsummert de nye tiltakene her.

Anbefalinger er påbud/forbud (03.01.22)

Fra møte med NFF i dag; Anbefalinger fra myndighetene er å regne som regler. Det betyr at når det «anbefales 1 meters avstand og 20 stk pr gruppe», så det det det som gjelder. Dette er også beskjeden fra Norges Idrettsforbund.

NFF har også sjekket dette juridisk, og ved et evt smitteutbrudd, kan klubben/enkeltpersoner bli stilt ansvarlig dersom ikke anbefalingene er fulgt (dette har så langt ikke skjedd i pandemien).

Regler/anbefalinger

Bærum kommune følger de nasjonale tiltakene for organiserte aktiviteter. I ØHIL ønsker vi å tilby aktivitet innenfor det som er vårt handlingsrom.

Kommuneoverlegen i Bærum anbefaler likevel mindre felles aktiviteter enn det som ligger i de nasjonale føringene, men dette er altså anbefalinger.

Vi oppfordrer sterkt alle aktive og foresatte til å holde seg borte fra trening ved de minste symptomer på sykdom.

Her er regjeringens føringer/anbefalinger samlet:

Nye tiltak fra regjeringen trer i kraft fra og med 15. desember (13.12)

Barn og unge er delvis skjermet, men idretten er sterkt berørt av nye innskjerpelser fra regjeringen.

Vi vet at det er ulike syn på hva idrettslagene skal gjøre, også i ØHIL-land. Idretten er en svært viktig møteplass for mange, samtidig er det en arena der smitten kan spres raskt. Uansett hva våre idretter/grupper velger å gjøre i tiden framover, så ligger det gode prosesser bak. Noen aktiviteter er enkle å gjennomføre, andre krever mer. Ved gjennomføring av aktiviteter ligger det et spesielt ansvar på foreldrene; ta deres egne vurderinger i forhold til risiko for smitte, og ikke send av gårde barna på trening dersom de har antydning til sykdom.

Oppdatering på gjennomføring av kamp/trening (09.12)

Det er foreløpig ikke kommet noen begrensninger som er knyttet direkte til idretten. Foreløpig har vi heller ikke fått informasjon om at kamper/konkurranser for våre idretter er avlyst/stoppet. Når for eksempel seriekamper i håndball fortsatt skal gjennomføres kommer vi ikke til å pålegge stans i treninger fra klubbens side.

Det er som vanlig utfordrende med ulike råd og anbefalinger som ikke er samkjørt nasjonalt/kommunalt og med særidrettene.

Idrettene i ØHIL gjør sine vurderinger i forhold til sine planlagte aktiviteter, selvfølgelig innenfor det som er lov og etter samtaler med naboklubber. Dersom aktiviteter gjennomføres, blir disse gjort med stort fokus på å hindre smittespredning.

Vi vet at det er ulike meninger om å avholde treninger eller ikke, og det pålegges utøvere og foreldre også et ansvar i forhold til å vurdere sin situasjon.

Oppdatert anbefaling fra Bærum kommune (08.12)

Bærum kommune ønsker  å beskytte barn og unge så langt vi kan mot inngripende tiltak,  men vi ser oss likevel nødt til å komme med nye anbefalinger, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Kommuneoverlegenes anbefalinger:

-Barn og unge bør være sammen med elever fra samme kohort på fritiden.

-Ved fritidsaktiviteter innendørs, bør barn og unge være sammen med elever fra samme kohort.   

-Fritidsaktiviteter utendørs kan foregå med deltakere fra flere kohorter hvis det er minimum 1 meter avstand mellom deltakerne.

Nye nasjonale føringer (07.12)

Fra og med torsdag 9. desember innføres det nye nasjonale føringer for å hindre spredningen av Covid-19.

Organiserte fritidsaktiviteter

-Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

-Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

-Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

Delvis hjemmekontor og oppfordring til digitale møter (05.12)

Det er høy spredning av viruset og Bærum kommune har innført en lokal forskrift som sier:

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig, uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

ØHIL-kontoret vil være bemannet (primært ved daglig leder) i normalt åpningstid. Klubbsjappa vil også være åpen på ettermiddagene tirsdag, torsdag, samt lørdag. Vi oppfordrer likevel til å bestille utstyr på sjappa.ohil.no .

For det som er av planlagte møter før jul, oppfordrer vi til at disse avholdes digitalt, selv om det ikke er noe påbud om dette.

Ingen nye restriksjoner for idretten (02.12)

Det er økende smitte for tiden, og en ny variant av viruset. Foreløpig er det ingen nye restriksjoner i forhold til idrett.

Alle restriksjoner er opphevet! (25.09.)

De siste begrensingene knyttet til idretten (og samfunnet for øvrig) er nå opphevet:

 • -Meterkravet avvikles
 • -Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves

Les mer om gjenåpningen her!

Ingen endringer (28.08)

Til tross for stor økning i antall smittetilfeller, er det foreløpig ingen nye begrensninger for idretten.

Oppdaterte råd og regler fra helsedirektoratet, særidrettsforbundene og Bærum kommune ligger her:

Covid-19 (koronavirus) – Helsedirektoratet

Særforbunds koronavettregler (idrettsforbundet.no)

Korona-pandemien | Oppdatert informasjon | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

Nasjonale lettelser (20.06)

Breddeidretten er i gang igjen!

Her er de nasjonale reglene fra Helsenorge

Kommunale forskrifter fjernet (16.06)

Bærum kommunen fjernet i dag de lokale forskriftene, noe som betyr at det er de nasjonale reglene som gjelder.

Her er Bærum kommunes råd og regler
Her er de nasjonale reglene fra Helsenorge

Lettelser i de lokale tiltakene (22.05)

Etter at Bærum ble flyttet til tiltaksnivå 5C, avholdt formannskapet et møte fredag ettermiddag, og kom med flere lettelser.

Endringer som gjelder fra og med 22. mai:

-Innendørs trening for voksne over 20 år er tillatt, med grupper på max 4 og med god avstand (egenorganisert, og primært tiltenkt idretter som tennis, padel, bordtennis)
-Innendørs arrangementer for barn/unge, med inntil 50 personer til stede er tillatt, med 1 meters avstand for publikum (feks på tribunen i Hoslehallen). Antallet inkluderer ALLE (utøvere, dommere, publikum). Deltakere må være bosatt i Bærum.
-Utendørs arrangementer for barn/unge, med inntil 50 personer til stede er tillatt, med 1 meters avstand for publikum (feks på tribunen i Hoslehallen). Antallet inkluderer ALLE (utøvere, dommere, publikum).
-Utendørs arrangement med faste tilviste plasser er lov, med minst 1 meters avstand mellom kohorter (feks familie). Det er åpnet for publikum (max 200) for vårt 1. divisjonslag i fotball.

Her er Bærum kommunes oppdaterte råd og regler

Forskriftsendring 20. mai

Det er god kontroll på smitten i Bærum, og sammen med flere andre østlandskommuner har helse- og omsorgsdepartementet flyttet Bærum fra tiltaksnivå 5B til 5C.

Klarsignal for seriestart i toppfotballen (05.05)

Fra og med 5. mai er det åpnet for toppfotball i de 2 øverste nivåene for kvinner og herrer. Det betyr at seriestarten for vårt kvinnelag i 1. divisjon er bekreftet til lørdag 22. mai.

I Bærum, som fortsatt er i kategori 5B, er det foreløpig ikke lov med tilskuere, men det er nå åpnet for media.

Dette skriver Norges Fotballforbund

Justering i støtteordningen «Krisepakke 4» (05.05)

De foreslåtte kriteriene for å søke om støtte fra den neste statlige krisepakken har blitt sterkt utfordret av idrettslagene og Norges Idrettsforbund. Regjeringen har nå snudd og den neste pakken vil ha tilsvarende kriterier som i 2020. Dette var viktig for ØHIL, ettersom inntektsbortfall fra arrangementer vil kunne bli kompensert.

Dette skriver Budstikka.

Trening kan gjenopptas for de aller fleste (25.04)

Etter at Bærum kommune ble flyttet til kategori 5A har formannskapet vurdert egne, lokale føringer på oppfordring fra regjeringen. De lokale begrensningene rammer ikke idretten, noe som betyr gjenåpning av treningsaktivitet både ute og inne fra og med mandag 26. april. Voksne over 20 år kan fortsatt ikke trene inne, og ved organisert trening utendørs må det opprettholdes 1 meters avstand.

ØHILs idretter informerer om aktivitetene framover!

Bærum kommune fra niva 5A til 5B (23.04)

Regjeringen har varslet endringer i de regionale smitteverntiltakene. Bærum går fra de strengeste tiltakene under kapitel 5 A til kapittel 5 B, og samtidig kommer nasjonale helsemyndigheter med sterk anbefaling om at Bærum innfører strengere tiltak lokalt.

– Dette innebærer at vi må gjennomgå den lokale forskriften vi hadde frem til 16. mars, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog har invitert formannskapet til ekstraordinært møte fredag kl 19 for å diskutere lokal forskrift. 

Unntak for toppidretten (13.04)

Abid Raja har meddelt at organisert trening for toppidretten kan gjenopptas fra og med i dag (13.04). Dette som et unntak til regelverket i områder tilknyttet tiltaksnivå 5A. Det er også åpnet for treningskamper. Foreløpig antatt dato for seriestart for ØHIL fotballs kvinner (1. div) er lørdag 22. mai.

Forlenget tiltaksnivå 5A i 2 nye uker (10.04)

Tiltakene som ble innført før påsken er videreført i Bærum kommune og gjeldende fram til søndag 25. april.

Dette skriver Bærum kommune på sine sider.

For aktivitet i ØHIL, betyr dette at det ikke er tillatt med aktiviteter innendørs, og heller ikke utendørs for de over 20 år. Utendørs aktivitet for de under 20 år må gjennomføres slik at det til enhver tid opprettholdes 2 meters avstand.

Nye nasjonale tiltak og sterk anmodning fra Bærum kommune (25.03)

Regjeringen har innført nye, forsterkede tiltak gjeldende fra torsdag 25. mars. I kjølvannet av dette, fikk alle idrettslagene i Bærum et skriv fra kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen (24.03), med en sterk anmodning om å avlyse treninger der smittevern ikke er mulig å sikre fullt ut. Det påpekes spesielt at yngre barn i liten grad klarer å ivareta en avstand på 2 meter under aktiviteten.

Vi har den siste uken hatt svært god kontroll på aktivitetene i regi av klubben. Det vi har observert er at utfordringen til avstand først og fremst oppstår før og etter trening, og ikke minst i den uorganiserte aktiviteten, som er utenfor vår kontroll.

Etter en runde med idrettene og diskusjon i hovedstyret har ØHIL følgende føringer for aktivitet i den kommende perioden:

-Allerede planlagte aktiviteter torsdag 25. og fredag 26. mars kan gjennomføres dersom idrettene kan garantere for de strenge smittevernstiltakene som nå gjelder. ØHIL fotball, som har det definitivt største aktivitetsnivået, har vurdert situasjonen nøye, og stoppet all organisert aktivitet fra og med torsdag 25. mars.
-Fra 6. april (etter påske) åpnes det for ungdomsidrett, underlagt de gjeldende strenge smittevernstiltakene.
-Barneidretten utsetter oppstart til tidligst 12. april.

Vedrørende de to siste punktene; Etter påske er det planlagt oppstart for nye treningsgrupper, spesielt knyttet til fotball. En ukes utsettelse av aktiviteten vil gi oss bedre tid til å planlegge organiseringen av disse, de nasjonale tiltakene som nå er innført er også gjeldene til og med 11. april. Ved at barneidretten utsettes vil det bli god plass på treningsfeltet, slik at ungdomsidretten kan organisere trygge aktiviteter, med god avstand. Vi tror også at det er langt tryggere med organisert trening, enn alternativet som vil være at ungdommen møtes uorganisert.

Vi ber om forståelse for de tiltakene som nå innføres, og håper og tror at dette bidrar til at smitten ikke får fotfeste i ØHIL-land!

Det er fortsatt forbud mot all aktivitet innendørs, og for de over 20 år, jfr Bærum kommunes regler og føringer.

Oppdaterte presiseringer fra Bærum kommune

– Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

– Forbudet gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Oppdaterte regionale retningslinjer for Viken

På grunn av et høyt smittetrykk i Oslo-området, er det innført nye, strenge tiltak i hele Viken.

De oppdaterte tiltakene er oppdatert på Bærum kommunes side.

For ØHIL gjelder dette, fra og med tirsdag 16. mars, til og med 11. april:

-Ingen aktivitet innendørs
-Utendørs aktivitet for de under 20 år er lov i grupper på max 10 utøvere om med 2 meters avstand
-Klubbhuset er stengt for alle former for møter/samlinger
-Alle ansatte, med unntak av daglig leder, har hjemmekontor
-Klubbsjappa på klubbhuset er stengt. Bestilling av utstyr kan gjøres i Klubbsjappa på nett. (Bestillinger pakkes fortløpende og kan hentes på klubbhuset alle hverdager mellom 0830 og 1530.)
-Toppidretten følger egen protokoll (fotball, kvinner 1. divisjon)

Idrettene gir egen informasjon rundt planlagte aktiviteter. Vi ber om forståelse for det som kommer av endringer i ØHILs aktivitetstilbud.

Oppdaterte føringer fra Bærum kommune

Formannskapet i Bærum kommune vedtok endringer i lokalforskrift 4. mars.

Idrett for de under 20 år

Barn og unge under 20 år, som bor i Bærum, kan delta på organisert trening og organiserte fritidsaktiviteter innendørs og utendørs. Det er ikke lov med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar, og det er ikke lov å gjennomføre aktiviteten på et annet sted enn der den vanligvis gjennomføres.

Regelen innebærer at det ikke er tillatt å reise til Bærum fra andre kommuner, for å delta på treninger eller fritidsaktiviteter. Det er ikke forbudt å reise fra Bærum til andre kommuner. 

Idrettsarrangementer som kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende er forbudt. Det er unntak for toppidretten. 

Idrett for de som er 20 år og eldre 

Voksne som bor i Bærum kan delta på organisert trening og organiserte fritidsaktiviteter utendørs, dersom det er mulig å holde minst 1 meter avstand.

Voksne med funksjonsnedsettelse og voksne i særlig sårbare grupper, som bor i Bærum, kan delta på organiserte aktiviteter innendørs og utendørs.

Det er lov med PT-timer innendørs og utendørs.

Det er egne regler for toppidretten. 

Møter

Strengt nødvendige, fysiske møter kan avholdes på klubbhuset, etter godkjennelse fra daglig leder. I så tilfelle er det maksimalt 10 deltakere, der avstand på 1 meter må opprettholdes til enhver tid.

Lokale føringer fra og med 18. februar

De nasjonale føringene som ble innført etter utbruddet i Nordre Follo varer til og med onsdag 17. februar. Etter dette er det kommunale regler som gjelder. Vi vet ikke helt hva som kommer ennå, men vi vet at eventuelle lettelser primært skal ha barn og unge i fokus.

Åpning for utendørs aktivitet for voksne (03.02)

Formannskapet i Bærum kommune har behandlet de nye nasjonale føringene og fulgt opp den gradvise gjenåpningen fra regjeringens side. Det er nå tillatt for voksne med organisert trening! Det anbefales å holde å holde 1 meters avstand når dette er mulig. ØHIL krever at det er full kontroll på deltakere på organiserte treninger. Dette er svært viktig med tanke på en effektiv smittesporing, dersom smitten skulle nå oss.

Dette skriver Budstikka

Dette er Bærum kommunes oppdaterte føringer for idrett

Forlengede tiltak til 2. februar (30.01)

Regjeringen hadde ny pressekonferanse i dag, med nye oppdaterte regler og anbefalinger. De gjeldende tiltakene gjelder til og med tirsdag 2. februar. Etter dette kan det komme lettelser! Bærum kommune gjør sine vurderinger på tirsdag/onsdag. Bærum kommune er nå definert som en av kommunene i ‘Ring 2’, og de nasjonale føringene som gjelder idrett er disse, fra og med onsdag 3. februar:

Ring 2: 

 • Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne.
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.
 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening er tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Barn og unge under 20 år
  • Utendørs aktivitet for voksne
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.


Justeringer i aktivitet fra regjeringen (25.01)

Søndag kveld innførte regjeringen nye tiltak for ytterligere 15 kommuner, inkl Bærum.

Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er tillatt, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne.

Her er Bærum kommunens oppdaterte føringer som gjelder idrett

Toppfotball og ansatte (24.01)

Nedstengingen av de 10 kommunene har stanset all toppidrett der. For klubber utenfor det berørte området, er det presisert at spillere bosatt her ikke kan krysse kommunegrensene. Det vil si at spillere på ØHILs damelag som er bosatt i Oslo, ikke kan delta på trening.

Dette skriver VG

Ansatte (inkl trenere) kan foreta nødvendige reiser knyttet til arbeidssted fra berørte kommuner og til Bærum.

Det er for øvrig ventet ny informasjon fra regjeringen om ytterligere innstramminger søndag ettermiddag.

Her er Bærum kommunens føringer som gjelder idrett

Foreløpig ingen endringer i Bærum (23.01)

Det blir ikke gjort noen ytterligere innstramminger i Bærum kommune. Det er klart etter dagens møtevirksomhet. Det betyr normal aktivitet for de under 20 år inntil videre.

Her er Bærum kommunens føringer som gjelder idrett

Usikker situasjon for Bærum (23.01)

Smitteutbruddet i Nordre Follo har medført sterke tiltak i 10 kommuner. Foreløpig er ikke Bærum blant disse, men kriseledelsen i kommunen er samlet lørdag. Inntil videre går idretten som normalt etter den delvise åpningen fra 20. januar.

Kommunen åpner for normal trening for alle under 20 år (19.01)

Bærum kommune avholdt et ekstraordinært møte i formannskapet idag, og fulgte som ventet opp de nasjonale føringene. Det betyr at det fra 20. januar er tillatt med normal trening, med kontakt for alle under 20 år.

Dette skriver Budstikka om saken

Det er fortsatt forbud mot idrettsarrangementer, som kamper, cuper og renn. Alle fra 20 år og eldre kan trene med 1 meters avstand.

Her er kommunens oppdaterte føringer som gjelder idrett

Vi håper og tror at det ikke er noen forsinkelser i forhold til åpningen av gymsaler og idrettshaller. Dette har vi ikke mottatt noe informasjon om.

Idrettene informerer sine grupper om sine aktiviteter i tiden framover.

Trening innendørs på vent (19.01)

Bærum kommune har en egen forskrift vedrørende trening, og denne er ikke umiddelbart opphevet etter regjeringens justeringer 18. januar.

Den lokale retningslinjen tillater ikke trening med kontakt eller innendørs for ungdom over 13 år. Når hallene forventes åpnet 20. januar, vil det da fra start gjelde barn.

Det er formannskapet som må oppheve/endre forskriften, og deres neste planlagte møte er 27. januar. Men vi forventer at de møtes og gjør nødvendige endringer før dette.

Normale treninger for alle under 20 år (18.01)

Det blir nå tillatt med normal trening for de under 20 år, både ute og inne.

De over 20 år kan trene ute, men fortsatt med 1 meters avstand.

Kamper, turneringer og renn skal fortsatt ikke avholdes.

Vi venter på informasjon fra Bærum kommune, men antar at de nasjonale retningslinjene vil følges. Budstikka skrev om saken umiddelbart etter regjeringens pressekonferanse.

De nye føringene gjelder fra og med 20. januar.

ØHILs idretter informerer sine aktive om endringer i sine aktiviteter.

Oppdaterte føringer (04.01)

Etter søndagens innstramminger fra regjeringen kommer det oppdateringer fra andre myndigheter. Noe fra regjeringen var anbefalinger, noe var regler/forskrifter og noe var oppfordringer til kommuner med høyt smittetrykk.

I smittevernveilederen fra Norges idrettsforbund finner vi:

– Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
– Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
– De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

I Bærum kommunes råd og regler for idrett er følgende oppdatert:

– Det er forbudt å gjennomføre alle typer idrettsarrangementer, som kamper, cuper, stevner, o.l., både utendørs og innendørs (lokal forskrift i Bærum)
– Det er forbudt å gjennomføre innendørs treninger for barn og ungdom i ungdomsskole eller eldre. (lokal forskrift i Bærum)
– Det er tillatt å gjennomføre innendørs treninger for barn i barneskole eller yngre (lokal forskrift i Bærum) – men nasjonale myndigheter har anbefalt at alle slike aktiviteter utsettes til etter 18. januar.
– Det er tillatt å gjennomføre utendørs treninger for alle barn, og nasjonale myndigheter har gitt uttrykk for at slike aktiviteter kan opprettholdes så lenge det er mulig å holde god avstand mellom deltakerne.
-Trening i større grupper: Vi anbefaler at alle, og særlig voksne, i størst mulig grad begrenser sin sosiale kontakt med andre. Dette innebærer at man bør vurdere om det er nødvendig å trene i grupper fremfor individuelt, og at man i hvert fall bør begrense det til å være svært få. Ønsker man likevel å trene i grupper, er det for voksne tillatt å trene utendørs i grupper på inntil 10 personer. Det forutsettes at man kan holde avstand på minst en meter under hele aktiviteten.

SLIK LESER VI I ØHIL DETTE:
– Innendørs aktiviteter er egentlig OK for klasser/kohorter, men Bærum kommune har stengt alle idrettshaller og gymsaler. Bærum kommune presiser at innetrening gjelder barn i barneskolealder.
– Aktiviteter utendørs er OK for alle, også de over 20 år (NIF), men all aktivitet skal være med minst 1 meters avstand (uten kontakt). Bærum kommune nevner ikke trening for voksne, annet enn i punktet «Trening i størregrupper», og vi anser da at denne formen for trening er OK, med inntil 10 deltakere pr gruppe.
-Planlagte arrangementer som må avlyses er ØHIL bandycup og Skøytedisco. Hoslerennet står også i fare, men er ikke endelig avklart.

ØHILs innstilling til organisert idrett er fortsatt å tilby idrett innenfor de føringene som foreligger. Vi har forespurt kommunen om de vil vurdere en gjenåpning av gymsaler/idrettshaller basert på NIFs smittevernveileder, slik at aktivitet innendørs kan gjennomføres for samme klasser/kohorter.

ØHILs idretter har respondert svært bra det siste døgnet og jobber med sine sportslige opplegg, som vil bli delt med de aktive. Det er krevende å forstå føringene, som på noen punkter er delvis motstridende.

Nye nasjonale innstramminger

Det nye året starter med nye begrensninger på bakgrunn av økende smitte/usikkerhet de neste 2 ukene.

For ØHILs aktivitet, betyr dette fra 4. – 18. januar:

– Ingen aktiviteter innendørs
– Utendørs aktivitet for barn/unge er lov, men med minst 1 meters avstand
– Det er ingen aktivitet (inne/ute) for voksne over 20 år
– Toppidretten følger egen protokoll og er skjermet (gjelder fotball kvinner 1. divisjon)

Dette vil bety endringer i planlagte aktiviteter for mange av våre idretter, og mye må trolig avlyses. Egen informasjon fra idrettene kommer via Spond/E-post.

Bærum kommune forlenger tiltakene

18. desember ble tiltakene vedtatt 4. desember videreført. Det vil tas en ny vurdering av situasjonen i starten av januar. Ved lavere smittetall er det fritidsaktiviteter for ungdom som får de første lettelsene.


Bærum kommune stenger innendørs aktivitet i ungdomsidretten

Formannskapet besluttet 4. desember å stenge for all idrett innendørs også for ungdomsidretten (13-19 år). Dette gjelder foreløpig fram til midten av desember.

Innetrening

Vi har med støtte fra kommuneoverlegens team fått godkjennelse for denne håndteringen av trening innendørs:

Vi deler Hoslehallen, BIP og Gjønnes i to deler med en midtsone mellom bane som skiller gruppene og inntil 20 faste personer på hvert sted. Vi sørger for eksempel for at den gruppa som skal i halvdel A går inn først og den andre gruppa går inn deretter i halvdel B.

Gruppene skal være fra samme skole, eller ha vært faste treningsgrupper fra før (f.eks akademiet).

Hvis det er spillere fra f.eks fire skoler, så bør spillerne fra hver skole kun komme i kontakt med hverandre.

De faste gruppene skal altså være fra samme skole med mindre de har vært i samme treningsgruppe fra før.

Trenerne går med munnbind. Når trener er stabilt lenger unna enn 1 meter, så kan munnbind tas av.

Ingen andre voksne enn avklarte trenere kan være inne på anlegget.

Handlingsplan i ØHIL

Her er ØHILs handlingsplan ved mistanke eller påvist smitte.

Formannskapets vedtak

Her er protokollen fra formannskapet i Bærum kommune 11. november.

Bruk av munnbind innendørs

I en jungel av forskrifter og føringer og tolkninger de siste dagene, har vi fått OK fra idrettsavdelingen i Bærum kommune for følgende (som er sendt ut til våre idretter og trenere):

Plikten til å bruke munnbind gjelder i de situasjonene der avstand på en meter ikke lar seg gjøre. Dere trenger derfor ikke å ha på munnbind under hele økten, men er nødt til å ha det med dere dersom det skulle oppstå en situasjon der kravet til en meters avstand ikke lenger kan overholdes.

Budstikka har stadige oppdateringer

Lokalavisa følger daglig opp med informasjon knyttet til covid19. Vi anbefaler å følge her, i tillegg til Bærum kommunes daglig oppdaterte sider.

Dette Budstikka om publikum innendørs og utendørs

Bruk av kommunale idrettsanlegg

Oppdatert instruks fra Bærum kommune vedrørende bruk av kommunale idrettsanlegg kom til klubbene 11. november.

Under trening gjelder følgende:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
 • Gruppene skal holdes adskilt med skillevegg i anlegg inne.
 • Gruppene skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på
  samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.

Under arrangement (kamp/konkurranse) gjelder følgende:

 • Den maksimale grensen for antall personer under arrangement reguleres av de til enhver tid gjeldene regler
  vedtatt av offentlige myndigheter. Antall deltakende personer skal størst mulig begrenses, spesielt i anlegg
  hvor flere arrangementer/kamper/treninger foregår parallelt.
 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Det skal være fysisk skillevegg mellom ulike arrangementer/kamper som foregår parallelt.
 • Det skal ikke benyttes samme inngang. I den grad dette er nødvendig må arrangementer
  startes/avsluttes på ulike tidspunkt. Personer fra ulike arrangementer skal ikke blandes på vei inn ut av
  anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Arrangementets deltagere skal registreres på en slik måte at eventuell smittesporing kan
  gjennomføres effektivt.

Nye, skjerpede tiltak for Bærum kommune

Formannskapet i Bærum kommune vedtok en ny forskrift 9. november. Dette påvirker ØHILs aktivitet på denne måten:

– Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne (over 20 år)

– Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år.

-Organisert trening for barn og unge under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres

-Trenere over 20 år på innendørs arrangementer skal bruke munnbind

-Samlinger på klubbhuset skal i all hovedsak unngå. Møter med inntil 10 deltakere kan godkjennes av daglig leder, og må ha en arrangementsansvarlig.

-Klubbhuset er bemannet i normal åpningstid, vanligvis ved daglig leder. Ved besøkende (som vi ønsker å unngå), skal den/de ansatte til stede bruke munnbind.

-Alle ansatte er på hjemmekontor i størst mulig grad.

-Klubbsjappa er åpen for prøving av størrelser og utlevering av bestillinger tirsdag og torsdag fra 18-20. Max 1 person/familie er inne til samme tid. Bestillinger kan også hentes på dagtid alle dager.

Nye nasjonale tiltak, vedtatt 5. november

Delvis nedstengning av klubbhuset

Vi er svært glade for at idretten (aktiviteten) ikke er berørt av nye pålegg fra myndighetene. Samtidig vil vi følge de sterke anbefalingene som gis, for å unngå unødvendig kontakt. Vi i ØHIL skal gjøre alt vi kan for å unngå smittespredning.

Gjeldende fra og med fredag 30. oktober til og med 31. desember:

– Klubbhuset er bemannet (men redusert) i normal åpningstid; mandag-fredag 0830-1530 og tirsdag/torsdag fra 18-20. Det er primært daglig leder som er til stede. Øvrige ansatte er fortsatt jobb (primært hjemmekontor), og kan nås pr mail/telefon.

– Klubbsjappa er stengt for «normal handel», men er bemannet på dagtid og på tirsdager og torsdager fra 18-20 for utlevering av utstyr som er bestilt via Klubbsjappa på nett. Besøk vår flotte nett-butikk!! Eventuelle bytter av størrelser kan gjøres i forbindelse med henting av varer.

– Klubbhusets lokaler er stengt for booking. Det er tillatt med helt nødvendige møter, med max 20 deltagere og en arrangemenstsansvarlig. Disse skal bookes via mail til sverre@ohil.no (som evt godkjenner). Eksempler på slike arrangement er styre- og utvalgsmøter.

– Andre arrangementer, som feks avslutninger, er ikke tillatt. Denne typen arrangementer foreslås erstattet av ulike tiltak utendørs, gjerne i forbindelse med oppsatte treninger.

Når det gjelder kjernen i vår virksomhet, idrettsaktiviteten, vil informasjon om eventuelle endringer bli gitt via våre respektive idretter.

Daglig oppdatert informasjon fra Bærum kommune ligger her.

Oppdatert informasjon/instruks vedrørende bruk av klubbhuset

I tråd med føringene fra statsministeren (26.10), oppfordrer vi alle til å unngå å ha samlinger som ikke er nødvendige.

Ved møter/samlinger på klubbhuset gjelder følgende:
– Maksimalt antall deltakere er 20 personer
– Ved samlinger med over 10 personer, skal det være en arrangementsansvarlig. Om ikke annet er gitt beskjed om, er dette den som har foretatt bookingen av lokalet.
– Den som er arrangementsansvarlig, har selv ansvaret for å gå gjennom lokalet før og etter arrangementet, for å sikre at smittevernet er hensyntatt
– Skikkelig opprydning etter bruk av lokalene er en selvfølge, uansett antall deltakere.
– På bakgrunn av mer ansvar på den arrangementsansvarlige, vil vi ikke ta betalt for vask i forbindelse med arrangementet.

– Klubben har i tillegg et normalt/forsterket vedlikehold

Oppdatert informasjon fra Bærum kommune

Det viktigste fra oppdateringen 15. oktober:

Arrangementer – ute og inne
 • Begrensning til maksimalt 50 deltakere ved innendørs arrangementer uten fast seteplassering*
 • Sterk anbefaling om at voksne breddeidrettsutøvere fortsatt skal holde minst 1 meters avstand ved trening.
 • Det anbefales sterkt å begrense antall deltakere ved utendørs arrangementer til maksimalt 200.

*ØHILs rutine: For samlinger med mer enn 10 deltakere, skal én være arrangementsansvarlig. Dersom ikke annet er informert om, vil dette være den som legger inn bookingen av arealet. Arrangementsansvarlig har ansvaret for at lokalene er ryddige før og etter samlingen.

Daglig oppdatert informasjon fra Bærum kommune ligger her.

Spørsmål og svar fra Norges idrettsforbund

NIF har laget en artikkel med mange spørsmål og svar som har kommet opp i forbindelse med oppstarten for barn og ungdom.

QR-koder til alle anlegg

Vi utarbeider nå informasjonssider for alle våre anlegg, der QR-koder som leder til disse enkelt kan kan scannes. Dette vil bli et svært viktig virkemiddel når våre kampverter og andre har ansvar for trygge arrangement, og der alle besøkende skal registreres. Fotball er først ut, og her er et eksempel på siden som QR-koden til Jarmyra idrettspark.

Øvrige idretter vil følge etter, når aktiviteten kommer i gang.

Denne måten å gi våre besøkende arena-informasjon på vil forøvrig bli videreført også etter at korona-epidemien er tilbakelagt.

Kamper i toppfotballen

Sportslig har damelaget vårt kommet godt igang, med 4 seire på de første 5 kampene. Også i forhold til gjennomføringen av trygge arrangementer skal vi være blant de beste.

Rutiner for neste hjemmekamp (15. august) er publisert slik, og QR-koder som leder til denne siden vil bli hengt opp i forbindelse med arrangementet.

Idrettshaller og gymsaler i Bærum stenges igjen, og gjenåpnes tidligst 24. august

Her er ØHIL håndballs orientering
Dette skriver Budstikka

Foreløpig er det vår håndballgruppe som er rammet av dette, men det kan også påvirke oppstarten av Allidretten noe senere på høsten, samt innetrening for flere av våre idretter.

Oppstart barnefotball

ØHIL fotball er igjen svært godt forberedt, og har lagt alt veldig godt til rette for en trygg oppstart av kamper og trening:

Her er ØHIL fotballs oppdaterte nyhetsartikkel
Her er ØHIL fotballs orienterings/opplæringsvideo

Regjeringen åpner for kamper/konkurranser fra 1. august

På selveste sankthansaften kommer regjeringen v. Abid Raja med meldingen om at regjeringen har snudd. Nå er det åpnet for kamper og konkurranser fra og med 1. august! Det betyr at det meste er tilbake til normalen for våre aktiviteter etter sommerferien. Det som nå gjenstår, og som fortsatt er uavklart, er når breddeidretten for seniorer/veteraner kan starte opp igjen.

Kamper/konkurranser med kontakt

FHI anbefaler at oppstart for kamper/konkurranser for barne- og ungdomsidretten ikke åpnes før 1. september. Dette har ført til mange og krasse reaksjoner. Erna Solberg gjør et forsøk på å stå inne for FHIs vurderinger, som også møter sterk motstand.

Idrett med kontakt

Det er nå åpnet for aktivitet med kontakt mellom utøverne. Vi ruster opp våre tilbud og er klare fra 1. juni med nye, utvidede tilbud. Informasjon kommer fra idrettene.

Normal drift i klubbsjappa

Klubbsjappa er igjen åpnet opp, med åpningstider tirsdag og torsdag ettermiddag fra kl. 18-20. I tillegg kan alle bestillinger som gjøres i nettbutikken hentes dagen etter (mandag-fredag 1000-1430). For dere som vet hva dere skal ha, oppfordrer vi fortsatt til å handle på www.ohilshop.no for å redusere risiko for smittespredning.

Videre informasjon om trening og kamp/konkurranse for våre idretter

Det er nå åpnet for mer aktivitet og våre flinke idrettsstyrer, ansatte og frivillige følger tett opp med opplegg som er tilpasset føringene.

Hvert enkelt særforbund gir også veiledning og føringer for hva som gjelder for de spesifikke idrettene. Informasjon knyttet til detaljer rundt trening og konkurranser kommer nå videre direkte fra idrettene våre (og ikke via denne informasjons-siden).

Ny veileder for breddeidrett

Folkehelseinstituttet har publisert en oppdatert veileder for breddeidretten. Det er gitt åpninger for mer aktivitet, men det skal fortsatt ikke være kontakt mellom deltakerne.

Det ventes veiledere for håndtering av situasjonen fra særidrettsforbundene løpende.

Møter på klubbhuset

Vi åpner nå opp for nødvendige møter på klubbhuset. Det deles ikke ut koder til døra, men Sverre åpner opp via app. Send SMS når dere skal inn.

Vi tillater inntil 5 personer på styrerommet og inntil 20 personer i salen. Husk å holde avstand på minst 1 meter.

Booking gjøres via forsiden på www.ohil.no

Uavklart mellom NIF og FHI

Norges idrettsforbund meldte mandag 11. mai om at kontakt mellom barn opp til 4. klasse nå er OK, men FHI har senere på kvelden sagt at dette ikke stemmer. Ny informasjon kommer, og tidligere retningslinjer er fortsatt gjeldende. Mer om saken (VG).

Oppdaterte føringer fra Norges fotballforbund

Her er nye føringer, gjeldende fra 7. mai.

Gradvis åpning av trening i haller

Kommunen har sendt ut varsel om at Bærums idrettshaller vil åpne gradvis fra mandag 11. mai. Føringene vil være tilvarende som for utendørs-aktivitet, og på en håndballflate kan det til enhver tid være 2 grupper med inntil 5 personer. Når Hoslehallen åpner er ikke klart.

Tillatelse til trening for hopp og langrenn

ØHIL hopp og ØHIL langrenn har utarbeidet og fått godkjent sine regler for gjennomføring av trening.

Tillatelse til trening i større grupper

Det er fra 7. mai tillatt med trening i grupper på inntil 50 personer, med en minimumsavstand på 1 meter, og med en ansvarlig person for å sikre smittervernsføringene. For utendørsidrettene gjør dette organiseringen langt enklere, og hva det vil bety for innendørsidrettene vil vi få informasjon om fra Bærum kommune.

Ny informasjon om aktivitet vil bli oppdatert 7. mai, herunder mulig oppstart for topp-fotball.

Trening i idrettshaller og gymsaler

Bærum kommune (30.04): For idrettshaller som ligger til skoler, og der idrettslag har delvis tilsynsavtale, avventer vi tilbakemelding fra Bærum kommune Eiendom om eventuell  åpning for trening i disse idrettshallene.

Dette medfører at Hoslehallen inntil videre forblir stengt. Det samme gjelder for gymsaler som ØHIL disponerer på skolene i vært nærområde.

Gymsaler og idrettshaller

Det diskuteres fortsatt om når og hvordan aktivitet i idrettshallene kan starte opp igjen. Slik det ser ut nå, vil dette tidligst bli i midten av mai, men vi venter på beskjed fra Bærum kommune.

Reduserte permitteringer

De fleste av de ansatte trenere i ØHIL fotball og sportsjefene i håndball og fotball er nå tilbake i jobb i større brøker, i tråd med at det er åpnet for mer aktivitet. Hovedfokuset er å kunne tilby aktiviteter i tråd med de strenge føringene som foreligger.

Oppstart fotball

Fotball setter nå i gang med organisert fotball for alle aldersgrupper. Aktiviteten vil følge strenge regler, spesielt knyttet til antall spiller pr gruppe for å sikre kravene om avstand på 2 meter. Hovedstyret har godkjent oppstarten basert på disse føringene.

Medlemsbrev

Styreleder Elin Spjelkavik og daglig leder har sendt ut informasjonsbrev om situasjonen.

Kamper/konkurranser er stengte fram til 15. juni

Regjeringen har forlenget forbudet om kamp/konkurranse fram til 15. juni.

Stort tilskudd fra Ferd er sikret til ØHIL fotball

Etter en uke med herlig dugnadsånd har ØHIL fotball sikret seg en halv million kroner i støtte fra Ferd! Les oppsummeringen av aksjonen her!

Delvis åpning av fotballbanene

ØHIL fotball åpner opp for begrenset aktivitet for små grupper med dedikert ansvarsperson under streng kontroll. Dette skjer fra lørdag 4. april.

Det er svært viktig at reglene som er hengt opp på alle våre anlegg følges!!

Delvis åpning av idrettsanlegg

Informasjon fra idrettsavdelingen i Bærum kommune er gjengitt i kursiv under (02.04). ØHIL fotball, som er mest berørt av situasjonen, jobber med hvordan dette skal håndteres og kommer så kjapt som mulig ut med våre organisering/rammer. Foreløpig er det gitt godkjenning for trening for toppfotballen (kvinner 1. divisjon), hensyntatt føringene under.

Nasjonale myndigheter har kommet med nye retningslinjer for organisert trening.

Bærum kommune åpner opp idrettsanleggene for organisert trening. Dette vil i førsteomgang gjelde for utendørsanlegg.

For idrettshaller og svømmehaller vil det bli tatt en avgjørelse etter påske.

Ved bruk av mål på kunstgressbaner skal disse låse ned igjen etter bruke.

Idrettsavdelingen har i samarbeid med kommuneoverlegen utarbeidet følgende retningslinje:

Retningslinjer for organisert trening i Bærum

 • Utendørs og innendørs trening i små grupper kan tillates med maksimalt 5 utøvere i hver gruppe.
 • Aktiviteten må tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 2 meters avstand til enhver tid. 
 • Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.
 • Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. avstand og antall involverte i aktiviteten).
 • Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, blinker, hekker, mm) i forkant og etterkant av aktiviteten.
 • Bruk av utstyr i kontakt med hender eller hodet er ikke tillatt mellom personer.
 • Øvelser hvor utstyr/ball kommer i kontakt med hodet/ansiktet skal ikke finne sted.
 • Det forutsettes at utøvere ikke benytter anleggets garderober.
 • Om mål benyttes til utøvelse av aktiviteten, så SKAL disse låses umiddelbart etter at organisert trening er ferdig.
 • Det forutsettes å ha faste grupper av utøvere som trener sammen over tid slik at man også på denne måten reduserer risiko.
 • Det er ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet.
 • Arrangementer/kamper/konkurranser er ikke tillatt.
 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser.
 • Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.
 • Hvis idrettslaget er i tvil om planlagte aktiviteter er i tråd med gjeldende regler (Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet) gjeldende fra 27/3-20, kan kommuneoverlegen kontaktes for råd.

Her er Norges idrettsforbunds anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet (02.04)

Åpningstider på klubbhuset i april

Gitt omstendighetene, inkl permitteringer, vil åpningstidene på klubbhuset bli noe justert ut april. Vi har helt stengt i påskeferien.

På vakt fra 1000-1430:

Mandager: Tobias Borthen
Tirsdager: Tommy Rognstad
Onsdager: Bjørn Frode Strand
Torsdager: Hanne Harsem
Fredager: Sverre Nordby

Alle har en arbeidstid på 20% ut april. Klubbsjappa er stengt for besøk/handel, men bestillinger som gjøres på ohilshop.no kan hentes i åpningstiden!

Utrolig støtte til ØHIL fotball fra Ferd

Ferd gir ØHIL fotball inntil 500.000,- for å sikre likviditet i en krevende periode!! Les artikkelen og meld deg til dugnad/registrer ny samarbeidspartner!

Her er Budstikkas dekning av saken

ØHIL permitterer alle ansatte fra uke 15

Alle ansatte i ØHIL blir helt eller delvis permittert fra og med neste uke. Se vedlagte notat om hvordan dette gjøres og om klubbens prioriterte områder i den situasjonen vi er i.

NIFs videre arbeid og oppfordringer

Idretten er tilført 600 MNOK i en første krisepakke, men dette anses som lite i forhold til det som er av faktisk tapte inntekter. I denne artikkelen er en status om videre prosess, og en oppfordring til at medlemmer i idrettslagene ikke krever penger tilbakebetalt for bortfall av aktivitet og til å betale det som blir fakturert fra klubbene. ØHIL vil ikke fakturere noe mer før vi vet nærmere dato for oppstart av aktivitet.

Redusert åpningstid på klubbhuset

Fra mandag 30. mars, vil klubbhuset være åpent mandag-fredag kl. 1000-1430. Vi ønsker minst mulig besøk, men bestillinger fra www.ohilshop.no kan hentes! For kontakt med oss i klubben er det best å benyttes seg av mail.

Samlet informasjon fra Norges idrettsforbund

NIF har laget en egen portal med informasjon om hva det arbeides med fra deres side og med konsekvensene situasjonen har for idrettslagene.

Økonomi og administrasjon

Hovedstyret og daglig leder arbeider med hvilke konsekvenser situasjonen vil ha for ØHIL. Norges idrettsforbund har utarbeidet en liste med 10 råd til idrettslagene, som vi jobber med denne uken.

Refusjon av betaling for aktiviteter

Vi har fått spørsmål om refusjon av avgifter som er innbetalt for en periode som ikke er avsluttet. Aktuelle aktiviteter er ØHIL akademiet (fotball) i inneværende periode (som varer fram til påske), samt de siste ukene av treninger for vinteridrettene, vinterfotball og Allidretten. Det vil ikke bli refundert noe for bortfall aktivitet for disse gruppene, men enkelt-tilfeller kan vurderes særskilt.

Innbetalinger for Håndballens dag i mars og ivrig-samling fotball i april er refundert.

Alle ØHILs idrettsanlegg er stengt

Dette gjelder også for uorganisert aktivitet. Vi ber alle foreldre snakke med sine barn om viktigheten av å følge dette.

Purring av aktivitetsavgifter og medlemskontingenter

Fredag 13. mars ble alle med utestående avgifter til klubben purret. Vi vil i tiden som kommer analysere hva situasjonen betyr for ØHIL i form av inntektstap og kostnadsendringer. Vi ber derfor sterkt om at de dette gjelder betaler kravene som er sendt, eller sender en mail til medlemskap@ohil.no for å søke om fritidsstipend.

Avlyste/utsatte arrangementer

Klubbmesterskapet i langrenn (11.03)
ØHILs årsmøte (19.03)
Håndballens dag (21.03)
Klubbmesterskapet i alpin (25.03)
ØHIL BDO cup fotball (25. – 26. april)

Klubbhuset/administrasjonen

Klubbhuset er stengt inntil videre. Det er selvfølgelig IKKE anledning til å avholde møter.

Klubbsjappa er stengt, men bestillinger kan gjøres på ohilshop.no og bestilte produkter kan avhentes på klubbhuset på dagtid.

Administrasjonen er pålagt hjemmekontor, men vi gjør det vi kan for å holde hjulene i gang. Av praktiske årsaker vil én ansatt være tilstede hver dag fra 0800-1600.

Mandager: Tobias Borthen
Tirsdager: Tommy Rognstad
Onsdager: Bjørn Frode Strand
Torsdager: Torunn Kvitli
Fredager: Sverre Nordby

Generelle tips og retningslinjer

Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge generelle råd og være ekstra nøye med vaner som kan forebygge smitte.  Dette vil blant annet være:

 • Reduser omfanget av håndhilsing, klemming og nærkontakt
 • Hyppig og grundig håndvask
 • Bruk av antibac når håndvask ikke er mulig
 • Gode hoste- og nysevaner, dvs. hoste og nyse i papir som kastes eller i albuekroken hvis man ikke har papirlommetørkle
 • Hvis noen av ulike årsaker er satt i hjemmekarantene må de overholde karantenebestemmelser gitt av myndighetene 

Vi gjør løpende vurderinger i forbindelse med spredningen av koronaviruset, og følger informasjon fra FHI, Helsedirektoratet og NIF/Oslo idrettskrets.

Vi oppdaterer artikkelen når det foreligger ny/endret informasjon. 

Bærum kommunes koronatelefon skal avlaste medisinsk nødtelefon.
Nummeret er 67 50 59 99.

https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/korona/

Følg ellers med på informasjon her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/