Korona – Felles informasjon for alle idretter

På denne siden vil all gjeldende informasjon om ØHILs håndtering av Korona-viruset ligge. Alle idretter og ledere skal forholde seg til det som ligger her, og kommunikasjon med utøvere og foreldre skal henvise til denne artikkelen.

Oppdatert tirsdag 19. januar kl 21.00

Det kommer stadig ny informasjon og nye føringer fra mange kanaler. ØHIL ønsker en felles linje, og for å unngå misforståelser og egne tolkninger oppdateres endringer her.

Kommunen åpner for normal trening for alle under 20 år (19.01)

Bærum kommune avholdt et ekstraordinært møte i formannskapet idag, og fulgte som ventet opp de nasjonale føringene. Det betyr at det fra 20. januar er tillatt med normal trening, med kontakt for alle under 20 år.

Dette skriver Budstikka om saken

Det er fortsatt forbud mot idrettsarrangementer, som kamper, cuper og renn. Alle fra 20 år og eldre kan trene med 1 meters avstand.

Her er kommunens oppdaterte føringer som gjelder idrett

Vi håper og tror at det ikke er noen forsinkelser i forhold til åpningen av gymsaler og idrettshaller. Dette har vi ikke mottatt noe informasjon om.

Idrettene informerer sine grupper om sine aktiviteter i tiden framover.

Trening innendørs på vent (19.01)

Bærum kommune har en egen forskrift vedrørende trening, og denne er ikke umiddelbart opphevet etter regjeringens justeringer 18. januar.

Den lokale retningslinjen tillater ikke trening med kontakt eller innendørs for ungdom over 13 år. Når hallene forventes åpnet 20. januar, vil det da fra start gjelde barn.

Det er formannskapet som må oppheve/endre forskriften, og deres neste planlagte møte er 27. januar. Men vi forventer at de møtes og gjør nødvendige endringer før dette.

Normale treninger for alle under 20 år (18.01)

Det blir nå tillatt med normal trening for de under 20 år, både ute og inne.

De over 20 år kan trene ute, men fortsatt med 1 meters avstand.

Kamper, turneringer og renn skal fortsatt ikke avholdes.

Vi venter på informasjon fra Bærum kommune, men antar at de nasjonale retningslinjene vil følges. Budstikka skrev om saken umiddelbart etter regjeringens pressekonferanse.

De nye føringene gjelder fra og med 20. januar.

ØHILs idretter informerer sine aktive om endringer i sine aktiviteter.

Oppdaterte føringer (04.01)

Etter søndagens innstramminger fra regjeringen kommer det oppdateringer fra andre myndigheter. Noe fra regjeringen var anbefalinger, noe var regler/forskrifter og noe var oppfordringer til kommuner med høyt smittetrykk.

I smittevernveilederen fra Norges idrettsforbund finner vi:

– Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
– Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
– De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

I Bærum kommunes råd og regler for idrett er følgende oppdatert:

– Det er forbudt å gjennomføre alle typer idrettsarrangementer, som kamper, cuper, stevner, o.l., både utendørs og innendørs (lokal forskrift i Bærum)
– Det er forbudt å gjennomføre innendørs treninger for barn og ungdom i ungdomsskole eller eldre. (lokal forskrift i Bærum)
– Det er tillatt å gjennomføre innendørs treninger for barn i barneskole eller yngre (lokal forskrift i Bærum) – men nasjonale myndigheter har anbefalt at alle slike aktiviteter utsettes til etter 18. januar.
– Det er tillatt å gjennomføre utendørs treninger for alle barn, og nasjonale myndigheter har gitt uttrykk for at slike aktiviteter kan opprettholdes så lenge det er mulig å holde god avstand mellom deltakerne.
-Trening i større grupper: Vi anbefaler at alle, og særlig voksne, i størst mulig grad begrenser sin sosiale kontakt med andre. Dette innebærer at man bør vurdere om det er nødvendig å trene i grupper fremfor individuelt, og at man i hvert fall bør begrense det til å være svært få. Ønsker man likevel å trene i grupper, er det for voksne tillatt å trene utendørs i grupper på inntil 10 personer. Det forutsettes at man kan holde avstand på minst en meter under hele aktiviteten.

SLIK LESER VI I ØHIL DETTE:
– Innendørs aktiviteter er egentlig OK for klasser/kohorter, men Bærum kommune har stengt alle idrettshaller og gymsaler. Bærum kommune presiser at innetrening gjelder barn i barneskolealder.
– Aktiviteter utendørs er OK for alle, også de over 20 år (NIF), men all aktivitet skal være med minst 1 meters avstand (uten kontakt). Bærum kommune nevner ikke trening for voksne, annet enn i punktet «Trening i størregrupper», og vi anser da at denne formen for trening er OK, med inntil 10 deltakere pr gruppe.
-Planlagte arrangementer som må avlyses er ØHIL bandycup og Skøytedisco. Hoslerennet står også i fare, men er ikke endelig avklart.

ØHILs innstilling til organisert idrett er fortsatt å tilby idrett innenfor de føringene som foreligger. Vi har forespurt kommunen om de vil vurdere en gjenåpning av gymsaler/idrettshaller basert på NIFs smittevernveileder, slik at aktivitet innendørs kan gjennomføres for samme klasser/kohorter.

ØHILs idretter har respondert svært bra det siste døgnet og jobber med sine sportslige opplegg, som vil bli delt med de aktive. Det er krevende å forstå føringene, som på noen punkter er delvis motstridende.

Nye nasjonale innstramminger

Det nye året starter med nye begrensninger på bakgrunn av økende smitte/usikkerhet de neste 2 ukene.

For ØHILs aktivitet, betyr dette fra 4. – 18. januar:

– Ingen aktiviteter innendørs
– Utendørs aktivitet for barn/unge er lov, men med minst 1 meters avstand
– Det er ingen aktivitet (inne/ute) for voksne over 20 år
– Toppidretten følger egen protokoll og er skjermet (gjelder fotball kvinner 1. divisjon)

Dette vil bety endringer i planlagte aktiviteter for mange av våre idretter, og mye må trolig avlyses. Egen informasjon fra idrettene kommer via Spond/E-post.

Bærum kommune forlenger tiltakene

18. desember ble tiltakene vedtatt 4. desember videreført. Det vil tas en ny vurdering av situasjonen i starten av januar. Ved lavere smittetall er det fritidsaktiviteter for ungdom som får de første lettelsene.


Bærum kommune stenger innendørs aktivitet i ungdomsidretten

Formannskapet besluttet 4. desember å stenge for all idrett innendørs også for ungdomsidretten (13-19 år). Dette gjelder foreløpig fram til midten av desember.

Innetrening

Vi har med støtte fra kommuneoverlegens team fått godkjennelse for denne håndteringen av trening innendørs:

Vi deler Hoslehallen, BIP og Gjønnes i to deler med en midtsone mellom bane som skiller gruppene og inntil 20 faste personer på hvert sted. Vi sørger for eksempel for at den gruppa som skal i halvdel A går inn først og den andre gruppa går inn deretter i halvdel B.

Gruppene skal være fra samme skole, eller ha vært faste treningsgrupper fra før (f.eks akademiet).

Hvis det er spillere fra f.eks fire skoler, så bør spillerne fra hver skole kun komme i kontakt med hverandre.

De faste gruppene skal altså være fra samme skole med mindre de har vært i samme treningsgruppe fra før.

Trenerne går med munnbind. Når trener er stabilt lenger unna enn 1 meter, så kan munnbind tas av.

Ingen andre voksne enn avklarte trenere kan være inne på anlegget.

Handlingsplan i ØHIL

Her er ØHILs handlingsplan ved mistanke eller påvist smitte.

Formannskapets vedtak

Her er protokollen fra formannskapet i Bærum kommune 11. november.

Bruk av munnbind innendørs

I en jungel av forskrifter og føringer og tolkninger de siste dagene, har vi fått OK fra idrettsavdelingen i Bærum kommune for følgende (som er sendt ut til våre idretter og trenere):

Plikten til å bruke munnbind gjelder i de situasjonene der avstand på en meter ikke lar seg gjøre. Dere trenger derfor ikke å ha på munnbind under hele økten, men er nødt til å ha det med dere dersom det skulle oppstå en situasjon der kravet til en meters avstand ikke lenger kan overholdes.

Budstikka har stadige oppdateringer

Lokalavisa følger daglig opp med informasjon knyttet til covid19. Vi anbefaler å følge her, i tillegg til Bærum kommunes daglig oppdaterte sider.

Dette Budstikka om publikum innendørs og utendørs

Bruk av kommunale idrettsanlegg

Oppdatert instruks fra Bærum kommune vedrørende bruk av kommunale idrettsanlegg kom til klubbene 11. november.

Under trening gjelder følgende:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
 • Gruppene skal holdes adskilt med skillevegg i anlegg inne.
 • Gruppene skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på
  samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.

Under arrangement (kamp/konkurranse) gjelder følgende:

 • Den maksimale grensen for antall personer under arrangement reguleres av de til enhver tid gjeldene regler
  vedtatt av offentlige myndigheter. Antall deltakende personer skal størst mulig begrenses, spesielt i anlegg
  hvor flere arrangementer/kamper/treninger foregår parallelt.
 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Det skal være fysisk skillevegg mellom ulike arrangementer/kamper som foregår parallelt.
 • Det skal ikke benyttes samme inngang. I den grad dette er nødvendig må arrangementer
  startes/avsluttes på ulike tidspunkt. Personer fra ulike arrangementer skal ikke blandes på vei inn ut av
  anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Arrangementets deltagere skal registreres på en slik måte at eventuell smittesporing kan
  gjennomføres effektivt.

Nye, skjerpede tiltak for Bærum kommune

Formannskapet i Bærum kommune vedtok en ny forskrift 9. november. Dette påvirker ØHILs aktivitet på denne måten:

– Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne (over 20 år)

– Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år.

-Organisert trening for barn og unge under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres

-Trenere over 20 år på innendørs arrangementer skal bruke munnbind

-Samlinger på klubbhuset skal i all hovedsak unngå. Møter med inntil 10 deltakere kan godkjennes av daglig leder, og må ha en arrangementsansvarlig.

-Klubbhuset er bemannet i normal åpningstid, vanligvis ved daglig leder. Ved besøkende (som vi ønsker å unngå), skal den/de ansatte til stede bruke munnbind.

-Alle ansatte er på hjemmekontor i størst mulig grad.

-Klubbsjappa er åpen for prøving av størrelser og utlevering av bestillinger tirsdag og torsdag fra 18-20. Max 1 person/familie er inne til samme tid. Bestillinger kan også hentes på dagtid alle dager.

Nye nasjonale tiltak, vedtatt 5. november

Delvis nedstengning av klubbhuset

Vi er svært glade for at idretten (aktiviteten) ikke er berørt av nye pålegg fra myndighetene. Samtidig vil vi følge de sterke anbefalingene som gis, for å unngå unødvendig kontakt. Vi i ØHIL skal gjøre alt vi kan for å unngå smittespredning.

Gjeldende fra og med fredag 30. oktober til og med 31. desember:

– Klubbhuset er bemannet (men redusert) i normal åpningstid; mandag-fredag 0830-1530 og tirsdag/torsdag fra 18-20. Det er primært daglig leder som er til stede. Øvrige ansatte er fortsatt jobb (primært hjemmekontor), og kan nås pr mail/telefon.

– Klubbsjappa er stengt for «normal handel», men er bemannet på dagtid og på tirsdager og torsdager fra 18-20 for utlevering av utstyr som er bestilt via Klubbsjappa på nett. Besøk vår flotte nett-butikk!! Eventuelle bytter av størrelser kan gjøres i forbindelse med henting av varer.

– Klubbhusets lokaler er stengt for booking. Det er tillatt med helt nødvendige møter, med max 20 deltagere og en arrangemenstsansvarlig. Disse skal bookes via mail til sverre@ohil.no (som evt godkjenner). Eksempler på slike arrangement er styre- og utvalgsmøter.

– Andre arrangementer, som feks avslutninger, er ikke tillatt. Denne typen arrangementer foreslås erstattet av ulike tiltak utendørs, gjerne i forbindelse med oppsatte treninger.

Når det gjelder kjernen i vår virksomhet, idrettsaktiviteten, vil informasjon om eventuelle endringer bli gitt via våre respektive idretter.

Daglig oppdatert informasjon fra Bærum kommune ligger her.

Oppdatert informasjon/instruks vedrørende bruk av klubbhuset

I tråd med føringene fra statsministeren (26.10), oppfordrer vi alle til å unngå å ha samlinger som ikke er nødvendige.

Ved møter/samlinger på klubbhuset gjelder følgende:
– Maksimalt antall deltakere er 20 personer
– Ved samlinger med over 10 personer, skal det være en arrangementsansvarlig. Om ikke annet er gitt beskjed om, er dette den som har foretatt bookingen av lokalet.
– Den som er arrangementsansvarlig, har selv ansvaret for å gå gjennom lokalet før og etter arrangementet, for å sikre at smittevernet er hensyntatt
– Skikkelig opprydning etter bruk av lokalene er en selvfølge, uansett antall deltakere.
– På bakgrunn av mer ansvar på den arrangementsansvarlige, vil vi ikke ta betalt for vask i forbindelse med arrangementet.

– Klubben har i tillegg et normalt/forsterket vedlikehold

Oppdatert informasjon fra Bærum kommune

Det viktigste fra oppdateringen 15. oktober:

Arrangementer – ute og inne
 • Begrensning til maksimalt 50 deltakere ved innendørs arrangementer uten fast seteplassering*
 • Sterk anbefaling om at voksne breddeidrettsutøvere fortsatt skal holde minst 1 meters avstand ved trening.
 • Det anbefales sterkt å begrense antall deltakere ved utendørs arrangementer til maksimalt 200.

*ØHILs rutine: For samlinger med mer enn 10 deltakere, skal én være arrangementsansvarlig. Dersom ikke annet er informert om, vil dette være den som legger inn bookingen av arealet. Arrangementsansvarlig har ansvaret for at lokalene er ryddige før og etter samlingen.

Daglig oppdatert informasjon fra Bærum kommune ligger her.

Spørsmål og svar fra Norges idrettsforbund

NIF har laget en artikkel med mange spørsmål og svar som har kommet opp i forbindelse med oppstarten for barn og ungdom.

QR-koder til alle anlegg

Vi utarbeider nå informasjonssider for alle våre anlegg, der QR-koder som leder til disse enkelt kan kan scannes. Dette vil bli et svært viktig virkemiddel når våre kampverter og andre har ansvar for trygge arrangement, og der alle besøkende skal registreres. Fotball er først ut, og her er et eksempel på siden som QR-koden til Jarmyra idrettspark.

Øvrige idretter vil følge etter, når aktiviteten kommer i gang.

Denne måten å gi våre besøkende arena-informasjon på vil forøvrig bli videreført også etter at korona-epidemien er tilbakelagt.

Kamper i toppfotballen

Sportslig har damelaget vårt kommet godt igang, med 4 seire på de første 5 kampene. Også i forhold til gjennomføringen av trygge arrangementer skal vi være blant de beste.

Rutiner for neste hjemmekamp (15. august) er publisert slik, og QR-koder som leder til denne siden vil bli hengt opp i forbindelse med arrangementet.

Idrettshaller og gymsaler i Bærum stenges igjen, og gjenåpnes tidligst 24. august

Her er ØHIL håndballs orientering
Dette skriver Budstikka

Foreløpig er det vår håndballgruppe som er rammet av dette, men det kan også påvirke oppstarten av Allidretten noe senere på høsten, samt innetrening for flere av våre idretter.

Oppstart barnefotball

ØHIL fotball er igjen svært godt forberedt, og har lagt alt veldig godt til rette for en trygg oppstart av kamper og trening:

Her er ØHIL fotballs oppdaterte nyhetsartikkel
Her er ØHIL fotballs orienterings/opplæringsvideo

Regjeringen åpner for kamper/konkurranser fra 1. august

På selveste sankthansaften kommer regjeringen v. Abid Raja med meldingen om at regjeringen har snudd. Nå er det åpnet for kamper og konkurranser fra og med 1. august! Det betyr at det meste er tilbake til normalen for våre aktiviteter etter sommerferien. Det som nå gjenstår, og som fortsatt er uavklart, er når breddeidretten for seniorer/veteraner kan starte opp igjen.

Kamper/konkurranser med kontakt

FHI anbefaler at oppstart for kamper/konkurranser for barne- og ungdomsidretten ikke åpnes før 1. september. Dette har ført til mange og krasse reaksjoner. Erna Solberg gjør et forsøk på å stå inne for FHIs vurderinger, som også møter sterk motstand.

Idrett med kontakt

Det er nå åpnet for aktivitet med kontakt mellom utøverne. Vi ruster opp våre tilbud og er klare fra 1. juni med nye, utvidede tilbud. Informasjon kommer fra idrettene.

Normal drift i klubbsjappa

Klubbsjappa er igjen åpnet opp, med åpningstider tirsdag og torsdag ettermiddag fra kl. 18-20. I tillegg kan alle bestillinger som gjøres i nettbutikken hentes dagen etter (mandag-fredag 1000-1430). For dere som vet hva dere skal ha, oppfordrer vi fortsatt til å handle på www.ohilshop.no for å redusere risiko for smittespredning.

Videre informasjon om trening og kamp/konkurranse for våre idretter

Det er nå åpnet for mer aktivitet og våre flinke idrettsstyrer, ansatte og frivillige følger tett opp med opplegg som er tilpasset føringene.

Hvert enkelt særforbund gir også veiledning og føringer for hva som gjelder for de spesifikke idrettene. Informasjon knyttet til detaljer rundt trening og konkurranser kommer nå videre direkte fra idrettene våre (og ikke via denne informasjons-siden).

Ny veileder for breddeidrett

Folkehelseinstituttet har publisert en oppdatert veileder for breddeidretten. Det er gitt åpninger for mer aktivitet, men det skal fortsatt ikke være kontakt mellom deltakerne.

Det ventes veiledere for håndtering av situasjonen fra særidrettsforbundene løpende.

Møter på klubbhuset

Vi åpner nå opp for nødvendige møter på klubbhuset. Det deles ikke ut koder til døra, men Sverre åpner opp via app. Send SMS når dere skal inn.

Vi tillater inntil 5 personer på styrerommet og inntil 20 personer i salen. Husk å holde avstand på minst 1 meter.

Booking gjøres via forsiden på www.ohil.no

Uavklart mellom NIF og FHI

Norges idrettsforbund meldte mandag 11. mai om at kontakt mellom barn opp til 4. klasse nå er OK, men FHI har senere på kvelden sagt at dette ikke stemmer. Ny informasjon kommer, og tidligere retningslinjer er fortsatt gjeldende. Mer om saken (VG).

Oppdaterte føringer fra Norges fotballforbund

Her er nye føringer, gjeldende fra 7. mai.

Gradvis åpning av trening i haller

Kommunen har sendt ut varsel om at Bærums idrettshaller vil åpne gradvis fra mandag 11. mai. Føringene vil være tilvarende som for utendørs-aktivitet, og på en håndballflate kan det til enhver tid være 2 grupper med inntil 5 personer. Når Hoslehallen åpner er ikke klart.

Tillatelse til trening for hopp og langrenn

ØHIL hopp og ØHIL langrenn har utarbeidet og fått godkjent sine regler for gjennomføring av trening.

Tillatelse til trening i større grupper

Det er fra 7. mai tillatt med trening i grupper på inntil 50 personer, med en minimumsavstand på 1 meter, og med en ansvarlig person for å sikre smittervernsføringene. For utendørsidrettene gjør dette organiseringen langt enklere, og hva det vil bety for innendørsidrettene vil vi få informasjon om fra Bærum kommune.

Ny informasjon om aktivitet vil bli oppdatert 7. mai, herunder mulig oppstart for topp-fotball.

Trening i idrettshaller og gymsaler

Bærum kommune (30.04): For idrettshaller som ligger til skoler, og der idrettslag har delvis tilsynsavtale, avventer vi tilbakemelding fra Bærum kommune Eiendom om eventuell  åpning for trening i disse idrettshallene.

Dette medfører at Hoslehallen inntil videre forblir stengt. Det samme gjelder for gymsaler som ØHIL disponerer på skolene i vært nærområde.

Gymsaler og idrettshaller

Det diskuteres fortsatt om når og hvordan aktivitet i idrettshallene kan starte opp igjen. Slik det ser ut nå, vil dette tidligst bli i midten av mai, men vi venter på beskjed fra Bærum kommune.

Reduserte permitteringer

De fleste av de ansatte trenere i ØHIL fotball og sportsjefene i håndball og fotball er nå tilbake i jobb i større brøker, i tråd med at det er åpnet for mer aktivitet. Hovedfokuset er å kunne tilby aktiviteter i tråd med de strenge føringene som foreligger.

Oppstart fotball

Fotball setter nå i gang med organisert fotball for alle aldersgrupper. Aktiviteten vil følge strenge regler, spesielt knyttet til antall spiller pr gruppe for å sikre kravene om avstand på 2 meter. Hovedstyret har godkjent oppstarten basert på disse føringene.

Medlemsbrev

Styreleder Elin Spjelkavik og daglig leder har sendt ut informasjonsbrev om situasjonen.

Kamper/konkurranser er stengte fram til 15. juni

Regjeringen har forlenget forbudet om kamp/konkurranse fram til 15. juni.

Stort tilskudd fra Ferd er sikret til ØHIL fotball

Etter en uke med herlig dugnadsånd har ØHIL fotball sikret seg en halv million kroner i støtte fra Ferd! Les oppsummeringen av aksjonen her!

Delvis åpning av fotballbanene

ØHIL fotball åpner opp for begrenset aktivitet for små grupper med dedikert ansvarsperson under streng kontroll. Dette skjer fra lørdag 4. april.

Det er svært viktig at reglene som er hengt opp på alle våre anlegg følges!!

Delvis åpning av idrettsanlegg

Informasjon fra idrettsavdelingen i Bærum kommune er gjengitt i kursiv under (02.04). ØHIL fotball, som er mest berørt av situasjonen, jobber med hvordan dette skal håndteres og kommer så kjapt som mulig ut med våre organisering/rammer. Foreløpig er det gitt godkjenning for trening for toppfotballen (kvinner 1. divisjon), hensyntatt føringene under.

Nasjonale myndigheter har kommet med nye retningslinjer for organisert trening.

Bærum kommune åpner opp idrettsanleggene for organisert trening. Dette vil i førsteomgang gjelde for utendørsanlegg.

For idrettshaller og svømmehaller vil det bli tatt en avgjørelse etter påske.

Ved bruk av mål på kunstgressbaner skal disse låse ned igjen etter bruke.

Idrettsavdelingen har i samarbeid med kommuneoverlegen utarbeidet følgende retningslinje:

Retningslinjer for organisert trening i Bærum

 • Utendørs og innendørs trening i små grupper kan tillates med maksimalt 5 utøvere i hver gruppe.
 • Aktiviteten må tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 2 meters avstand til enhver tid. 
 • Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.
 • Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. avstand og antall involverte i aktiviteten).
 • Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, blinker, hekker, mm) i forkant og etterkant av aktiviteten.
 • Bruk av utstyr i kontakt med hender eller hodet er ikke tillatt mellom personer.
 • Øvelser hvor utstyr/ball kommer i kontakt med hodet/ansiktet skal ikke finne sted.
 • Det forutsettes at utøvere ikke benytter anleggets garderober.
 • Om mål benyttes til utøvelse av aktiviteten, så SKAL disse låses umiddelbart etter at organisert trening er ferdig.
 • Det forutsettes å ha faste grupper av utøvere som trener sammen over tid slik at man også på denne måten reduserer risiko.
 • Det er ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet.
 • Arrangementer/kamper/konkurranser er ikke tillatt.
 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser.
 • Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.
 • Hvis idrettslaget er i tvil om planlagte aktiviteter er i tråd med gjeldende regler (Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet) gjeldende fra 27/3-20, kan kommuneoverlegen kontaktes for råd.

Her er Norges idrettsforbunds anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet (02.04)

Åpningstider på klubbhuset i april

Gitt omstendighetene, inkl permitteringer, vil åpningstidene på klubbhuset bli noe justert ut april. Vi har helt stengt i påskeferien.

På vakt fra 1000-1430:

Mandager: Tobias Borthen
Tirsdager: Tommy Rognstad
Onsdager: Bjørn Frode Strand
Torsdager: Hanne Harsem
Fredager: Sverre Nordby

Alle har en arbeidstid på 20% ut april. Klubbsjappa er stengt for besøk/handel, men bestillinger som gjøres på ohilshop.no kan hentes i åpningstiden!

Utrolig støtte til ØHIL fotball fra Ferd

Ferd gir ØHIL fotball inntil 500.000,- for å sikre likviditet i en krevende periode!! Les artikkelen og meld deg til dugnad/registrer ny samarbeidspartner!

Her er Budstikkas dekning av saken

ØHIL permitterer alle ansatte fra uke 15

Alle ansatte i ØHIL blir helt eller delvis permittert fra og med neste uke. Se vedlagte notat om hvordan dette gjøres og om klubbens prioriterte områder i den situasjonen vi er i.

NIFs videre arbeid og oppfordringer

Idretten er tilført 600 MNOK i en første krisepakke, men dette anses som lite i forhold til det som er av faktisk tapte inntekter. I denne artikkelen er en status om videre prosess, og en oppfordring til at medlemmer i idrettslagene ikke krever penger tilbakebetalt for bortfall av aktivitet og til å betale det som blir fakturert fra klubbene. ØHIL vil ikke fakturere noe mer før vi vet nærmere dato for oppstart av aktivitet.

Redusert åpningstid på klubbhuset

Fra mandag 30. mars, vil klubbhuset være åpent mandag-fredag kl. 1000-1430. Vi ønsker minst mulig besøk, men bestillinger fra www.ohilshop.no kan hentes! For kontakt med oss i klubben er det best å benyttes seg av mail.

Samlet informasjon fra Norges idrettsforbund

NIF har laget en egen portal med informasjon om hva det arbeides med fra deres side og med konsekvensene situasjonen har for idrettslagene.

Økonomi og administrasjon

Hovedstyret og daglig leder arbeider med hvilke konsekvenser situasjonen vil ha for ØHIL. Norges idrettsforbund har utarbeidet en liste med 10 råd til idrettslagene, som vi jobber med denne uken.

Refusjon av betaling for aktiviteter

Vi har fått spørsmål om refusjon av avgifter som er innbetalt for en periode som ikke er avsluttet. Aktuelle aktiviteter er ØHIL akademiet (fotball) i inneværende periode (som varer fram til påske), samt de siste ukene av treninger for vinteridrettene, vinterfotball og Allidretten. Det vil ikke bli refundert noe for bortfall aktivitet for disse gruppene, men enkelt-tilfeller kan vurderes særskilt.

Innbetalinger for Håndballens dag i mars og ivrig-samling fotball i april er refundert.

Alle ØHILs idrettsanlegg er stengt

Dette gjelder også for uorganisert aktivitet. Vi ber alle foreldre snakke med sine barn om viktigheten av å følge dette.

Purring av aktivitetsavgifter og medlemskontingenter

Fredag 13. mars ble alle med utestående avgifter til klubben purret. Vi vil i tiden som kommer analysere hva situasjonen betyr for ØHIL i form av inntektstap og kostnadsendringer. Vi ber derfor sterkt om at de dette gjelder betaler kravene som er sendt, eller sender en mail til medlemskap@ohil.no for å søke om fritidsstipend.

Avlyste/utsatte arrangementer

Klubbmesterskapet i langrenn (11.03)
ØHILs årsmøte (19.03)
Håndballens dag (21.03)
Klubbmesterskapet i alpin (25.03)
ØHIL BDO cup fotball (25. – 26. april)

Klubbhuset/administrasjonen

Klubbhuset er stengt inntil videre. Det er selvfølgelig IKKE anledning til å avholde møter.

Klubbsjappa er stengt, men bestillinger kan gjøres på ohilshop.no og bestilte produkter kan avhentes på klubbhuset på dagtid.

Administrasjonen er pålagt hjemmekontor, men vi gjør det vi kan for å holde hjulene i gang. Av praktiske årsaker vil én ansatt være tilstede hver dag fra 0800-1600.

Mandager: Tobias Borthen
Tirsdager: Tommy Rognstad
Onsdager: Bjørn Frode Strand
Torsdager: Torunn Kvitli
Fredager: Sverre Nordby

Generelle tips og retningslinjer

Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge generelle råd og være ekstra nøye med vaner som kan forebygge smitte.  Dette vil blant annet være:

 • Reduser omfanget av håndhilsing, klemming og nærkontakt
 • Hyppig og grundig håndvask
 • Bruk av antibac når håndvask ikke er mulig
 • Gode hoste- og nysevaner, dvs. hoste og nyse i papir som kastes eller i albuekroken hvis man ikke har papirlommetørkle
 • Hvis noen av ulike årsaker er satt i hjemmekarantene må de overholde karantenebestemmelser gitt av myndighetene 

Vi gjør løpende vurderinger i forbindelse med spredningen av koronaviruset, og følger informasjon fra FHI, Helsedirektoratet og NIF/Oslo idrettskrets.

Vi oppdaterer artikkelen når det foreligger ny/endret informasjon. 

Bærum kommunes koronatelefon skal avlaste medisinsk nødtelefon.
Nummeret er 67 50 59 99.

https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/korona/

Følg ellers med på informasjon her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/