Korona – Felles informasjon for alle idretter

På denne siden vil all gjeldende informasjon om ØHILs håndtering av Korona-viruset ligge. Alle idretter og ledere skal forholde seg til det som ligger her, og kommunikasjon med utøvere og foreldre skal henvise til denne artikkelen.

Oppdatert mandag 6. april kl 1100

Det kommer stadig ny informasjon og nye føringer fra mange kanaler. ØHIL ønsker en felles linje og for å unngå misforståelser og egne tolkninger oppdateres endringer her.

Stort tilskudd fra Ferd er sikret til ØHIL fotball

Etter en uke med herlig dugnadsånd har ØHIL fotball sikret seg en halv million kroner i støtte fra Ferd! Les oppsummeringen av aksjonen her!

Delvis åpning av fotballbanene

ØHIL fotball åpner opp for begrenset aktivitet for små grupper med dedikert ansvarsperson under streng kontroll. Dette skjer fra lørdag 4. april.

Det er svært viktig at reglene som er hengt opp på alle våre anlegg følges!!

Delvis åpning av idrettsanlegg

Informasjon fra idrettsavdelingen i Bærum kommune er gjengitt i kursiv under (02.04). ØHIL fotball, som er mest berørt av situasjonen, jobber med hvordan dette skal håndteres og kommer så kjapt som mulig ut med våre organisering/rammer. Foreløpig er det gitt godkjenning for trening for toppfotballen (kvinner 1. divisjon), hensyntatt føringene under.

Nasjonale myndigheter har kommet med nye retningslinjer for organisert trening.

Bærum kommune åpner opp idrettsanleggene for organisert trening. Dette vil i førsteomgang gjelde for utendørsanlegg.

For idrettshaller og svømmehaller vil det bli tatt en avgjørelse etter påske.

Ved bruk av mål på kunstgressbaner skal disse låse ned igjen etter bruke.

Idrettsavdelingen har i samarbeid med kommuneoverlegen utarbeidet følgende retningslinje:

Retningslinjer for organisert trening i Bærum

 • Utendørs og innendørs trening i små grupper kan tillates med maksimalt 5 utøvere i hver gruppe.
 • Aktiviteten må tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 2 meters avstand til enhver tid. 
 • Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.
 • Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. avstand og antall involverte i aktiviteten).
 • Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, blinker, hekker, mm) i forkant og etterkant av aktiviteten.
 • Bruk av utstyr i kontakt med hender eller hodet er ikke tillatt mellom personer.
 • Øvelser hvor utstyr/ball kommer i kontakt med hodet/ansiktet skal ikke finne sted.
 • Det forutsettes at utøvere ikke benytter anleggets garderober.
 • Om mål benyttes til utøvelse av aktiviteten, så SKAL disse låses umiddelbart etter at organisert trening er ferdig.
 • Det forutsettes å ha faste grupper av utøvere som trener sammen over tid slik at man også på denne måten reduserer risiko.
 • Det er ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet.
 • Arrangementer/kamper/konkurranser er ikke tillatt.
 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser.
 • Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.
 • Hvis idrettslaget er i tvil om planlagte aktiviteter er i tråd med gjeldende regler (Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet) gjeldende fra 27/3-20, kan kommuneoverlegen kontaktes for råd.

Her er Norges idrettsforbunds anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet (02.04)

Åpningstider på klubbhuset i april

Gitt omstendighetene, inkl permitteringer, vil åpningstidene på klubbhuset bli noe justert ut april. Vi har helt stengt i påskeferien.

På vakt fra 1000-1430:

Mandager: Tobias Borthen
Tirsdager: Tommy Rognstad
Onsdager: Bjørn Frode Strand
Torsdager: Hanne Harsem
Fredager: Sverre Nordby

Alle har en arbeidstid på 20% ut april. Klubbsjappa er stengt for besøk/handel, men bestillinger som gjøres på ohilshop.no kan hentes i åpningstiden!

Utrolig støtte til ØHIL fotball fra Ferd

Ferd gir ØHIL fotball inntil 500.000,- for å sikre likviditet i en krevende periode!! Les artikkelen og meld deg til dugnad/registrer ny samarbeidspartner!

Her er Budstikkas dekning av saken

ØHIL permitterer alle ansatte fra uke 15

Alle ansatte i ØHIL blir helt eller delvis permittert fra og med neste uke. Se vedlagte notat om hvordan dette gjøres og om klubbens prioriterte områder i den situasjonen vi er i.

NIFs videre arbeid og oppfordringer

Idretten er tilført 600 MNOK i en første krisepakke, men dette anses som lite i forhold til det som er av faktisk tapte inntekter. I denne artikkelen er en status om videre prosess, og en oppfordring til at medlemmer i idrettslagene ikke krever penger tilbakebetalt for bortfall av aktivitet og til å betale det som blir fakturert fra klubbene. ØHIL vil ikke fakturere noe mer før vi vet nærmere dato for oppstart av aktivitet.

Redusert åpningstid på klubbhuset

Fra mandag 30. mars, vil klubbhuset være åpent mandag-fredag kl. 1000-1430. Vi ønsker minst mulig besøk, men bestillinger fra www.ohilshop.no kan hentes! For kontakt med oss i klubben er det best å benyttes seg av mail.

Samlet informasjon fra Norges idrettsforbund

NIF har laget en egen portal med informasjon om hva det arbeides med fra deres side og med konsekvensene situasjonen har for idrettslagene.

Økonomi og administrasjon

Hovedstyret og daglig leder arbeider med hvilke konsekvenser situasjonen vil ha for ØHIL. Norges idrettsforbund har utarbeidet en liste med 10 råd til idrettslagene, som vi jobber med denne uken.

Refusjon av betaling for aktiviteter

Vi har fått spørsmål om refusjon av avgifter som er innbetalt for en periode som ikke er avsluttet. Aktuelle aktiviteter er ØHIL akademiet (fotball) i inneværende periode (som varer fram til påske), samt de siste ukene av treninger for vinteridrettene, vinterfotball og Allidretten. Det vil ikke bli refundert noe for bortfall aktivitet for disse gruppene, men enkelt-tilfeller kan vurderes særskilt.

Innbetalinger for Håndballens dag i mars og ivrig-samling fotball i april er refundert.

Alle ØHILs idrettsanlegg er stengt

Dette gjelder også for uorganisert aktivitet. Vi ber alle foreldre snakke med sine barn om viktigheten av å følge dette.

Purring av aktivitetsavgifter og medlemskontingenter

Fredag 13. mars ble alle med utestående avgifter til klubben purret. Vi vil i tiden som kommer analysere hva situasjonen betyr for ØHIL i form av inntektstap og kostnadsendringer. Vi ber derfor sterkt om at de dette gjelder betaler kravene som er sendt, eller sender en mail til medlemskap@ohil.no for å søke om fritidsstipend.

Avlyste/utsatte arrangementer

Klubbmesterskapet i langrenn (11.03)
ØHILs årsmøte (19.03)
Håndballens dag (21.03)
Klubbmesterskapet i alpin (25.03)
ØHIL BDO cup fotball (25. – 26. april)

Klubbhuset/administrasjonen

Klubbhuset er stengt inntil videre. Det er selvfølgelig IKKE anledning til å avholde møter.

Klubbsjappa er stengt, men bestillinger kan gjøres på ohilshop.no og bestilte produkter kan avhentes på klubbhuset på dagtid.

Administrasjonen er pålagt hjemmekontor, men vi gjør det vi kan for å holde hjulene i gang. Av praktiske årsaker vil én ansatt være tilstede hver dag fra 0800-1600.

Mandager: Tobias Borthen
Tirsdager: Tommy Rognstad
Onsdager: Bjørn Frode Strand
Torsdager: Torunn Kvitli
Fredager: Sverre Nordby

Generelle tips og retningslinjer

Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge generelle råd og være ekstra nøye med vaner som kan forebygge smitte.  Dette vil blant annet være:

 • Reduser omfanget av håndhilsing, klemming og nærkontakt
 • Hyppig og grundig håndvask
 • Bruk av antibac når håndvask ikke er mulig
 • Gode hoste- og nysevaner, dvs. hoste og nyse i papir som kastes eller i albuekroken hvis man ikke har papirlommetørkle
 • Hvis noen av ulike årsaker er satt i hjemmekarantene må de overholde karantenebestemmelser gitt av myndighetene 

Vi gjør løpende vurderinger i forbindelse med spredningen av koronaviruset, og følger informasjon fra FHI, Helsedirektoratet og NIF/Oslo idrettskrets.

Vi oppdaterer artikkelen når det foreligger ny/endret informasjon. 

Bærum kommunes koronatelefon skal avlaste medisinsk nødtelefon.
Nummeret er 67 50 59 99.

https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/korona/

Følg ellers med på informasjon her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/