Koronatiltak ØHIL Fotball fra 9.des til og med 2.januar

Det er stor smittespredning, og vi gjør grep etter føringer fra kommunelegen i Bærum.

Vi vil tilby aktivitet der det er mulig å gjennomføre basert på anbefalingene. Se ØHILs hovedartikkel om Korona her.

Det er kommet følgende anbefalinger fra kommuneoverlegen i Bærum om fritidsaktivitet for barn og unge:

  1. Barn og unge bør være sammen med elever fra samme kohort på fritiden.
  2. Ved fritidsaktiviteter innendørs, bør barn og unge være sammen med elever fra samme kohort.  
  3. Fritidsaktiviteter utendørs kan foregå med deltakere fra flere kohorter hvis det er minimum 1 meter avstand mellom deltakerne.

Tiltak i ØHIL Fotball

Gjeldende fra torsdag 9.desember til og med 2.januar.

Gjelder alltid: Hold minst to meters avstand før og etter aktivitet.

1. Akademiet
Akademiet avlyses i sin vanlige form ut perioden som var til og med 17.desember (mister syv dager). Vi har likevel én ansvarlig trener som er tilstede på banen fra kl 14.30-16 hver dag for spillere som ønsker og har anledning til å komme dit. Treneren sørger for at:
– klassekohorter følges hvis man har spill
– hver klassekohort får en bane til disp
– at man trener med avstand dersom man ikke spiller med kohort
De yngste bruker niern dersom det blir mange på elleveren.

2. Treninger i BIP og Gjønnes de to siste helgene før jul
Trening kan kun skje i klassekohorter. Det kan settes opp spillbaner som vi har gjort, men da er det kun spill i sin gruppe. Dersom det f.eks er kun fire spillere fra en klasse, så kan de ikke blandes med andre. De må i så fall ha sin egen bane. Alle voksne skal ha på seg munnbind fra de går inn hoveddøra til de går ut hoveddøra (trener kan ta av seg munnbind ved coaching og god avstand til alle). Det er ikke tillatt å ha med søsken.

Foreldre organiserer søndagene så godt det lar seg gjøre innafor smittevernsreglene.

3. Ungdomslag
Alle ungdomslag får lov til å trene hvis de ønsker det, dersom de kan følge retningslinjene som står øverst. Dette avgjør hovedtrener og årskullsansvarlig for gruppa sammen.

4. Seniorlag
Seniorlagene kan trene om de ønsker, men må ha avstand på minst 2 meter og kan maks være 20 spillere i gruppa.

5. Egentrening
For øvrig er banen åpen for egentrening, men vi oppfordrer da til samarbeid og ta hensyn hvis det blir mange på banen.

6. Kamper
Kamper er dessverre ikke tillatt, siden man da møter andre enn egen kohort.

Ansvarlig trener på akademiet på de ulike dagene:  

Moa: Torsdag 9.12.

Felix: Fredag 10.12.

Lotte: Mandag 13.12.

Ruben: Tirsdag 14.12.

Erlend: Onsdag 15.12.

Håvard: Torsdag 16.12.

BF: Fredag 17.12.

Som vanlig er det svært viktig at ved alle tegn på symptomer, så holder man seg hjemme.

Ta vare på hverandre, og bidra til at helsevesenet får minst mulig å gjøre fremover.

God førjul til alle ØHIL-medlemmer!