Kunstis og kunstgress på Hoslebanen skal realiseres

BIR er klare på at prosjektet, som er prioritert i anleggsplanen, skal realiseres og at ØHIL kan arbeide for å kunne fremme spillemiddelsøknad med tilstrekkelig dokumentasjon og finansiering høsten 2021.

Forrige oppdatering var dessverre med litt negativt fortegn, penger vi hadde håpet å få tildelt fra KUD var borte. Derfor er det utrolig viktig for oss å få ut noen positive nyheter om at anlegget allikevel er på rett spor og med sterke signaler for at det vil bli realisert.

Til hovedstyret i ØHIL sitt møte den 10 september hadde vi invitert representanter fra Bærum Idrettsråd for å hjelpe oss med å finne veien videre. Det er idrettsrådet som etter søknader, dialog og innspill fra idrettene prioriter anleggsmidlene i Bærum. Fra Idrettsrådet møtte styreleder Øivind Gladsø og daglig leder Eystein Weltzien.

Bærum Idrettsråd kom med svært positive signaler i møte.

  • BIR er klare på at prosjektet, som er prioritert i anleggsplanen, skal realiseres. Det er sannsynlig at prosjektet kan få kommunale midler i til resten av finansieringen, dette vedtas ved rulleringen våren 2020
  • Rulleringen vil kunne avklare fordelingen av kommunale midler i 2021 og 2022. Hvis det ikke skulle være nok midler der, vil prosjektet stå videre på prioritert liste inn i 2023 som hører til neste planperiode (hovedrullering 2023-2026).
  • BIR jobber for at det skal tilføres en driftsstøtte til kunstisbanen på Hosle i tråd med det de andre klubbene får.
  • Midlene for spillemidler til presskommuner (inkl Bærum) er videreført i 2020 og 2021. Det er uavklart om videreføring etter dette.
  • BIR jobber med en videreføring av kommunal forskuttering av mva og spillemidler for de store prosjektene i kommunen. En sannsynlig løsning er en videreføring av at 80% forskuttere.
  • Realisering av prosjektet forutsetter trolig at kommunens HP 2021-24 (vedtas desember 2020) viderefører mva-forskuttering, legger inn midler til spillemiddelforskuttering og årlig driftstilskudd til banen.

ØHIL er svært glade over signalene fra Idrettsrådet og fortsetter sitt interne arbeid med å få resten av bitene i puslespillet på plass. Vi skal levere gode oppdaterte tall og rapporter til Idrettsrådet slik at anlegget blir realisert!