Langrennssidene er under oppdatering

Overføring av innhold fra gammel til ny web-løsning pågår! All informasjon fra våre tidligere websider er fortsatt tilgjengelig, men på ny nettadresse.

ØHIL har fått nye flotte web-sider, og det jobbes med opprydning og overføring av innhold fra den gamle til den nye løsningen. De som ønsker tilgang til å bistå i dette arbeidet, kan få tilgang ved å ta kontakt med Sverre.

Inntil våre nye sider er oppdatert, er det gamle løsningen tilgjengelig uforandret på old.ohil.no