Litt bakgrunnsinformasjon om Øvrevoll Hosle IL

Øvrevoll Hosle Idrettslag, stiftet 8. januar 1947 er et norsk idrettslag fra Bærum.

Øvrevoll Hosle Idrettslag, stiftet 8. januar 1947 (da under navnet Grav og Voll idrettslag), er et norsk idrettslag fra Bærum. Klubben er en sammenslåing av Øvrevoll Ballklubb og Hosle Idrettslag, dette skjedde den 26.september 2007 for å gjøre oss sterkere sammen og gi et bedre tilbud til våre aktive. Klubben tilbyr idrettene fotball, håndball, bandy, hopp/kombinert, alpint, langrenn, soft/baseball, samt idrettsskole.

Hosle IL var en klubb som holdt til på Hosle i Bærum. I starten het klubben Grav og Voll IL, og det er her stiftelsesdatoen kommer i fra. Grav og Voll IL ble opprinnelig ble stiftet i 1947. På 60-tallet endret de navnet til Bæring IL. På 80-tallet slo Bæring IL seg sammen med Hosletoppen IL(1968) og det nye navnet ble Hosle IL (1985) som klubben inntil 2007 var kjent under. Klubben drev med bandy, fotball, hopp, håndball og langrenn.

Øvrevoll Ballklubb ble stiftet 26. april 1955. Bak opprettelsen stod ivrige ungdommer ledet av Eigil Dahl. I starten kalte man seg Øvrevollkameratene, men dette ble etter hvert endret til Øvrevoll BK. Klubbens aktivitet foregikk opprinnelig på parkeringsplassen ved Øvrevoll Galoppbane, men fra tidlig på 1960-tallet brukte man Jarmyra, der et klubbhus ble åpnet i 1968. Klubben drev med fotball fra starten og tok opp bandy i 1960 hvor Svein Wiel Jørgensen var pådriver i oppstarten.

I 1990 ble bandyavdelingene i Øvrevoll BK og Hosle IL slått sammen til Øvrevoll Hosle av Arne Christoffersen, Petter Mortvedt og Petter Conradi. Samarbeidet førte til sterk vekst utover i 90-årene, med naturisbanen på Hosle og kunstisen på Rud/Hauger som sentrum for driften.

På 2000-tallet kom tanken om full sammenslåing av begge klubbene opp fordi man også begynte å samarbeide om Hosles A-lag i fotball. For å gjøre det enklere for spillere som opprinnelig var med i Øvrevoll ble klubbene i 2007 slått sammen til én. Det ble diskutert om man bare skulle slå sammen fotballavdelingen av klubbene, men man valgte full sammenslåing.