Lotte avslutter i ØHIL Fotball

Vi må dessverre meddele at Lotte har sagt opp sin stilling i ØHIL Fotball og avslutter hos oss 30. september 2022.

Lotte startet som trener i ØHIL i april 2018. Da trente hun J19-2. Året etter trente hun J17-laget i regional serie, og fra 1.desember 2019 startet hun i full stilling. Lotte har fra denne tiden hatt det administrative ansvaret for akademi kombinert med trenerroller og årskullsansvar for flere kull.

Som alle heltidsstillinger i ØHIL har Lotte hatt mange roller og oppgaver, og Lotte har likevel klart å utføre oppgavene med høy standard. Spesielt har hun satt en ny standard på oppfølging av spillere utenom treningsfeltet. Dette har hun gjort med videomøter, spillersamtaler og generell tett oppfølging.

– Det har vært en veldig fin tid i ØHIL, sier Lotte. – Jeg er glad i alle folka som er her, både alle kollegaene på klubbhuset og treningsfeltet, spillerne og foreldrene. Jeg har også lært masse i løpet av denne tiden. Nå ønsker jeg et miljøskifte og ser etter nye utfordringer. Jeg har ikke en ny jobb klar, men holder nå på med dette.

ØHIL kommer takker for en strålende innsats gjennom over fire år, og vi ønsker Lotte lykke til videre.

Vi la nylig ut en annonse om nye stillinger, og det er mulig vi vil legge ut en ny annonse for å spisse behovet enda mer.