Mål


Vedtatt mål etter årsmøtet i 2020:

Best på utvikling av ferdigheter OG samhold!