Mål


ohil_for_fun 3

Vedtatte mål etter klubbsammenslåingen i 2007.

– Beholde medlemmene lengre
– Størst «markedsandel» (andel medlemmer i forhold til husstander)
– Best på allsidighet
– Tilrettelegge for alle
– Vekst i alle idretter