Medlems- og aktivitetsavgifter i ØHIL

Alle som skal delta på organisert idrett i ØHIL må være medlemmer av klubben. Idrettene i ØHIL fastsetter aktivitetsavgiftene for de enkelte utøvere/lag/grupper ut fra prinsippet om at denne i størst mulig grad skal gjenspeile hva som er det faktiske kostnadsnivået. Klubbens årsmøte (i mars) vedtar det endelige budsjettet for idrettene og klubben, og fastsetter medlemskontingenten.

Medlemskontingenten

Denne dekker medlemskap i klubben, og gjør at utøveren kan representere ØHIL i kamp/konkurranse. Medlemskapet er gyldig når medlemskontingenten er betalt. Noen viktige punkter fra ØHILs vedtekter:

  • Utmelding skal skje skriftlig
  • Idrettslaget KAN frata medlemskap fra medlem som ikke har betalt medlemskontingenten etter purring
  • Idrettslaget SKAL frata medlemskap for medlem som skylder kontingenten for 2 år

Medlemskapet i ØHIL koster kr. 800,- for et enkeltmedlem og kr. 1.300,- for et familie-rabattert medlemskap (der alle i husstanden kan legges inn). Vi oppfordrer alle våre ØHIL-familier til å benytte dette!

Klikk her for mer informasjon om medlemskap i ØHIL, samt skjemaer for inn- og utmelding

Forsikring

Alle barn, opp til 12 år, er via medlemskapet i klubben forsikret via medlemskap i ØHIL og Gjensidiges barneidrettsforsikring .

Fra og med 13 år, har de ulike idrettene ulike forsikringsordninger. I noen idretter er forsikringen dekket via seriepåmeldingen, for andre idretter, må hver enkelt ha egen forsikring/lisens for å kunne delta i kamp/konkurranse.

Aktivitetsavgifter

Hovedstyret i ØHIL har gitt føringer til idrettene om at det er ønskelig med moderate treningsavgifter, som skal gjenspeile kostnadsnivået. Dette betyr i praksis at det innen en idrett, og også innen lag/utøvere i enkelt-årganger i idrettene, vil være differensierte avgifter. Idrettene har noen felleskostnader som deles på alle (administrasjon, anleggsutvikling/vedlikehold, kursing, fellesutstyr) og noen kostnader som er direkte knyttet til den enkelte utøver/lag/gruppe (trenere, påmeldinger, utstyr).

I budsjettprosessen (november/desember) legger idrettene fram sin bakgrunn for fastsetting av aktivitetsavgiftene. Aktivitetsavgiftene er det største inntekten for hver av idrettene våre, og legges inn i idrettenes budsjetter (samlet). Idrettenes- og klubbens endelige budsjett vedtas på klubbens årsmøte (i mars).

Vi ønsker en åpenhet om alt i ØHIL, og har derfor laget en oversikt over aktivitetsavgiftene de siste årene.

Tilleggstilbud

Tilleggstilbud (vintertrening fotball, fotballskoler, akademi, reiser, samlinger og tilsvarende) dekkes normalt ikke av aktivitetsavgiftene, og blir fakturert i tillegg, for å dekke kostnadene til dette.

Fritak/reduksjon

Det er et krav (lovpålagt) at alle som skal representere klubben er medlemmer, og har betalt sin medlemskontingent. Hver enkelt idrett kan gi fritak/reduksjon i aktivitetsavgiften etter søknad begrunnet i økonomisk situasjon.

Bærum kommune har fra og med 2018 et tilbud hvor de kan yte fritidsstipend til» barn og ungdom i familier med lav betalingsevne en reell valgfrihet til normal sosialisering og utvikling i ordinære fritidsaktiviteter sammen med andre barn og unge».  Klubben vil, med foreldrenes godkjennelse, søke kommunen om støtte i de tilfeller det søkes om økonomisk fritak.