Medlemsinformasjon – sesongen 2020/2021


Ny klubblogo

Etter at Øvrevoll Ballklubb og Hosle idrettslag ble slått sammen i september 2007, har vår enkle, men tydelige logo prydet flagg, drakter, treningsutstyr og markedsmatriell på en svært god måte over et stort geografisk område. Etter hvert som tiden har gått, har ønsket om en tydeligere og mer praktisk logo kommet opp i dagen. Selvsagt basert på svusjen vår, og med fargene som vi har på drakter og utstyr. Det er fantastisk gøy å vise frem den nye logoen, med et skikkelig klubbemblem som vi kan være stolte av!

Det vil ta tid før vi får denne inn på alle bandydrakter og utstyr, men husk på, at til alt nytt som bestilles skal denne benyttes.

COVID19 Pandemien

Sesongen vil naturligvis være sterkt preget av COVID19 pandemien, men alle instanser planlegger så godt som mulig for å gjennomføre sesongen som normalt. Det er viktig at alle spillere, foreldre, trenere, lagledere, tilskuere overholder retningslinjene som er satt. Det er trenerens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med de gitte retningslinjene. Det er spiller og spillers foresatte/verger som er ansvarlig for at den enkelte spiller retter seg etter de krav som stilles for deltakelse i aktiviteten.

Oppdaterte retningslinjer fra bandyforbundet

Aktivitetsavgiften

Aktivitetsavgiften blir vedtatt på årsmøte til ØHIL hvert år. Avgiften skal dekke kostnadene til hver enkelt årgang samt et bidrag til fellesutgiftene i ØHIL bandy. Avgiften dekker blant annet seriepåmelding, 3 cuper, trenere, dommere, baller og annet utstyr, og ikke minst en av de største utgiftene vi har leie av kunstistimer.

Avgiften blir sendt ut i løpet av uke 42 og betales i min idrett.

Vi anbefaler alle å laste ned min idrett appen, der er det enkelt å betale via vipps.

Lisens

Alle skal i tillegg til aktivitetsavgiften betale en lisens/forsikring til Norges Bandyforbund. Du kan lese mer om denne på forbundet sin sider  avgiften skal ligge tilgjengelig i min idrett og betales her.

Vi anbefaler alle å laste ned min idrett appen, da er det enkelt å betale via vipps.

Ny strategi og nytt verdigrunnlag for ØHIL

Det er ikke bare logoen som ny denne sesongen. Det har vært jobbet bredt og lenge med friske opp ØHIL verdigrunnlag. Vårt viktige slagord består «ØHIL – Fordi det er gøy!»

Visjon: Flest mulig – Lengst mulig

Misjon: Legge til rette for at barn og unge skal drive med idrett, uavhengig av nivå.

Mål: Best på utvikling av ferdigheter OG samhold

Verdier: AMFI: Allsidighet, Mestring, Frivillighet og Foreldredrevet, Inkluderende

Hoslebanen kunstis og kunstgress

Prosjektet med kunstis og kunstgress på Hoslebanen er i stor fremdrift. Målet er at det fra neste sesong er kunstis på Hoslebanen! Det er selvfølgelig en optimistisk fremdriftsplan, og det er noen hinder på veien som skal passeres, men prosjektgruppen jobber målrettet og effektivt for å nå dette. I disse dager ferdigstilles spillemiddelsøknad og byggesak, etter det skal anbudsgrunnlaget ferdigstilles og legges ut på Doffin. I høst skal driftstilskudd behandles i budsjettprosessen i kommunen, dette er avgjørende for å at vi skal kunne drifte banen. Over nyttår håper vi å ha valgt totalentreprenør og når sesongen avsluttes i mars håper vi på byggestart. Vi har alltid behov for mer penger til prosjektet, så om noen ønsker å bidra eller har tips til sponsorer så gi beskjed.

Bandygruppen og ressurser

Det krever mye å drive et idrettslag, mulighetene vokser med ny bane innenfor rekkevidde. Mange ønsker mer aktivitet og flere arrangementer, det krever flere ressurser. Dagens bandystyre har jobbet svært aktivt i mange år, og bidratt til en utrolig utvikling både økonomisk, med drift av dagens naturisbane, med rekruttering, dialog og samordning med andre idretter og ikke minst med kunstisprosjektet.

For å utvikle bandygruppen videre er det behov for påfyll av friske hoder. Er man flere å fordele oppgaver på blir arbeidet mindre for de som er med. Vi oppfordrer derfor flere til å melde seg på når det blir etterspurt hjelp til ulike oppgaver, enten det er på årgangen, i komiteer, grupper eller styre.

Til kommende sesong er det behov for personer til følgende:

 • Ansvarlig for bandyskolen

(trenger ikke sportslige bakgrunn men bør være strukturert og god på organisering)

 • Ansvarlig for idrettskolen

(trenger ikke sportslige bakgrunn men bør være strukturert og god på organisering)

 • Medlemmer til driftsgruppen

(bør være litt kjent med maskiner som traktor og snøfres, men alt kan læres)

 • Rekrutter til styrearbeid

(bli med på styremøtene og se om du kan bidra)

 • Treneransvarlig

(følge opp våre ungdomstrenere, trenger ikke sportslig bakgrunn men gode lederegenskaper)

 • Representant til idrettsutvalget

(representere bandy på idrettsutvalget sine møter, les mer her)

 • Strategigruppe

(Vi ser behov for en strategigruppe som kan jobbe med hvordan bandygruppen skal se ut om 4-7 år)

ØHIL Bandy Cup

Vi har siden 2017 arrangert ØHIL Bandy Cup på naturisen i januar. Det betyr at cupen i år har 5 års jubileum! Erik Karash har i alle disse årene vært primus motor og cup general. En stor takk til Erik for denne innsatsen. Cupen er viktig både sportslig, men også økonomisk.

For å sikre fremtidig cup og ha en forutsigbarhet i kompetanse og organisering har styret besluttet at organiseringen av cupen skal ligge på årgangene. Det vil være årgangen som er på sitt tredje og fjerde år i bandygruppen som får ansvaret for cupen. Kommende sesong er dette 2010 og 2011.

 • Det skal opprettes et cupstyret bestående av 2 medlemmer fra 2010 og 2 medlemmer fra 2011.
 • Cupstyret bør opprettes senest i august hvert år og starte planleggingen av cupen.
 • ØHIL Bandy har en dreiebok for gjennomføring som cupstyret får ansvaret for å oppdatere.
 • Cupstyret rapporter til hovedstyret.
 • Årgangsansvarlige har ansvaret for å finne medlemmene til cupstyret.

Dugnader

Det vil også denne sesongen være avgjørende for driften av ØHIL bandy at vi har dugnader som alle bidrar på. Dugnader finnes i ulike former, men handler i all hovedsak om frivillig innsats for å bidra til et felleskap. Det kan være både tidsbruk til styrer, grupper, komiteer, utvalg, men inntektsbringende arbeid. Vi har gjennom mange år benyttet et opplegg fra Salva som nå heter sdugnad.no vi har forsøkt å variere produkter men får tilbakemelding på at sokker er det beste og letteste å selge. Derfor vil i år kjøre sokker til alle i dugnadsrunden.