Medlemskontingent 2022


Vi har nå fakturert medlemskontingent for 2022, med de satsene som ble bestemt av årsmøtet:

-Støttemedlemskap (uten aktivitet); 200,-
-Minimedlemskap (allidrett); 100,-
-Aktivt enkeltmedlem; 800,-
-Familierabattert medlemskap; 1300,-

Fakturaen kan betales direkte i Min Idrett. Les mer om dette her; Har du fremdeles ikke logget deg inn på Min idrett? – Øvrevoll Hosle IL (ohil.no) Fakturaen er også sendt som vedlegg i e-post. Hvis du ikke har mottatt faktura kan det være lurt å sjekke spam-mappen også.

Mange har også fått faktura til betaling via Vipps.

Selv om verden går framover, kan det være slik at flere i et familiemedlemskap mottar den samme fakturaen. Dersom den samme fakturaen skulle bli betalt to ganger, blir denne automatisk tilbakeført.

Ta kontakt på medlemskap@ohil.no (ikke telefon) hvis noe skulle være feil eller noe skal endres. Det må regnes med noe svartid på e-poster da det normalt sett blir stor pågang. Til orientering er det et krav fra Norges Idrettsforbund at utmeldinger gjøres skriftlig/elektronisk til klubben. (Altså; en telefon til håndballtreneren gjør at du kan fjernes fra listen på laget, men du blir stående som medlem i klubben).

Vi minner om at det i ØHIL er mulig å søke klubben/kommunen om reduksjon/fritak. Mer info om dette på https://ohil.no/okonomi-i-ohil/