MEDLEMSKONTINGENT FOR 2020 ER FAKTUERT

Nå har alle medlemmer mottatt faktura for medlemskontingent for 2020, som vedlegg til mail. Den ligger også til betaling i Min Idrett.

Den er sendt til alle mailadresser registrert på medlemmet og noen vil derfor motta den samme fakturaen flere ganger. Personer som inngår i familierabattert medlemskap vil alle sammen motta fakturaen. Den skal kun betales en gang. Hvis man betaler flere ganger vil pengene automatisk bli tilbakeført.

Satsene som ble vedtatt av årsmøtet:
Støttemedlemmer: 200,-
Aktive enkeltmedlemmer: 800,-
Familierabatterte medlemskap (ubegrenset antall på samme adresse): 1.300,-

Medlemskontingenten dekker det klubben har av kostnader til administrasjon, klubbhus og klubb-prosjekter. Av kontingenten har også årsmøtet vedtatt at deler av beløpet skal avsettes til anleggsprosjektet ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis (200,- for enkeltmedlemmer og 300,- for familierabatterte medlemskap).

Idrettene fakturerer egne aktivitetsavgifter for sine aktiviteter i tillegg, i forbindelse med sine sesonger.

Alle som skal være dekket av idrettens forsikringsordninger, og kunne representere ØHIL i kamp/konkurranse, må ha et aktivt medlemskap.

For enkeltmedlemmer under 18 år kan klubben bistå med å søke om fritidsstipend fra Bærum kommune. Les mer om dette i denne saken.

Det er en stor jobb for oss på klubbhuset å følge opp betalinger. Vi forventer derfor:

– Betal medlemskontingenten innen fristen
– Gi beskjed til oss på medlemskap@ohil.no dersom det er endringer (feks utmeldinger eller tilordninger til familierabattert medlemskap)
– Gi oss beskjed om at du ønsker å søke om fritidsstipend fra Bærum kommen.