MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019 ER FAKTUERT


Nå har alle medlemmer mottatt faktura for medlemskontingent for 2019, som vedlegg til mail. Den ligger også til betaling i Min Idrett.

Den er sendt til alle mailadresser registrert på medlemmet og noen vil derfor motta den samme fakturaen flere ganger. Personer som inngår i familierabbatert medlemskap vil alle sammen motta fakturaen. Den skal kun betales en gang. Hvis man betaler to ganger vil pengene automatisk bli returnert.

Eventuelle utmeldinger/endringer sendes til medlemskap@ohil.no