Misjon


ohil_for_fun 3

Vedtatt misjon etter klubbsammenslåingen i 2007.

 – Vi skal drive idrett og bidra til positive holdninger i vårt nærmiljø!