Misjon


Vedtatt misjon etter årsmøtet i 2020.

 Legge til rette for at barn og unge skal drive med idrett, uavhengig av nivå!