Nå skal det sykles!


Som en del av det kommunale prosjektet «Kjørestopp», skal ØHIL delta i et prosjekt i mai ’22 der målet er at flest mulig kommer seg til trening uten å bli kjørt.

Bærum er blant landets dårligste kommuner når det gjelder å kjøre ungene til fritidsaktiviteter. Faktisk viser tallene at hele 92% av barn og unge fraktes i bil! Dette ønsker vi å gjøre noe med.

ØHIL er en stor klubb med mange fornuftige medlemmer, samt god gjennomføringsevne og er derfor svært viktig for denne typen prosjekter. Vi har også en reell utfordring med parkeringsplasser på våre anlegg. Det er således mange oppsider om prosjektperioden vil gi en god effekt.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) og aldersgruppen som skal måles er årgangene 2009 og 2010. Vi bruker våre fotball-grupper i denne alderen, og foreldre og utøvere i disse årsklassene vil få informasjon direkte, men vi oppfordrer selvsagt ALLE i klubben til å sykle når de kan!

NB! Som en del av prosjektet vil det være mulig å skaffe til veie sykler til de som mangler dette av økonomiske årsaker.

Ta kontakt med daglig leder Sverre Nordby ved spørsmål, behov for sykkel eller om du brenner for denne typen prosjekter og ønsker å hjelpe til i gjennomføringsfasen!