Nå starter arbeidene i Eikeli idrettspark


Etter to års forsinkelser i forbindelse med arbeidene på Eikeli vgs, starter arbeidet i Eikeli idrettspark rett over påske!

I 2019 gjorde ØHL en byttehandel med kommunen, der grusbanen på Jar ble permanent parkering. Som erstatning fikk ØHIL Eikeli kunstgress 1 (7’er), med lysanlegg. Nå skal resten av ØHIL idrettspark ferdigstilles våren/sommeren 2022.

På vegne av ØHIL, Bærum kommune og EB85 har vi utarbeidet forslag til en herlig idrettspark bestående av en ny kunstgressbane (7er/9er) med nytt lysanlegg, et nærmiljøanlegg med 3 ballbinger for fotball og et streetbasket område med 6 kurver. Kunstgressbanen skal islegges på vinteren.

I vinter har vi hatt ulike del-prosjekter på anbud, og det er dette herlige laget som skal fullføre prosjektet i løpet av de kommende månedene:

Grunnarbeid: Arnøy transport
Kunstgress og ballbinger: Proturf
Lysanlegg: Mulitlux
El-installasjon: Laje
Streetbasket: PST sportsanlegg

Vi gleder oss til å få på plass en ny idrettspark i ØHIL-land!