BALL-LEK: Ny pilot innen Allidretten

BALL-LEK er et nytt konsept i ØHIL og ligger under ALLIDRETT. BALL-LEK starter opp i uke 44 med en trening i uken og er kun for 5-åringene (født i 2015).

Piloten vil starte opp onsdag i uke 44 og vare ut mars 2021, og som navnet sier vil fokuset ligge på ulike former for ball-lek. Både bandy, fotball og håndball vil være involvert gjennom sesongen. Barna vil bli utfordret på basisferdighetene som balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill. Det vil også bli lagt vekt på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. 

Vi ønsker også at barna skal få et positivt møte med idretten og fysisk aktivitet hvor trygghet, mestringsopplevelser og det å ha det gøy sammen med andre skal stå i fokus. 

Aktiviteten vil foregå en dag i uken, onsdag og primært i tiden 1730-1830. Dette gjør det mulig å delta på Allidrettens Barneidrett som gjennomføres hver mandag hvis noen ønsker to aktiviteter i uken.

Det var ønskelig å gjennomføre BALL-LEK inne i gymsalene på skolene i nærheten, men pga koronarestriksjoner velger vi å starte ute på fotballbanen. Vi vil vurdere underveis om mulighet for å drive med aktiviteten inne i gymsalene.

Alle øktplaner til BALL-LEK blir utarbeidet av ØHILs idretter, men selve gjennomføringen av treningen blir nok foreldredrevet. Det kommer tilbud om Aktivitetslederkurs og/eller «trenerkurs» i klubbens regi.

Pga koronarestriksjoner er det begrenset med plasser på denne aktiviteten.

Påmelding gjøres via Superinvite her: