Ny samarbeidspartner: Sector Alarm

Vi er glade for at ØHIL er attraktiv samarbeidspartner for ulike bransjer, og nå har vi inngått en fersk avtale med en aktør innenfor alarmløsninger til boliger og bedrifter.

Sector Alarm og ØHIL har i dag inngått en avtale om samarbeid. Avtalen er i første omgang ettårig og gir Sector Alarm status som en av ØHIL samarbeidspartnere.

Avtalen som nå er inngått består av flere underpunkter, ØHIL avtale på boligalarm, CUP partner fotball, «Årets spiller» A-laget kvinner.

Avtalen med Sector Alarm er viktig for klubben og vårt arbeid med å holde medlemsavgiftene lave og å tilby våre medlemmer gode produkter via ØHIL avtalen. Samarbeidet skal ivareta Sector Alarms verdier, noe som passer bra for oss. Vi er også glade for at begge parter har intensjon om et langsiktig samarbeid.


-Vi er opptatte av trygt miljø for alle i hele området. Sector Alarms fokus på trygghet passer derfor bra for oss, sier Tommy Rognstad i ØHIL. –Avtalen inkluderer i tillegg til profilering også en mulighet for inntektsbringende «dugnadsarbeid» for oss. Det betyr at vi har store forventninger og selv kan bidra positivt for at vi lykkes godt med samarbeidet.

For mer info om tilbudet til våre medlemmer se ØHIL Avtalen – Sector Alarm

Vi er glade for å få en avtale på plass og vil jobbe for at samarbeidet skal bidra positivt for begge parter. Bærum er et viktig område for oss. Vi er imponert over arbeidet som klubben gjør og ikke minst hvor bredt klubben favner, sier Salgsdirektør i Sector Alarm Torstein Grundt, som for øvrig selv var ØHIL-spiller i yngre dager. –Klubben er i tillegg bygget opp på verdier som vi ønsker å identifisere oss med. Vi gleder oss og har stor tro på at dette kan bli veldig bra for begge parter.