«Ny» utviklingsansvarlig på plass


Fra og med april måned et det Håvard Hauge Haakonsen som har ansvaret for å fôre A-laget på kvinnesiden med toppspillere. Ny i klubben er han absolutt ikke, og de aller fleste i ØHIL fotball kjenner han godt fra før. Håvard har mange sterke sider som har gjort han til den naturlige arvtageren etter at Zeid Saleh nå har avsluttet sin engasjement i ØHIL.

Zeid startet som utviklingssjef i ØHIL høsten 2019. Han har bidratt til å løfte både utvikling av trenere og spillere gjennom sin væremåte og sin kompetanse. Vi har fått en bedre faglig plattform for hvordan vi driver vår spillerutvikling. Zeid har bidratt til bedre belastningsstyring, tettere individuell oppfølging samt økt bevissthet rundt treningsmetodikk og spillmodell. Han har også ledet oss gjennom prosessen med Toppklubbstandard der ØHIL scoret høyest i 1.divisjon sammen med tre andre klubber. Med sin samlende væremåte har Zeid også sørget for god dialog med samarbeidsklubber, noe som gjør at vi har et godt rekrutteringsgrunnlag i fremtiden. Ikke minst har Zeid bidratt med sitt trygge og gode vesen, både overfor spillere og kollegaer.

Det er ingen tvil om at Zeid har lagt et godt grunnlag, og vi gleder oss til at Håvard skal løfte utviklingen videre, på sin måte.

Zeid; Tusen takk for innsatsen!
Håvard; Grattis med ny jobb og lykke til!