Nye lokaler på Jarmyra klare til bruk

Etter en mangeårig prosess er endelig en splitter ny barnehage ferdigstilt på Jarmyra, og tas nå i bruk av klubben.

Vi har i dag fått overlevert nøkler til vår del av den nye, flotte Idrettsbarnehagen på Jarmyra. Etter et mangeårig, godt samarbeid med AS Idrettsbarnehage og Bærum kommune har vi funnet fram til en god løsning og et sterkt forbedret tilbud for våre aktive.

I hovedsak disponerer vi spillergarderober med toaletter og dusjer, dommergarderobe, idrettslager og en liten gymsal. I tillegg har vi anledning til å låne øvrige deler av bygget etter avtale. Dette vil i hovedsak dreie seg om storkjøkken når det arrangeres cuper og møterom for styremøter og annet.

Vi har mange ledige treningstimer i gymsalen. Gymsalen er liten og er egnet for grupper på opptil 15 personer (antatt..). Dette er avhengig av aktiviteten som planlegges.

Forespørsler om bruk av lokalene administreres av (Sverre Nordby)

IMG_2951IMG_3018