Ny prosjektgruppe på befaringsrunde før sommeren.

For å høste erfaringer fra klubber som har vært igjennom det vi nå skal, var prosjektgruppen på en befaringsrunde.

Etter vedtaket som sikret finansieringen av anlegget 4 juni har det vært hektisk møte og planleggingsvirksomhet. Prosjektet går nå inn i en ny fase hvor tempo og fremdrift er avgjørende for at vi skal lykkes med vår optimistiske tidsplan – byggestart våren 2021.

Vi forstår at prosjektet har stor interesse for nærmiljøet, og vi ønsker derfor å holde dere oppdaterte på hva som skjer.. For oss som klubb er det meningsfullt å jobbe sammen som klubb for et samlende prosjekt som vil bety så mye for våre medlemmer og vårt nærmiljø. Vi skal fremover utarbeide en spillemiddelsøknad for prosjektet som gir rammer for byggesøknad og anbudsgrunnlag. Hovedstyret har derfor etablert en prosjektgruppe som skal se på alternative løsningsforslag, miljøkrav, behov og tekniske utfordringer.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen ledes av Lars Christian Fredenlund som blant annet fikk realisert Ferd arena i sin tid, Lars Christian kjenner klubben godt etter liv som både spiller, trener og styremedlem i forskjellige perioder. Kay Prydz er klubbens driftsekspert og har god greie på maskin, utstyr og kunstgress, Eivind Thorne fortsetter i gruppen med sin erfaring gjennom hele prosjektets levetid og mange timer på isflater og i ismaskinen. I tillegg er Carl Arnold Johansen fra fotballgruppen, sammen med fotball leder Tom Brinck- Mortensen med å gruppen. Vi har også fått med Petter Breistøl som har vært i klubben hele livet blant annet med fotball og bandy, som vi håper at kan ta en prosjektleder rolle når vi kommer til byggefasen. Daglig Leder Sverre Nordby og leder av anleggsutvalget Anders Bergland følger opp prosjektgruppen fra administrasjon og hovedstyret.

Befaring på anlegg

For å høste erfaringer fra klubber som har vært igjennom det vi nå skal, var prosjektgruppen på en befaringsrunde, og lest seg opp på alt mulig av dokumentasjon som er innhentet gjennom årenes løp. Vi besøkte blant annet Konnerud sin kunstgress og kunstisflate. Der fikk vi se hvordan anlegget er bygget opp, med både baneoppbygging, kvalitet på kunstgress og driftsbygg med maskinrom. Etter en lang kveld var evalueringen at dette er et prosjekt vi kan se mot i vårt videre arbeid. Fotballrepresentantene fikk bekreftet gode skussmål på banen fra de aktive i Konnerud, og bandyrepresentantene har spilt på bra is der om vinteren. Prosjektet ligner på mange måter på det vi har drømt om og nå skal realisere.

Vi vet at det fortsatt står mye arbeide foran oss, og at ting kan fortsatt skje. Vi ser frem til arbeidet fremover, og ønsker dere alle en god sommer.