Nytt system for medlemshåndtering og fakturering i ØHIL

På bakgrunn av nye retningslinjer fra Norges Idrettsforbund, og for forbedrede rutiner i klubben, vil nå all håndtering av medlemskap og aktiviteter fra og med nå skje via "Min idrett". For mange av våre medlemmer vil dette være helt nytt, men systemet er svært velfungerende og relativt lett å forstå.

Norges Idrettsforbund pålegger alle idrettslag fra 2017 å ha et online medlemsregister. For oss i ØHIL har vi tidligere hatt medlemslister på flere nivåer, noe som har gjort at vi har brukt mye tid og ressurser på å ha like lister på alle nivåer (klubb, idrett, årgang, lag/gruppe). Med utøvere som kommer til og slutter gjennom året, har dette vært en stor jobb, med flere feilkilder. Vi gleder oss nå til å komme over i ETT system. Vi tror dette vil gjøre mange prosesser enklere både for oss i administrasjonen, for idrettsstyrene og for de enkelte gruppene, der de aktuelle lederne vil bli gitt ulike rettigheter.

For utøverne våre i håndball, langrenn og alpin har vi brukt systemet til fakturering det siste året, og nå er alle medlemmer overført til nytt system. Fra og med ØHIL fotballs fakturering i mai, vil alt gå via «Min idrett«.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gå gjennom sin profil og kontrollere at alt av informasjon er oppdatert. Via «Min idrett» vil dere fra nå gjøre alt av endringer i forbindelse med medlemskap og påmelding til ulike idretter. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å melde inn alle i familien som familiemedlemmer. Dette vil gjøre medlemshåndteringen veldig enkel, og for ØHIL som klubb er det er fordel med flest mulig medlemmer.

Klikk her for mer informasjon om medlemshåndtering og brukerveileding!