ØHIL-akademiet

Her ligger påmeldingsinformasjon og filosofien bak ØHIL-akademiet.

ØHIL-akademiet er et ekstra tilbud for våre ivrigste fotballspillere i alderen 7-12 år (2011-2006). Akademiet finner sted på DNB arena Hosle mandag – torsdag og hver økt starter kl 15.00 og varer til kl 16.30. For de spillerne som har tilhørighet til Bekkestua, Eikeli, Grav, Jar og Steinerskolen vil det bli satt opp transport til arenaen fra de respektive skolene.

Styrket oss fra 2018

ØHIL fotball har styrket seg betraktelig fra 2018, vi har fått inn flere trenere i heltidsstillinger, og de skal også være trenere på vårt akademi. Kompetente trenere med lang erfaring skal nå inn å styrke kvaliteten på akademiet. Foreløpig er dette Jens Petter, Mikkel og Dag, og vi har flere på vei. Vi skal også fylle på med ungdomstrenere, men disse får mye høyere krav på seg, og får tett oppfølging. Vi er også så heldig at vi har fått inn Bjørn Frode Strand (trenerutvikler i Strømsgodset) som klubb- og trenerutvikler. Han skal være med på å kvalitetssikre vårt akademi. Spesielt på trenersiden har han gjort en grundig jobb i november og desember med intervjuer og audition på trenerne våre. Vi har sett at vårt akademi har potensialet til å utvikle seg, og dette er første steget i utviklingen.

Fra 1.april ønsker vi å utvikle oss enda et steg videre. Som et pilotprosjekt ønsker vi å tilby FFO (fotballfritidsordning) for skolene Eikeli og Hosle, og for aldersgruppen 3. og 4.klasse. Dette fordi disse barna kan gå/sykle til vårt akademi. Senere vil vi sette opp buss for ulike tidspunkt på våre andre skoler også. Vi ønsker å teste dette konseptet på en smal gruppe, slik at vi er sikre på at vi kan tilby best mulig kvalitet til våre spillere fra august 2019.

Vi tenker også på hvordan vi kan involvere andre idretter i ØHIL, selv om det i utgangspunktet er en Fotballfritidsordning.

ØHIL-akademiet filosofi og tankemåte

Vi ønsker å tilrettelegge for mye fotballaktivitet for den enkelt spiller. Det er individuell ferdighetsutvikling som står i sentrum, som vi vil ta med inn i spillet og motspillet. Vi øver på basisferdigheter og hvordan bruke det i spillet for å få god samhandling mellom spillerne.

  • Det vil hver dag bli satt opp økter for hver gruppe.
  • Det vil si at spillere på samme årgang vil spille sammen, så langt det lar seg gjøre, men ut ifra antall, ferdigheter og holdninger, kan det bli grupper på tvers av årganger.
  • Øktene følger en temaplan hver uke.
  • Basisferdigheter, spill og motspill, teknisk/taktiske ferdigheter, vil gå igjen i temaer gjennom semesteret.
  • I løpet av uken vil det også bli satt opp keepertrening for våre keepere

Hvorfor ØHIL-akademiet?

ØHIL-akademiet har vi hatt i flere år. I 2019 ønsker vi å heve nivået på hvordan vi driver akademiet, og da ønsker vi å få med så mange som mulig ivrige barn. Hva sier den norske og den danske offentlige helseinstansen om aktivitetsnivået til barn og hva mener vi at ØHIL-akademiet kan være med på å forebygge og vil ØHIL-akademiet ødelegge for andre idretter? Les filen om hvorfor ditt barn burde delta på akademiet.

Hvorfor ØHIL-akademiet

Pågående semester – høst 2 

Starter 5.november og varer tom 17.januar. Det er juleferie fra 13.desember – 6.januar, med oppstart 7.januar. Det er ikke akademi på offentlige fridager og vi følger skolekalenderen.

Nytt semester – vinter 2019

Starter opp 21.januar og varer tom. 28.mars.Det er ikke akademi på offentlige fridager og vi følger skolekalenderen. Vinterferie i uke 8.

Vi ønsker at alle våre deltakere skal kunne drive med flere idretter. Det er derfor viktig at dere undersøker treningene på akademiet ikke kolliderer med treninger hos de andre idrettene.

Påmeldingsavgiften til akademiet går til lønn og utvikling av trenere, kostnader knyttet til anlegg, utstyr, ØHIL fotballs satsningsområder og administrasjonskostnader.

Priser

1 økt i uken = 1232 (rabattert pris kr 1171 ved betaling før 15.januar)

2 økter i uken = 2274 (rabattert pris kr 2161 ved betaling før 15.januar)

3 økter i uken = 2985 (rabattert pris kr 2836 ved betaling før 15.januar)

Påmelding

Trykk her for påmelding vinterakademiet.

Transport

Vi henter barna med buss.

Vi sender med Lise Janbu Eide eller Mikkel Mørch Sollie på bussen slik at vi sikrer at aller er med. De får med seg en liste over de som skal være med fra de ulike skolene. Vi henter barna på skolen og kjører de til banen på Hosle, dere må selv hente barna på DNB arena etter endt økt. For at vi skal sikre en trygg hverdag for alle på akademiet er det viktig at Lise/Mikkel som er med buss får beskjed om noen ikke skal være med bussen til akademiet. Om dette er tilfellet kan dere sende en tekstmelding til Mikkel 95 00 06 47 (mandag og torsdag) eller Lise 95 86 27 57 (tirsdag og onsdag).

Det er viktig at de kler seg til å være ute. Godt og varmt tøy. Alle skal ha utstyr som gjør at de kan gjennomføre trening. Det viktigste her er fotballsko og leggskinn. Send også med et ekstra par sokker slik at de kan bytte disse etter økt, da holder de bedre på varmen

Hvis dere har spørsmål angående akademiet kontakt:

Lise Janbu Eide – lise@ohil.no