ØHIL bandy har ansatt driftssjef


I ØHIL bandy er det foreløpig kun ungdomstrenere som har fått lønn og vært ansatt. Nå har vi også ansatt en driftssjef for Hoslebanen ut denne sesongen.

Styret og den frivillige driftsgruppen har over tid sett behovet for å ansette en driftsjef på banen. Behovet har oppstått fordi det nå er mange som bruker banen på dagtid, som skaper mer slitasje på isen, kombinert med mye aktivitet på kveldstid. For å klare å vedlikeholde banen trenger vi hjelp på dagtid. Behovet er også for å sikre at vi får gjort nødvendige vedlikeholdsoppgaver på maskiner og utstyr i en hektisk sesong. Ved å kjøpe denne hjelpen vil det avlaste den frivillige driftsgruppen betraktelig og den frivillige innsatsen kan dreie seg om kun selve kjøringen av ismaskin/traktor på kvelden uten å tenke på alt arbeid rundt dette.

Det ligger også i det kommende kunstisbudsjettet å ha en ansatt driftssjef og resten av denne sesongen er en fin test/trening for å finne ut hva vi trenger og hvordan det kan fungere optimalt.

Vi er så heldige at Egil Svartbekk som har vært med i driftsgruppen i flere år, har blitt pensjonist og ønsket seg et slikt oppdrag. Vi er veldig glade for at Egil tar dette oppdraget og driftsgruppen melder allerede at det er svært kjærkommen hjelp.

Det ligger mye arbeid i god is, og gode forhold både for våre aktive utøvere og publikum. Den frivillige innsatsen er viktig og skal fortsette, med viktig avlastning er nå sikret ut denne sesongen.