ØHIL Bandy vokser!

Det er svært gledelig at vi er på vei mot videre vekst. Vi nærmer oss igjen 200 aktive bandyspillere!

Siden toppåret i 2010 har medlemstallene dessverre gått nedover i noen år, men etter utrettelig innsats og arbeid fra bandystyret, lagledere, trener og foreldre har trenden de siste tre årene snudd! Det er svært gledelig at vi ved inngangen til kommende sesong ser at vi er på vei mot videre vekst. Vi nærmer oss igjen 200 aktive bandyspillere som er et mål vi ønsker å nå i løpet av 1-2 år. At aktiviteten øker skyldes flere ting; klubben har nå et veldig bra system for idrettskolen/microgym som gjør at de aller yngste får et fint møte med alle idrettene i ØHIL. I Bandygruppen har vi de siste årene hatt et veldig godt opplegg og god informasjon rundt bandyskolen. Dette gir store resultater og vi får mange gode tilbakemeldinger på bandyskolen. I tillegg har vi de siste årene lagt ned mye tid og ressurser i aldersgruppen 13-16 år, for å gi smågutt, gutt og juniorspillerne god oppfølging, gode resultater og ikke minst bevare gode vennegjenger i garderoben. Dette har vi lykkes med og det er også derfor vi for første gang på snart 3 år igjen stiller med juniorlag! A-laget har vært stabilt de siste årene på rundt 16-19 spillere, og i tillegg hatt stor suksess med blant annet å vinne 1.divisjon forrige sesong.  I år har vi fått på plass et senior B-lag som skal spille i 2.divisjon. Dette er stort sett «gamle» ØHIL gutter som har kommet tilbake etter studier og militæret som ønsker å fortsette å spille bandy – velkommen! Seniorgruppen teller i år totalt 30 mann fordelt på 2 lag!

Fokuset til styret har, på tross av stram økonomi, vært å lage et godt sportslig tilbud, med fokus på mest mulig tid på is. Tid på is er vanskelig å få til når det kun er 2 ishaller og 1 kunstisbane vi har tilgang til. Kunstisbanen på Bærum Idrettspark deler vi med Haslum og Hauger. Av all tilgjengelig tid var den mellom uke 46 og uke 10 i fjor 94% utleid. Eller for å si det på en annen måte, av 595 mulige timer, var det kun 37 timer ledig, og mange av disse timene var 30 minutters økter som var blitt inneklemt.

Vi gleder oss over den nye tilveksten til bandy, og håper at enda flere melder seg på bandyskolen kommende sesong, det er mulig å melde seg på gjennom hele sesongen!

Flere kunstisbaner nærmer seg klare til bruk, også krysser vi fingrene for en kald og fin vinter, slik at vi også får mye glede av naturisen på Hoslebanen!

Med økt medlemsmasse, øker også vårt behov og muligheter for å gjøre om Hoslebanen til kunstis, med kunstgress – det er vår store felles drøm! Det jobbes også hardt med dette prosjektet og flere oppdateringer kommer i løpet av høsten.

De fleste seriene og kampene er nå lagt ut på http://www.bandyforbundet.no så nå er det bare å booke inn kalenderen!