Påmelding til ØHIL FFO/Akademiet 6.januar til 3.april 2020

LAVERE PRISER!
Påmeldingen til ØHIL FFO/Akademiet for januar til påske er nå åpent.

Vi ønsker å få så mange som mulig med på akademiet fra 6.januar 2020. Det er fortsatt ledige plasser!

Denne perioden går frem til 3.april (påske), altså tre måneder. Ny periode starter tirsdag 14.april 2020.

Her er link til påmelding via superinvite!

ØHIL FFO/Akademiet er et ekstra tilbud for ivrige fotballspillere i alderen 7-12 år (2012-2008).

Barn født i 2013 tilbys FFO/Akademi fra neste periode som er fra tirsdag 14.april, altså 3.påskedag. Barn født i 2013 som er svært modne for alderen når det gjelder påkledning, knyte skolisser og lytte til beskjeder kan være med fra 6.januar. Da følger de samme dager som 2012-barna.

Reduserte priser i denne perioden

Vi har redusert prisene ganske kraftig i disse vintermånedene sammenlignet med det vi vanligvis har og vi ligger langt lavere enn andre aktører. Dette gjelder KUN frem til påske. Årsaken er at vi håper å få opp aktivitetsmengden til våre medlemmer og at vi benytter oss av våre mange heltidsansatte trenere mest mulig i vinter.

Vi vil tilby 400 kr (100 kr/økt) , 720 kr (90 kr/økt) og 960 kr (80 kr/økt) per måned for hhv 1, 2 og 3 økter i uka på akademiet (påmeldingsgebyr kommer i tillegg).

For FFO vil prisene være 40 kr dyrere per dag, det vil si hhv 560 kr, 1040 kr og 1440 kr per måned.

Tider

Akademi-øktene er kl 15-16.30 mandag-torsdag.
Fredager er akademi-økten 14.30-16.00.
For 2012 årgangen er akademi-treningene 13.45-15.00 tirsdag og torsdag.
Vi ønsker å ha skolene og årgangene mest mulig samlet.

Opplegg for 2012 FFO

13-13.30: Alle hentes på sine skoler rett etter skoleslutt.
13.45: Treningen starter.
15.00: Barna hentes på banen av Lotte/tilsynsvakter og tas med tilbake til garderobene for å skifte og pakke med seg tingene.
Ca 15.15: Alle barna er oppe i storsalen på klubbhuset. Der spiser de først, og leker etterpå til de blir hentet før 17.00.

Opplegg for 2011-2008 FFO/Akademi

FFO: De blir hentet på sine skoler rett etter skoleslutt, eller går selv til klubbhuset. Her oppholder de seg frem til trening 15.00. De bruker tiden til skifting, spising, lekser og spill. De kan også gå tidligere ut på banen.
Akademi: De blir hentet på skolene sine slik at de kan gå rett til trening 15.00, eller kommer seg til treningen 15.00 selv.

Årgangsleder på hver årgang leder treningene

Vi har nå sett hvilke dager som passer best for hvilke kull og skoler. Klubbens årgangsledere har sendt ut info til hver årgang, og avtalt dager som årgangen deltar på.

Vi vet det er ulike aktiviteter barna deltar på, så det er krevende å finne tider som passer alle. Langrenn er mandag og onsdag. Bandy er tirsdag og torsdag. Håndball har vi fått tidene på, og varierer på hvert kull.

J2012 (Felix): Pri 1: Torsdag. Pri 2: Tirsdag. 

G2012 (Marius): Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Torsdag. 

J2011 (Felix): Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Torsdag. 

G2011 (Håvard): Pri 1: Mandag. Pri 2: Torsdag. 

J2010 (Felix): Pri 1: Torsdag. Pri 2: Tirsdag. 

G2010 (Erlend): Pri 1: Mandag. Pri 2: Onsdag. + Fredag

J2009 (Lotte): Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Onsdag. Pri 3: Torsdag

G2009 (Håvard): Pri 1: Torsdag. Pri 2: Onsdag. Pri 3: Tirsdag. + Fredag

J2008 (Zeid): Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Torsdag. + Fredag

G2008 (Marius): Pri 1: Torsdag. Pri 2: Mandag. + Fredag

Fredager er kun for 2008 og 2009, jenter og gutter. Det er også åpnet for gutter 2010 etter interesse.

Keepertrening i akademi-tiden (15.00-16.30) tirsdager og torsdager

Svar «Ja» til keepertrening i påmeldingsskjema hvis dette er ønskelig.
Tirsdager: 2010 og 2011
Torsdager: 2009 og 2008

Transport: Maxi-Taxi/Personbil

Vi henter i Maxi-Taxi ved nok påmeldte, og i personbil ved få påmeldte (godkjennelse må dere gi i påmeldingsskjema), og det koster 40 kr per gang. Barna som deltar på FFO hentes rett etter skoletid og fraktes til klubbhuset. Barna som er påmeldt kun Akademi (ikke tilsyn før eller etter trening) hentes tett opp mot treningstiden.

Hentesteder for de ulike skolene:
Steinerskolen (øverst ved bakken)
Eikeli (bussholderplassen nedenfor skolegården)
Grav (Buss-stoppet i Grav Skole vei)
Bekkestua (parkeringsplassen ved barnehagen)
Jar (buss-stoppet på høyre side, Storengveien busstopp).
Det er viktig at de står på gitt sted på den tiden vi har sagt. Det kommer en mer detaljert plan på tider når alt har satt seg, nå i starten vil det komme på mail til de aktuelle.

Forfall til FFO/Akademi/Transport meldes til ffo@ohil.no innen 12.00 samme dag (helst før)

Samkjøring med bandy

Bandy skal ha akademi fra uke 2 til uke 7, og dette blir mandag, onsdag og fredag kl 15-16.30. Dette er et supert tilbud, og vi vil kommuniserer med bandy (Jon Erlend) om om hvordan vi kan koordinere dager best mulig etter at vi mottar alle svarene. Dersom isforholdene blir for dårlig, kan vi også få til ordninger der man kan delta på fotball-akademiet.

Svært kompetent trenerteam

Vi har nå akademitrenere som Marius, Erlend, Jens Petter, Felix, Lotte, Dag, Mikkel og Håvard som jobber 50 % eller mer i ØHIL fotball. I tillegg har vi fortsatt med de fremste ungdomstrenerne våre. Dette er vi svært fornøyde med, og vi tror vi nå er konkuransedyktige i forhold til andre fotballakademier. Vi håper derfor at flest mulig vil delta på akademiet minst én gang i uka.

Lotte Steen ny ansvarlig!

Lotte Steen tok over for Ivan Fosse i november. Kontakt Lotte for spørsmål.

Mail: lotte@ohil.no
Mobil: 94783931

Ytterligere informasjon

Blir det for mye aktivitet?

Hva sier den norske og den danske offentlige helseinstansen om aktivitetsnivået til barn?

Helsedirektoratet:

  • Anbefalingene for barn og unge er: Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
  • Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster.
  • Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.

Aktivitet tidlig i livet legger tilrette for livslang bevegelsesglede. [1]

[1] https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet

ØHIL-akademiet filosofi og tankemåte

Vi ønsker å tilrettelegge for mye fotballaktivitet for den enkelt spiller. Det er individuell ferdighetsutvikling som står i sentrum, som vi vil ta med inn i spillet og motspillet. Vi øver på basisferdigheter og hvordan bruke det i spillet for å få god samhandling mellom spillerne.

  • Det vil hver dag bli satt opp økter for hver gruppe.
  • Det vil si at spillere på samme årgang vil spille sammen, så langt det lar seg gjøre, men ut ifra antall, ferdigheter og holdninger, kan det bli grupper på tvers av årganger.
  • Øktene følger en temaplan hver uke.
  • Basisferdigheter, spill og motspill, teknisk/taktiske ferdigheter, vil gå igjen i temaer gjennom semesteret.
  • I løpet av uken vil det også bli satt opp keepertrening for våre keepere