ØHIL Fotball: Betaling av treningsavgift sommer 2020

Treningsavgifter sommer ligger nå tilgjengelig for betaling med betalingsfrist 10.mai.

Kjære fotballmedlemmer!

Betaling ved å gå inn på denne linken.

Mange bedrifter og organisasjoner sliter. Øvrevoll Hosle Idrettslag er en stabil og sentral aktør i oppveksten til barn og ungdom i vårt nærmiljø. Ferd kom på banen i slutten av mars for å vise hvilken pris de setter på ØHIL og den innsatsen som klubben gjør for barna. Ferd gav oss 500.000 kr direkte, og i tillegg fikk vi en del mindre sponsorer som følge av dette. Det er fantastisk.

ØHIL Fotball har fra 4.april gjort en betydelig jobb for å holde banene åpne for organisert trening med de strenge reglene som helsemyndighetene har satt. Fra 20.april startet de aller fleste årskullene med trening, og fra 4.mai er til og med 2013 i gang. 2014 og 2015 setter vi i gang i midten av mai. Våre ansatte trenere bistår foreldretrenere og sikrer at treningene er godt planlagte slik at smittevern og aktivitet er best mulig håndtert.

Treningsavgift sommer er omtrent halvparten av inntektsgrunnlaget til ØHIL fotball. Pga Korona-situasjonen så setter vi opp en betaling for halve sesongen nå, altså fra etter påske til slutten av juni. Dette beløpet dere nå skal betale skal være omtrent halvparten av det dere betalte i sommeravgift 2019.

Vi vil veldig gjerne at dere betaler treningsavgiften så fort dere kan og senest 10.mai. 

På superinvite ligger nå betalingsløsningen. Her vil alle ungdomslag kunne velge for 1-2 treninger i uka eller 3-4 treninger i uka. Dette gjelder fra påske og ut juni.

Barnekullene har lik treningsavgift per kull, og de som deltar på akademiet betaler i tillegg for dette.

ØHIL Fotballs fotballkordinator Håvard Hauge Haakonsen vi følge opp årskullsansvarlige så vi sikrer at de som deltar betaler.  

Dersom dere ikke er med på aktiviteten pga Korona-situasjonen og kommer tilbake til høsten, har vi forståelse for om dere ikke betaler. Hvis dere likevel ønsker å betale for å sørge for stabilitet rundt inntektene til klubben, så er vi svært takknemlig for det.

Dersom du er med, men sliter med å betale beløpet, så sender du mail til bjorn.frode@ohil.no, så vurderer vi fritidsstipend. Hvis du skal søke fritidsstipend, så må du skrive at du samtykker i at klubben søker Bærum kommune om fritidsstipend for deg.

Betaling ved å gå inn på denne linken.

Tusen takk for at du er en del av ØHIL!