ØHIL fotball inviterer til klubbmøte

HIL fotball ønsker å samle personer som bryr seg om ØHIL fotball og som vil bidra til å gjøre ØHIL fotball enda bedre.

ØHIL fotball ønsker å samle personer som bryr seg om ØHIL fotball og som vil bidra til å gjøre ØHIL fotball enda bedre. Kvelden ledes av styreleder Tom Brinck-Mortensen og Bjørn Frode Strand. I det vedlaget skjemaet er det satt opp to alternative kvelder kl 18.30-21.15 som vi ser på som aktuelle for samlingen.

Vi velger den kvelden som flest personer kan være med på. Vi vet at det skjer veldig mye denne tiden, og vi håper dere kan finne vikarer på treninger/kamper. Dette blir en viktig kveld for ØHIL fotball fremover. 

SVARFRIST: 3.mai

Dato avgjøres ca 7.mai og sendes ut til alle som er svart på skjemaet. Endelig dato kommer det også info om på hjemmesiden.

Etter at denne kvelden er gjennomført vil styret sammen med administrasjon/sportslig ledelse lage et oppsummerende og kortfattet dokument som skal legge føringer for hvordan vi skal drive ØHIL fotball videre. 

Denne klubbsamlingen er godkjent i hovedstyret i ØHIL fotball.

Meld deg på via denne linken: https://docs.google.com/forms/d/1xIno5yCpbssH-lTYPb7EnHw3nC7hdo7nnRuiX9TQBLA/edit?ts=5cc6d169