ØHIL fotball og NTG har inngått formell samarbeidsavtale

ØHIL fotballs sportslige leder Tor Arild Janson-Haddal og Viggo Strømme gleder seg stort til å samarbeide enda tettere i årene som kommer.

Etter et godt samarbeid gjennom en årrekke, er det nå inngått en formell samarbeidsavtale mellom NTG og ØHIL Fotball. Jentesiden i ØHIL Fotball er blant de ledende klubbene i landet rundt spillerutvikling, og med et slikt samarbeid kommer vi til å bli enda bedre.

Viggo Strømme forteller at det for NTG er viktig å ha solide samarbeidspartnere med en god struktur og langsiktige målsetninger om å være i toppen av norsk fotball.
– NTG skal være best på å tilrettelegge skolegang og optimale forhold for å utvikle spillere til topp nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er da både naturlig og forutsigbart å knytte sterke bånd til de klubbene som viser at de har et sterkt utviklingsmiljø med en god plan og som utvikler talenter over tid.

Det er tøft å slå gjennom som fotballspiller, og kombinasjonen skole/klubb kan være krevende for spillere/elever i sin kanskje viktigste utviklingsfase. Fra trenerteamet rundt 1. divisjonslaget vårt var Eirik Tord Jensen og Jesper Eek tidligere i uken i et møte med NTG, og da spesifikt med Monica Knudsen, som har hovedansvaret for jentene på NTG.

– Vi vet at NTG er dyktige på alt det fotballfaglige og vi er svært tilfreds med deres ønske om dialog og samarbeid for å legge tilrette for den best mulige utviklingen av ØHILs spillere. Fra uke til uke, og dag til dag vil det være ulike behov for våre spillere som vil hensyntas i skolehverdagen, forteller Jesper
– Her slipper vi å oppleve at spillere må løpe 3000 meter samme dag som vi spiller kamp!

ØHIL Fotballs Tor Arild Janson-Haddal har også fått et svært godt inntrykk av NTG og det de innehar av kompetanse.

– En ting er at de vil ivareta våre spillere som går der på en best mulig måte. Men samarbeidet vil også tilføre klubben mye. Etter kort tid i klubben har jeg sett at jentesiden har lyktes med svært mye. Vi skal overføre mye kunnskap til guttesiden, og spesifikt i forhold til denne avtalen, har vi fått med at NTG stiller med sine ressurser på minimum 2 trenere/spiller-utviklingstiltak hvert år. I en tid der pressen legger mye press på at de store klubbene på herresiden må ta ansvar for kvinnefotballen, er det morsomt at vi gjennom flere tiltak i ØHIL fotball bruker suksessen på jentesiden i motsatt retning.