ØHIL Fotball søker akademi- og barnefotballansvarlig i 100 %

Er du ØHILs nye leder for akademi og barnefotball? Hva er vel mer inspirerende enn å sørge for at hele barnefotballen i Norges største barnefotballavdeling blir enda bedre?

Vår barnefotballansvarlig gir seg etter denne sesongen, og vi søker etter ny leder for både akademiet og for barnefotball i Øvrevoll Hosle IL. Stillingen er ansett som 100 %, men den kan også deles opp dersom det skulle passe søkermassen. Stillingen krever høy tilstedeværelse ettermiddag, og noe kveld og helg. ​

Dine egenskaper og kompetanse

– Høy relasjonskompetanse
– Høy pedagogisk kompetanse
– Strukturert og god til å organisere
– Trygg og god til å prate foran store forsamlinger/grupper 
– Gode IT-egenskaper og effektiv med office-programmer
– Erfaring i å bygge klubb
– UEFA B-lisens eller formell idrettslig utdanning er en fordel
– Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi oppfordrer kvinner til å søke på stillingen.

Barnefotballansvarlig

Vi har store årskull med mange dedikerte foreldretrenere. Vi ønsker å gi disse enda mer støtte i den gode jobben de gjør. Rollen vil dekke årskullene 8 til 11 år, og per september 2022 involverer disse fire årskullene omtrent 600 gutter og jenter. Rollen vil ha et tett samarbeid med oppstartsansvarlig slik at overleveringen av de yngre kullene går så smidig som mulig.

Aktuelle oppgaver til barnefotballansvarlig:

– Tett dialog med årskullsansvarlig foreldre på hvert kull ​
– Sørge for at alle kull drives i henhold til vårt planverk
– Veilede trenere og gjennomføre treninger på ettermiddagene
– Organisere og gjennomføre trenerkurs og kamplederkurs i samråd med trenerutvikler
– Holde kontroll på spillerlister (spond-grupper)
– Medansvar på organisering og gjennomføring av cuper og fotballskoler

Akademiansvarlig

Vi har tilbud om fotball til etter skoletid kl 14.45-16 hver dag, og dette kaller vi akademiet. Treningene ledes av klubbens ansatte trenere. Akademiansvarlig skaper et mulig trenerteam i samråd med sportssjef, trenerutvikler og andre heltidsansatte trenere i klubben, som gjør at akademiet har et best mulig tilbud for deltakerne. Les mer om akademiet her.

Aktuelle oppgaver til akademiansvarlig:

– Sette opp påmeldings- og betalingsløsninger (superinvite, spond)
– Sammen med andre heltidsansatte sørge for trenere etter behov
– Ansvar for transport med taxi fra skolen
– Overordnet ansvar for tilsyn av barna etter akademiet gjennom å rekruttere riktige ungdommer
– Bidra til at det sportslige tilbudet på akademiet er så bra som mulig
– Sørge for at deltakere på akademiet også får nok kamper i tillegg til seriespill

Om Øvrevoll Hosle IL (ØHIL)
ØHIL Fotball har Norges største fotballavdeling med ca 1600 spillere. Klubben holder til i Bærum og klubbhuset er ved Hosle skole. ØHIL Fotball har svært mange dedikerte foreldretrenere som skaper gode lagsmiljøer. Disse får støtte av klubbens ni heltidsansatte trenere. I tillegg har klubben mange på deltid/engasjement.

Vårt damelag spiller i 1.divisjon og fighter om opprykk til Toppserien. ØHIL ble som en av tolv norsk klubber utnevnt av NFF som kraftsenter og utviklingsklubb i 2019 og får dermed økonomisk og
sportslig støtte til rollen utviklingsansvarlig for kvinner. Vi har flere landslagsspillere i klubben. ØHIL Fotball er kjent for sin store jenteavdeling med ca 700 aktive jenter.

På herresiden spiller A-laget i 6.divisjon, og vi ønsker å komme oss oppover gjennom å bygge en god
utviklingskultur på A-laget. ØHILs herrelag spilte i 3.divisjon for noen år siden. Vi har mange ivrige spillere i yngre rekker, og vi ønsker å være en utviklingsklubb som ser hver enkelt.

Trenermiljø

I tillegg til de ni heltidsansatte har vi både erfarne trenere på engasjement og egne ungdommer som jobber i klubben. Miljøet blant trenerne er meget bra. Vi har mange unge kvinnelige trenere i klubben, og det er vi svært glade for. Vi søker etter enda flere jenter i trenerteamet vårt.

Hva får du?

– Du får muligheten til å bidra på en unik klubbutvikling
– Du får møte og drive store deler av klubben
– Du får god og tett oppfølging
– Du får utstyrspakke
– Du får markedsbasert lønn

Send en CV pluss en søknad med beskrivelse av deg selv, hvorfor du vil drive med fotball og hvorfor du ønsker å jobbe hos akkurat oss i denne rollen. Send til sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no. Mobil: 92 81 78 90.

Frist: 5.oktober 2022

Oppstart: Så tidlig som mulig, men vi er også åpne for å vente på den rette kandidaten til en viss grad.

De som er aktuelle for jobben vil bli kontaktet og eventuelt bli innkalt til intervjuer i oktober.