ØHIL Fotball søker barnefotballansvarlig i 100 %

ØHIL Fotball søker barnefotballansvarlig med sterke administrative og pedagogiske egenskaper i 100 % stilling.

Om Øvrevoll Hosle IL (ØHIL)
ØHIL Fotball har Norges største fotballavdeling med ca 1600 spillere. I 2021 hadde vi 189 lag påmeldt til seriespill. Klubben holder til i Bærum og klubbhuset er ved Hosle skole. ØHIL Fotball har svært mange dedikerte foreldretrenere som skaper gode lagsmiljøer. Disse får støtte av klubbens syv heltidsansatte trenere. I tillegg har klubben mange på deltid/engasjement.

Vårt damelag spiller i 1.divisjon og er antatt å fighte om opprykk til Toppserien i 2021. ØHIL ble som en av tolv norsk klubber utnevnt av NFF som kraftsenter og utviklingsklubb i 2019 og får dermed økonomisk og sportslig støtte til rollen utviklingsansvarlig for kvinner. Vi har flere landslagsspillere i klubben. ØHIL Fotball er kjent for sin store jenteavdeling med ca 700 aktive jenter.

På herresiden spiller A-laget i 5.divisjon, og vi ønsker å komme oss oppover gjennom å bygge en god utviklingskultur på A-laget. ØHILs herrelag spilte i 3.divisjon for noen år siden. Vi har mange ivrige spillere i yngre rekker, og vi ønsker å være en utviklingsklubb som ser hver enkelt.

Barnefotballansvarlig

Vi har store årskull med mange dedikerte foreldretrenere. Vi ønsker å gi disse enda mer støtte i den gode jobben de gjør. Rollen vil dekke årskullene 8 til 12 år, og per september 2021 involverer disse fem årskullene omtrent 700 gutter og jenter. Rollen vil ha et tett samarbeid med oppstartsansvarlig slik at overleveringen av de yngre kullene går så smidig som mulig.

Stillingen er ansett som 100 %, men den kan også deles opp dersom det skulle passe søkermassen. Stillingen krever høy tilstedeværelse ettermiddag, kveld og en del i helg.

Aktuelle oppgaver:

– Tett dialog med årskullsansvarlig foreldre på hvert kull
– Sørge for at alle kull drives i henhold til vårt planverk
– Veilede trenere og gjennomføre treninger på ettermiddagene
– Organisere og gjennomføre trenerkurs og kamplederkurs
– Holde kontroll på spillerlister
– Være trener og kampleder på akademiet og på SFO-fotball
– Lede tilsyn på FFO
– Sørge for dommere til barnekamper
– Medansvar på organisering og gjennomføring av cuper og fotballskoler
– Fair Play ansvarlig

Dine egenskaper:

– Høy relasjonskompetanse
– Høy pedagogisk kompetanse
– Strukturert og god til å organisere
– Trygg og god til å prate foran store forsamlinger
– Gode IT-egenskaper og effektiv med office-programmer
– Erfaring i å bygge klubb
– UEFA B-lisens eller formell idrettslig utdanning er en fordel
– Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Store årskull gir store muligheter

ØHIL kan ha årskull på opp mot 90 gutter og 80 jenter. Dette gir unike muligheter for differensiering, og gode synergier i årskullene. Vi har muligheten til å ansette flere trenere i store stillinger fordi vi har mange spillere å benytte trenerne på.

Trenermiljø

I tillegg til de syv heltidsansatte har vi rundt ti personer som jobber i store deltidsstillinger alt fra 30-70 %. Miljøet blant disse trenerne er meget bra. Flere av trenerne uttrykker at det er et spesielt bra trenermiljø i ØHIL. Vi har også flere jenter i trenerteamet, og det gir en ekstra dimensjon.

Her er våre ansatte trenere.

Hva får du?

– Du får muligheten til å bidra på en unik klubbutvikling
– Du får møte og drive store deler av klubben
– Du får god og tett oppfølging
– Du får utstyrspakke
– Du får markedsbasert lønn

Send en CV pluss en søknad med beskrivelse av deg selv, hvorfor du vil drive med fotball og hvorfor du ønsker å jobbe hos akkurat oss. Send til sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no. Mobil: 92 81 78 90.

Frist: 25.september

Oppstart: 1.november 2021, men dette kan tilpasses.

De som er aktuelle for jobben vil bli kontaktet og eventuelt bli innkalt til intervjuer i starten av oktober.