ØHIL Fotball søker hovedtrener/årgangsleder ungdom

ØHIL Fotball søker etter hovedtrener for ungdomslag (både gutter og jenter), som er trener og kampleder for lag 1, men som også har ansvaret for hele årskullet.

ØHIL har vanligvis tre eller fire lag i hvert årskull, og en av våre viktigste oppgaver er å sørge for at flest mulig fortsetter med fotball gjennom hele ungdomstiden. Vi ser etter en trener som klarer å drive et helt årskull der man ivaretar alle. Du trigger de aller fremste, som trener mange ganger i uka og gir dem god oppfølging. Samtidig inspirerer du alle spillerne som synes en-to treninger i uka er tilstrekkelig og er med på fotballen mer av sosiale årsaker.

Du er også god på å kommunisere med både spillerne og foreldrene på spond, på mail, på foreldremøter og i det daglige.

Rollen defineres til 20-25 % stilling, avhengig av størrelsen på årskullet. Arbeidstiden vil være i intervallet 16 til 22 på hverdager og i helger. Det kan være mulig med en 100 % stilling for rett person. I så fall se mer i hovedannonsen her.

Aktuelle oppgaver:

– Sørge for et best mulig tilbud til alle gjennom et optimalt årshjul med gode aktiviteter for hele kullet
– Lede alle treningene på årskullet
– Være kampleder for lag 1, men også følge opp de andre lagene
– Ansvar for å følge opp andre trenere på kullet
– Tett dialog med foreldre, spesielt med de med aktive roller
– Sørge for at spond på hvert kull fungerer med innkallinger, informasjon og betalingssystemer
– Medansvar for dommerrekruttering og trenerrekruttering fra ditt kull
– Fordele og sørge for at dugnadsoppgaver på årskullet blir gjennomført
– Sørger for gode relasjoner mellom årskull, og at fasiliterer for at alle spillerne i klubben ser opp til klubbens a-lag for begge kjønn

Egenskaper vi ser etter:

– Du er strukturert og har sterke administrative egenskaper, inkludert jobbing med IT
– Du har høy relasjonskompetanse og inspirerer alle rundt deg
– Du evner å håndtere mange mennesker
– Du kommuniserer svært godt muntlig og skriftlig (norsk). Du kommuniserer for mye, heller enn for lite. Du informerer godt og forankrer viktige avgjørelser med trenere, foreldre og spillere.
– Du er oppdatert på metodikken til landslagsskolen, som i stor grad samsvarer med vår sportsplan

Søk ved å svare på spørsmålene i dette skjemaet.

Søknadsfrist: 1.september

Oppstart: 1.november 2022

Kontakt sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no eller mobil: 92 81 78 90 for spørsmål.