ØHIL Fotball søker trenere

Er du god til å skape samhold? Er du god til å se hver enkelt menneske? Skaper du engasjement rundt deg? Liker du å tilrettelegge for utvikling gjennom tydelige rammer?
Svarer du ja på disse kan dette være noe for deg. ØHIL Fotball søker trenere både i 50 % stilling og i mindre engasjement.

ØHIL Fotball ser etter enda flere trenere på deltid/engasjement. Vi har behov for trenere på våre ungdomslag, på akademiet (treninger for spillere i barnefotballen etter skoletid) og som trenerveiledere i barnefotballen. Det kan være aktuelt med en stor klubbrolle, der man har f.eks to lag, treninger på akademiet og trenerveileder for foreldretrenere i barnefotballen (ca 50 % stilling) eller «bare» være trener for ett eller to ungdomslag. Det er også mulig med enda større stillingsprosent for rette søker. I så fall vil rollen inkludere større ansvar rundt klubbdrift og krever gode administrative egenskaper. Hvis man kan jobbe fra 14.30 og noen dager 13.30, kan man få mange økter i uka og dermed kunne oppnå en stilling på over 50 % eller mer. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Du kan være en som for eksempel:

– Spiller eller har spilt på et lag i ØHIL og vil være lagstrener etter skoletid
– Studerer og ønsker en jobb med relevant erfaring
– Jobber fulltid med noe annet og ønsker en trenerjobb ved siden av
– Vi har en stor andel jenter i trenerteamet i ØHIL, og vi oppfordrer særlig jenter til å søke.

BRA MILJØ: Det er et hyggelig trenermiljø i ØHIL Fotball. Her er noen av hovedtrenerne som var med på å vinne «Årets Tine Fotballskole» i 2020.

Om Øvrevoll Hosle IL (ØHIL)
ØHIL Fotball har Norges største fotballavdeling med ca 1600 spillere. Klubben holder til i Bærum og klubbhuset er ved Hosle skole. ØHIL Fotball har svært mange dedikerte foreldretrenere som skaper gode lagsmiljøer. Disse får støtte av klubbens syv heltidsansatte trenere. I tillegg har klubben mange på deltid/engasjement.

Vårt damelag spiller i 1.divisjon og er antatt å fighte om opprykk til Toppserien i 2021. ØHIL ble som en av tolv norsk klubber utnevnt av NFF som kraftsenter og utviklingsklubb i 2019 og får dermed økonomisk og sportslig støtte til rollen utviklingsansvarlig for kvinner. Vi har flere landslagsspillere i klubben. ØHIL Fotball er kjent for sin store jenteavdeling med ca 700 aktive jenter.

På herresiden spiller A-laget i 5.divisjon, og vi ønsker å komme oss oppover gjennom å bygge en god utviklingskultur på A-laget. ØHILs herrelag spilte i 3.divisjon for noen år siden. Vi har mange ivrige spillere i yngre rekker, og vi ønsker å være en utviklingsklubb som ser hver enkelt.

Vi ser etter trenere på deltid/engasjement i videreutviklingen av klubben.

Store årskull gir store muligheter

ØHIL kan ha årskull på opp mot 100 gutter og 80 jenter. Dette gir unike muligheter for differensiering, og gode synergier i årskullene. Vi har muligheten til å ansette flere trenere i store stillinger fordi vi har mange spillere å benytte trenerne på.

Ønsker du å være lagstrener?

Vi har flere lag som trenger trenere til ulike lag fra 1. november. Vi ser etter trenere som har sin styrke i lede god aktivitet, skape godt samhold og skape gode opplevelser med ungdommen. Vi har både jente- og guttelag som trenger trenere.

Ønsker du å være lagstrener og ha flere oppgaver i tillegg?

For å være lagstrener så beskrives våre ønsker over, men i tillegg kan vi spe på med treninger i barnefotballen på akademiet (treninger kl 14.30-16) og veileder-rolle i barnefotballen på kveldstid. Hvis man har mulighet til mye av dette, så vil man kunne få en bra månedsinntekt.

Trenermiljø

I tillegg til de syv heltidsansatte har vi rundt ti personer som jobber i store deltidsstillinger alt fra 30-70 %. Miljøet blant disse trenerne er meget bra. Flere av trenerne uttrykker at det er et spesielt bra trenermiljø i ØHIL. Vi har også flere jenter i trenerteamet, og det gir en ekstra dimensjon.

Her er våre ansatte trenere.

Hva ser vi etter?

– Du behersker norsk skriftlig og muntlig
– Du er god til å se alle og kommuniserer godt med barn og ungdom
– Du er god til å organisere laget, særlig utenfor banen
– Du samarbeider godt med foreldre rundt lagene
– Du er ydmyk og lærevillig
– Du er et godt forbilde for barn og ungdom

Hva får du?

– Muligheten til å bidra på en unik klubbutvikling
– Givende og utfordrende treneroppgaver
– God og tett treneroppfølging
– Utstyrspakke
– Markedsbasert lønn

Send en CV pluss en søknad med beskrivelse av deg selv, hvorfor du driver med fotball og hvorfor du ønsker å jobbe hos akkurat oss. Send til sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no. Mobil: 92 81 78 90.

Frist: Så fort som mulig og helst innen 1.oktober, men vi ser etter gode folk kontinuerlig.

Oppstart: Ny sesong starter 1.november, men behovet er økende fra mars 2022.