ØHIL Fotball søker trenere

Er du god til å skape samhold? Er du god til å se hver enkelt menneske? Skaper du engasjement rundt deg? Liker du å tilrettelegge for utvikling gjennom tydelige rammer?
Svarer du ja på disse kan dette være noe for deg. ØHIL Fotball søker trenere både i 50 % stilling og i mindre engasjement.

ØHIL Fotball ser etter enda flere trenere på deltid/engasjement. Vi har behov for trenere på våre ungdomslag, på akademiet (treninger for spillere i barnefotballen etter skoletid) og som trenerveiledere i barnefotballen. Det kan være aktuelt med en stor klubbrolle, der man har f.eks to lag, treninger på akademiet og trenerveileder for foreldretrenere i barnefotballen (ca 50 % stilling) eller «bare» være trener for ett eller to ungdomslag. Det er også mulig med enda større stillingsprosent for rette søker. I så fall vil rollen inkludere større ansvar rundt klubbdrift og krever gode administrative egenskaper. Hvis man kan jobbe fra 14.30 og noen dager 13.30, kan man få mange økter i uka og dermed kunne oppnå en stilling på over 50 % eller mer. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Du kan være en som for eksempel:

Spiller eller har spilt på et lag i ØHIL og vil være lagstrener etter skoletid

Studerer på Norges Idrettshøyskole, lærerhøyskolen eller andre skoler og ønsker en jobb med relevant erfaring

Jobber fulltid med noe annet og synes det høres spennende ut med en trenerjobb ved siden av

Vi har en stor andel jenter i trenerteamet i ØHIL, og vi oppfordrer særlig jenter til å søke.

BRA MILJØ: Det er et hyggelig trenermiljø i ØHIL Fotball. Her er noen av hovedtrenerne som var med på å vinne «Årets Tine Fotballskole» i 2020.

Om Øvrevoll Hosle IL (ØHIL)
ØHIL Fotball har Norges største fotballavdeling med ca 1600 spillere. I 2021 hadde vi 189 lag påmeldt til seriespill. Klubben holder til i Bærum og klubbhuset er ved Hosle skole. ØHIL Fotball har svært mange dedikerte foreldretrenere som skaper gode lagsmiljøer. Disse får støtte av klubbens syv heltidsansatte trenere. I tillegg har klubben mange på deltid/engasjement.

Vårt damelag spiller i 1.divisjon og er antatt å fighte om opprykk til Toppserien i 2021. ØHIL ble som en av tolv norsk klubber utnevnt av NFF som kraftsenter og utviklingsklubb i 2019 og får dermed økonomisk og sportslig støtte til rollen utviklingsansvarlig for kvinner. Vi har flere landslagsspillere i klubben. ØHIL Fotball er kjent for sin store jenteavdeling med ca 700 aktive jenter.

På herresiden spiller A-laget i 5.divisjon, og vi ønsker å komme oss oppover gjennom å bygge en god utviklingskultur på A-laget. ØHILs herrelag spilte i 3.divisjon for noen år siden. Vi har mange ivrige spillere i yngre rekker, og vi ønsker å være en utviklingsklubb som ser hver enkelt.

Vi ser etter trenere på deltid/engasjement i videreutviklingen av klubben.

Store årskull gir store muligheter

ØHIL kan ha årskull på opp mot 100 gutter og 80 jenter. Dette gir unike muligheter for differensiering, og gode synergier i årskullene. Vi har muligheten til å ansette flere trenere i store stillinger fordi vi har mange spillere å benytte trenerne på.

Ønsker du å være lagstrener?

Vi har flere trenere som slutter i juli 2021 pga studier utenbys. Dette er eldre ungdomslag som i større grad er sosialt motivert. Vi ser etter trenere som har sin styrke i lede god aktivitet, skape godt samhold og skape gode opplevelser med ungdommen. Vi har både jente- og guttelag som trenger trenere.

Ønsker du å være lagstrener og ha flere oppgaver i tillegg?

For å være lagstrener så beskrives våre ønsker over, men i tillegg kan vi spe på med treninger i barnefotballen på akademiet (treninger kl 14.30-16) og veileder-rolle i barnefotballen på kveldstid. Hvis man har mulighet til mye av dette, så vil man kunne få en bra månedsinntekt.

Trenermiljø

I tillegg til de syv heltidsansatte har vi rundt ti personer som jobber i store deltidsstillinger alt fra 30-70 %. Miljøet blant disse trenerne er meget bra. Flere av trenerne uttrykker at det er et spesielt bra trenermiljø i ØHIL. Vi har også flere jenter i trenerteamet, og det gir en ekstra dimensjon.

Her er våre ansatte trenere.

Hva ser vi etter?

Du behersker norsk skriftlig og muntlig

Du er god til å se alle og kommuniserer godt med barn og ungdom

Du er god til å organisere laget, særlig utenfor banen

Du samarbeider godt med foreldre rundt lagene

Du er ydmyk og lærevillig

Du er et godt forbilde for barn og ungdom

Hva får du?

Muligheten til å bidra på en unik klubbutvikling

Givende og utfordrende treneroppgaver

God og tett treneroppfølging

Utstyrspakke

Markedsbasert lønn

Send en CV pluss en søknad med beskrivelse av deg selv, hvorfor du driver med fotball og hvorfor du ønsker å jobbe hos akkurat oss. Send til sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no. Mobil: 92 81 78 90.

Frist: 15.juni hvis aktuelt fra august. Vi tar også imot søknader utover sommeren for de som er aktuelle utover høsten.

Oppstart: Vi har behov både fra august og fra oktober/november.

De som er aktuelle for jobb fra august vil bli kontaktet og eventuelt bli innkalt til intervju og prøvetrening på ØHIL før 1.juli.