ØHIL Fotball søker trenere til barnefotball

ØHIL Fotball søker trenere i barnefotball 6-12 år. Stillingsprosenten kan variere fra 20 til 50 % avhengig av hvor mye man vil jobbe. Rollen har en kjernetid mellom kl 13 og 16.

Les hovedannonsen med alle ledige stillinger her.

ØHIL Fotball har, som mange klubber, et tilbud etter skoletid som kalles akademiet. Her har vi ansatte (både heltid og deltid) trenere som leder aktiviteten. Siden august 2020 har vi også hatt et tett samarbeid med to av skolene der vi har treninger i SFO-tid på anlegget til skolene. Dette har gitt en massiv økning i aktivitet mellom kl 13 og 16. Vi har ca 600 spillere på treningene mellom 13-16 gjennom uka. Vi ønsker gode aktivitetsledere som evner å ha mange økter med disse barna og samtidig sørge for at kvaliteten på hver trening er god.

I tillegg til treningene vil vi også ha det vi kaller «akademikamper». Det vil være aktuelt å være kampleder for disse kampene. Disse kampene spilles i helger, og det vil være en-to ganger per måned.

Egenskaper:

– Du er engasjert og positiv, og evner å se hvert enkelt barn
– Du klarer å lære deg mange navn på kort tid
– Du er god til å lede en gruppe barn, særlig viktig å sette tydelige rammer og følge opp når rammene utfordres
– Du er god til å forklare hva og hvordan
– Du har en grunnleggende god forståelse av fotballspillet og hvordan man øver for å bli god i fotball
– Du behersker norsk skriftlig og muntlig

Årskullansvarlig på akademiet

Hvis du ønsker en stor stilling, må du forvente å ha flere treninger i tidsrommet kl 13 til kl 16 minst fire dager i uka. Da vil det også være aktuelt med et årskullsansvar. I dette ligger følgende oppgaver:

– Sørge for høyest mulig deltakelse på akademiet på det aktuelle årskullet
– Sørge for best mulig innhold og rammer på akademiet
– Lede (veilede og følge opp) andre trenere på det aktuelle årskullet
– Sørge for akademikamper en-to ganger i måneden

Søk ved å svare på spørsmålene i dette skjemaet.

Søknadsfrist: Snarest og senest 25.august

Oppstart: Kan være både fra 1.september og utover høsten.

Kontakt sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no eller mobil: 92 81 78 90 for spørsmål.