ØHIL Fotball søker ungdomsansvarlig jenter

ØHIL Fotball søker etter en jenteansvarlig fra 12 år til senior. Hovedoppgaven for personen er å få alle i barnefotballen til å ivareta fotballinteressen lengst mulig, slik at vi bidrar til å skape et livslangt liv i idretten.

ØHIL er en av Norges fremste klubber på jentefotball, både når det gjelder antall og nivå. Aftenposten skrev om oss i sommer, og det samme gjorde «Fotballtreneren» (magasinet som går ut til 3000 fotballtrenere) i høst.

Hvert kull har i barnefotballen 40-70 spillere, avhengig av størrelsen på kullet. Vi søker etter en person som sørger for at alle jenter fra 12 år blir så lenge som mulig i fotballen og at det er mest mulig aktivitet i hvert enkelt årskull. Overordnet mål er at alle jenter fortsetter med fotball, og har mest mulig aktivitet gjennom hele året.

Spesielt viktig blir det å følge opp de yngste ungdomskullene siden disse går fra barnefotball til ungdom der også grupper fra ulike skoler sammenslås. J2009 mangler årgangsleder, så dette vil være en av oppgavene.

Rollen kan utføres i en 20-50 % stilling, avhengig av hvor mange årskull man kan ta helhetlig ansvar for. Det kan være mulig å bygge en 100 % stilling rundt denne rollen. I så fall se mer i hovedannonsen her.

Rollen inkluderer det å være årgangsleder for flere av årskullene fra 12 år og oppover. Særlig handler det om å sørge for at vi har gode tilbud til de som ikke er superivrige og trenere fotball mange ganger i uka.

Personen vil jobbe tett sammen med utviklingsansvarlig for jenter. Utviklingsansvarlig ivaretar de aller mest ivrige jentene og skal sørge for at tilbudet for dem er best mulig. Ungdomsansvarlig har et bredere fokus og skal sørge for lengst mulig og mest mulig deltakelse. Et bilde på dette er at personen er mer opptatt av lag 2, 3 og 4 enn lag 1 i årskullet.

Aktuelle oppgaver:

– Sørge for et best mulig tilbud til alle gjennom et optimalt årshjul med gode aktiviteter for hele kullet
– Særlig viktig å være pådriver for sosiale aktiviteter i og på tvers av årskull
– Lede økter på årskullet
– Være kampleder for utvalgte lag
– Ansvar for å følge opp ansatte trenere, foreldretrenere og foreldre i andre roller
– Sørge for at spond på hvert kull fungerer med innkallinger, informasjon og betalingssystemer
– Medansvar for dommerrekruttering fra jentekullene
– Medansvar for trenerrekruttering fra jentekullene
– Lede ungdomstiltak, som f.eks ungdomscamp, ungdomsutvalg, med mer
– Opprette og lede et foreldreutvalg, som bistår med å sjekke at årskullet i sin helhet drives godt i henhold til klubbens planverk.
– Fordele og sørge for at dugnadsoppgaver på årskullene blir gjennomført
– Sørger for gode relasjoner mellom årskull, og at fasiliterer for at alle jenter i klubben ser opp til klubbens damelag

Egenskaper vi ser etter:

– Du er strukturert og har sterke administrative egenskaper, inkludert jobbing med IT
– Du har høy relasjonskompetanse og inspirerer alle rundt deg
– Du evner å håndtere mange mennesker
– Du kommuniserer svært godt muntlig og skriftlig (norsk). Du kommuniserer for mye, heller enn for lite. Du informerer godt og forankrer viktige avgjørelser med trenere, foreldre og spillere.
– Du er oppdatert på metodikken til landslagsskolen, som i stor grad samsvarer med vår sportsplan
– Vi oppfordrer særlig kvinner til å søke

Søk ved å svare på spørsmålene i dette skjemaet.

Søknadsfrist: 1.september

Oppstart: 1.november 2022

Kontakt sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no eller mobil: 92 81 78 90 for spørsmål.