40 deltakere på fotballens årsmøte 2021

ØHIL Fotballs årsmøte onsdag 10.mars ble naturlig nok gjennomført over Teams mens styret var samlet på klubbhuset. Med fem fra styret i klubbhuset og 35 deltakere på Teams var vi 40 deltakere, noe som er rekord!

Det er svært gledelig å være en del av en slik fotballavdeling med så stort engasjement blant medlemmene. Vi fikk også løftet opp viktige saker, og selv om toveis-kommunikasjonen på Teams er krevende, så fikk vi likevel en god dialog og mange gode innspill.

Se presentasjon og referat.

Vi minner om årsmøte for hovedklubben torsdag 25.mars kl 18. Info og påmelding ser dere her.