ØHIL Fotballs innstilling til Qatar-boikott

Styret og administrasjon i ØHIL Fotball ønsker å si nei til en boikott av VM i Qatar og støtter dermed flertallet i Qatarutvalgets rapport. Les mer bakgrunnen for vårt syn her.

Verdensmesterskapet i fotball 2022 ble i 2010 tildelt Qatar. Det er gjengs oppfatning at dette aldri skulle blitt gjort. Menneskerettigheter må legges til grunn ved tildeling av mesterskap. Her har fotballfamilien sviktet sitt samfunnsansvar alvorlig i denne tildelingen, og dette må vi alle arbeide for å forhindre en gjentagelse av. Det er viktig at vi ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere brudd på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og renvaske diktaturer. 

Det er gjort et omfattende arbeid av Qatar-utvalget. Styremedlemmer og administrasjon i ØHIL Fotball har fulgt saken tett, vi har deltatt på relevante møter og fått presentert rapporten.

På bakgrunn av det vi nå vet, så er vi tvilende til om en boikott vil være effektfullt.

Vi understreker at vi er sterkt imot det som har skjedd i Qatar. Som nasjon har vi allerede vist tydelig hva vi mener gjennom landslagene. Vi skal fortsette i samme retning og si tydelig ifra.

Vi tar gjerne i mot syn fra medlemmer, og dette kan sendes til fotball@ohil.no senest torsdag 16.juni. Klubbens stemme avlegges på det ekstraordinære tinget søndag 20.juni.

Les mer på NFFs sider om Qatar her:

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fotball-vm-i-qatar-2022/