ØHIL Fotballs Julekalender 2021: Luke 18


Det er veldig mye som skjer i ØHIL om dagen. Vår egen daglig leder i ØHIL, Sverre Nordby, har sendt oss sitt bidrag til årets julekalender. Dagens tema er anleggsutvikling! Take it away, Sverre:

Med en stor medlemsmasse, og et mål om å beholde «Flest mulig, lengst mulig», trenger vi gode idrettsanlegg. For ØHIL fotball sin del har det skjedd mye de siste årene, og det er flere planer både på kort og lang sikt. Klubbens største prosjekt til nå er under bygging; ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis.

Etter mye jobb de siste årene, både i forhold til finansiering, regulering og diverse tillatelser, kom vi i gang med prosjektet sommeren 2021. Vi står fortsatt midt i byggefasen, og målet er å ha anlegget klart våren 2022. Vi opplevde noen forsinkelser av ulik art på vårparten i år, som gjør at det komplette anlegget ikke ble ferdig før vinteren, slik vi håpet på. Dette er uansett et anlegg for framtiden, som fra neste år vil glede nærmiljøet, skolene og våre idretter hele året. Etter en vellykket innsamlingsaksjon i sommer, har vi sikret oss et mediatårn med innbytterbenker, lydanlegg og lystavle. Vi håper også at vi skal finne rom for tribuner i løpet av det neste halvåret. På sikt er målet å bytte ut det eksisterende lysanlegget med et nytt LED-anlegg.

På denne siden oppdateres framdriften i ØHIL idrettspark ukentlig: ØHIL Idrettspark – Hoslebanen kunstis og kunstgress – Øvrevoll Hosle IL (ohil.no)

Forsinkelser knyttet til byggingen av flerbrukshallen i Eikeli idrettspark har medført at vårt kunstgressprosjekt der er forsinket. Målet er at denne skal bygges våren 2022. Anlegget der vil bestå av en kunstgressbane (som skal islegges på vinteren), og et nærmiljøanlegg bestående av fire 3v3-baner og et streetbasket-anlegg. Det blir også et nytt lysanlegg på idrettsarealene.

På lengre sikt (2023-2026) har vi et håp om å få lagt kunstgress på Hosletoppen og vi har et behov for å oppgradere garderober, treningsrom og administrasjons-fasiliteter på klubbhuset. Hva vi får til er avhengig av kommunal støtte og spillemidler, men har vi jo vært heldige og gode før.

Med vennlig hilsen,
Sverre Nordby

Takk til Sverre Nordby for dagens kalenderluke! Vi er utrolig takknemlig for all jobben som gjøres rundt anleggsutvikling i ØHIL-land. Her kan dere lese de siste oppdateringene fra den 23. uken med bygging på Hosle, og for de ekstra interesserte; Sverres luke om anlegg i 2020.

Fordi det er gøy!