FORBILDEDAG: Det sto ikke på kreativiteten under årets forbilde-dag for våre yngste kull.

ØHIL Fotballs Julekalender 2021: Luke 4


I dagens magiske luke tar vi for oss oppstartsfotballen. Ansvarlig for oppstartsfotballen og vår egen Mr. Hightower, Anders Hille Stadheim, har sendt inn dagens bidrag:

For våre yngste spillere ble det en vanskelig start på sesongen. Corona-trening med én meters avstand mellom alle barna var vanskelig for barna og forholde seg til/huske på. I tillegg sa corona-restriksjonene at innendørs aktivitet ikke var tillat, noe som gjorde at SFO-fotballen måtte avlyses store deler av første halvår i 2021. 

Heldigvis slapp restriksjonene for utendørs aktivitet opp, og vi kom i gang med normal aktivitet relativt raskt. 

GØY MED CUP: Fotballkoordinator Anders Hille Stadheim og sportssjef Bjørn Frode Strand var fornøyde med årets EatMoveSleep Cup på Hosle. Førstenevnte var arrangementansvarlig.

2016-barna hadde sitt første møte med fotballen og det har vært godt over 100 deltakende barn på treninger i løpet av sesongen. 

2015- og 2014-årgangen har også vært godt over 100 deltakere på de ukentlige fotballtreningene, og har etter hvert også fått deltatt på OBOS Miniliga-samlinger og andre turneringer/cuper. 

En stor takk til de 15 ungdomstrenerne (ØHIL-spillere) som har bidratt som gode forbilder og rollemodeller for barna ukentlig! 

Etter at SFO-fotballen var stengt som følge av corona stort sett siden nyttår og frem til sommeren, så har vi også endelig kommet i gang igjen med dette fra august av. Vi har et svært godt samarbeid med Hosle & Eikeli skole, hvor barna på SFO får tilbud om ukentlig gratis fotballtrening i regi ØHIL i skolens gymsaler. Tilbudet er svært populært, og vi har per dags dato over 200 påmeldte barn som ukentlig får en solid dose fotballglede skoleåret gjennom. 

Vi gleder oss allerede til neste sesong hvor det skal skapes nye fotballminner og vennskap på Hosle! Vi ser også frem til å ta i mot 2017-årgangen, som i 2022 får sitt første møte med fotball i ØHIL. 

Magisk hilsen,
Anders Hille Stadheim