FOTBALL PÅ SFO: Vi har hatt det veldig gøy med SFO-Fotball på Eikeli, Hosle og Bekkestua.

ØHIL Fotballs Julekalender: Luke 15


I dagens luke har vi gitt pennen til våre nye fotballkoordinator Anders Hille Stadheim. Han har skrevet om det nye SFO-tilbudet vårt:

Vi arbeider hver dag for å tilrettelegge for et så godt fotballtilbud som mulig for barn, ungdom og senior i vårt nedslagsfelt. Som en del av dette arbeidet, så har vi høsten 2020 fått etablert et samarbeid med flere av SFO’ene i nærmiljøet.

Tilbudet går ut på at vi i ØHIL organiserer og gjennomfører fotballtreninger med barna i SFO-tiden. Dette tilbudet er gratis å delta på for alle som går på SFO. 

Vår viktigste oppgave å skape gode mennesker med sunne verdier og holdninger. Desto flere barn vi har innom ØHIL, desto flere barn har vi mulighet til å påvirke i riktig retning via vårt arbeid. Vi er derfor svært glade for at dette tilbudet har sett dagens lys, og at SFO’ene har vært positivt innstilt og løsningsorienterte for å få dette til å fungere. Dette gir oss muligheten til å møte og påvirke svært mange barn samtidig, og tilrettelegger for et trygt og morsomt første møte med fotballen og ØHIL som klubb. 

FULL FART: Det går fort i svingene når de ivrige SFO-barna spiller smålagsspill.

Tilbudet har blitt svært godt mottatt av både barn og foreldre. Vi har hatt i overkant av 290 barn med på SFO-fotball ukentlig fra skolene Hosle, Eikeli & Bekkestua. Vi håper også å kunne få en tilsvarende avtale med Grav, som vi er i dialog med nå. Vi sikter alltid høyt, så vi håper og tror at antallet kan øke betraktelig i 2021. 

For å gi barna et minne fra det som for mange er første møte med fotballen, har vi også gått til innkjøp av t-skjorter med «Jeg er med på SFO-Fotball»-trykk som alle barna får vederlagsfritt. 

Hovedfokuset på øktene er å sørge for at alle synes fotball er morsomt, og at de ønsker å fortsette å spille i årene som kommer. Ca. halvparten av økten består av leker/øvelser der alle barna har hver sin ball, og halve økta med småspill. Dette er for å få flest mulig ballberøringer per spiller, noe som er svært viktig for utviklingen til de yngste barna. 

Vi håper og tror dette tilbudet er kommet for å bli – og ser frem til å kunne fortsette arbeidet som en viktig samfunnsaktør, samt bidra til å gi trygge rammer og gode rollemodeller/forbilder for barna. 

Sportslig hilsen,
Anders Hille Stadheim

Vi takker Anders for et nydelig innlegg om vårt nye SFO-tilbud og gleder oss vanvittig mye til oppstart igjen på nyåret. Fordi det er gøy!

#SFOFotball2021